Now showing items 113-132 of 468

  • Individuální kalkulace nákladů vybraných nosných položek 

   Author: Pazderková Eva; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Schneiderová Heralová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-13)
   Bakalářská práce se zabývá individuální kalkulací nákladů vybraných nosných položek. Položky byly vybrány z rozpočtu stavby Rekonstrukce autobusové čekárny Jihlavská 1841, umístěné v Havlíčkově Brodě. Cílem je zjistit tržní ...
  • Individuální kalkulace nákladů vybraných položek - střešní konstrukce 

   Author: Tóthová Kateřina; Supervisor: Střelcová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Inovační přístupy v oblasti živičných povrchů 

   Author: Boukalová Barbora; Supervisor: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Integrovaný regionální operační program - infrastruktura předškolního vzdělávání 

   Author: Lenka Horáková; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce se zabývá evropskými dotacemi, konkrétně Výzvou č. 87: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II a také Výzvou č. 88: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II, které ...
  • Inteligentní budovy s ohledem na řízení tepelného komfortu 

   Author: Filip Pavlíček; Supervisor: Kalčev Petr; Opponent: Dlask Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Bakalářská práce se věnuje tématu vytápění v inteligentních budovách. V teoretické části práce je krátce popsána historie a koncept inteligentní budovy. Dále je zde vysvětlen rozdíl mezi klasickou a systémovou elektroinstalací. ...
  • Investiční proces v tepelné elektrárně 

   Author: Válková Kateřina; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Berka Vilém
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá investičním procesem v tepelné elektrárně. Práce je členěna do dvou částí - teoretického uvedení do problematiky a praktického příkladu z tepelné elektrárny Kladno. Teoretická část popisuje podíl ...
  • Investiční příležitost v lázeňském městě 

   Author: Korcová Radka; Supervisor: Čápová Dana; Opponent: Brožová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Prvním cílem bakalářské práce je hodnocení investičního záměru stavby bytového domu v Mariánských Lázních. Nejprve je investiční záměr hodnocen na základě propočtu, následně na základě rozpočtu bytového domu. Cílem druhým ...
  • Investiční studie deverzifikace specializované stavební firmy 

   Author: Janovský Lukáš; Supervisor: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Investiční studie projektu bytového domu 

   Author: Rakovič Matěj; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-14)
   Předmětem bakalářské práce "Investiční studie projektu bytového domu" je samotné zpracování investiční studie bytového domu v ulici Na Popelce. V práci je nejprve uvedeno několik informací o projektu. Dále je v ní provedena ...
  • Investiční výstavba a provozování kanalizací 

   Author: Marešová Veronika; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Macek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-08)
   Cílem bakalářské práce je zpracovat ucelený souhrn problematiky investiční výstavby a provozování kanalizací na území ČR a porovnat provozní náklady vybraných druhů kanalizací. V první části práce jsou shrnuty důležité ...
  • Investiční záměr využití bytového domu Jiravská 

   Author: Wolgemutová Tereza; Supervisor: Matějka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Investiční zhodnocení pozemku 

   Author: Zelinka Jaroslav; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Rohlena Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem bakalářské práce je navrhnout investiční zhodnocení pozemku ve vlastnictví obce. Jedná se tedy o krátkodobou investici. Zhodnocení řešeného pozemku spočívá v přivedení inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, ...
  • Inženýring v investiční výstavbě 

   Author: Hrouda Jiří; Supervisor: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Kalkulace nosných položek rodinného domu 

   Author: Aneta Sluková; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Ráb Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Bakalářská práce se zabývá individuální kalkulací nákladů vybraných nosných položek. Bylo vybráno sedm nosných položek ze zpracovaného položkového rozpočtu na stavební objekt rodinného domu, umístěného v obci Volenice. ...
  • Kalkulace viceprací a méněprací v průběhu realizace stavebního projektu 

   Author: Sobotka Tomáš; Supervisor: Brožová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Komínové systémy - cenové porovnání 

   Author: Faltínová Kateřina; Supervisor: Brožová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Komunikace zákazníka a poskytovatele facility služeb 

   Author: Svoboda Ondřej; Supervisor: Macek Daniel; Opponent: Vitásek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem této práce je porovnání rozdílů ve správě nemovitosti a facility managementu a dále zaměření na komunikaci společnosti provozující facility management a zákazníka žádající si jeho služby. Jak společnost vyhodnocuje ...
  • Konstrukční systémy RD a jejich ekonomické hodnocení 

   Author: Beranová Alena; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Čápová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Krizový management stavebního podniku 

   Author: Devátý Marek; Supervisor: Tomek Aleš; Opponent: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá krizovým managementem a využitím jeho nástrojů na modelovém případu stavebního podniku, který se nachází v neočekávané krizové situaci. Informace v teoretické části popisuje dle odborných ...
  • Logický rámec projektu 

   Author: Pavlovský Jakub; Supervisor: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)