Now showing items 705-723 of 723

  • Zhodnocení nákladů a přínosů při zavedení informačního systému na centrální sterilizaci 

   Author: Kailová Markéta; Supervisor: Gabrhelíková Sečanská Zuzana; Opponent: Zeman Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-03)
  • Zhodnocení nákladů a užitku léčby diabetes mellitus pomocí inzulínových pump a inzulínových per 

   Author: Jantosová Nikola; Supervisor: Roubík Lukáš; Opponent: Svačina Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Zhodnocení nákladů na léčbu lymfedému 

   Author: Málková Veronika; Supervisor: Švandová Ivana; Opponent: Rogalewiczová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Diplomová práce na téma Zhodnocení nákladů na léčbu lymfedému prezentuje kalkulaci nákladů chronického onemocnění. Cílem studie bylo zhodnotit náklady na léčbu lymfedému ve zdravotnickém zařízení a v domácí péči pomocí ...
  • Zhodnocení probíhajícího projektu v rámci dotačního programu EU 

   Author: Zouharová Klára; Supervisor: Hospodková Petra; Opponent: Šimák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Vdiplomové práci bylo provedeno zhodnocení nového projektu podpory prevence onkologických onemocněníse zaměřením na screening karcinomu prsu, cervixu akolorekta. Cílem této práce bylo zhodnotit nákladovou efektivitu uvedených ...
  • Zhodnocení přínosu low dose CT při diagnostice Charcotovy osteoartopatie 

   Author: Štveráková Markéta; Supervisor: Hospodková Petra; Opponent: Daníčková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit diagnostiku Charcotovy osteoartropatie pomocí jednotlivých zobrazovacích modalit se zaměřením na třífázovou scintigrafii skeletu, ke které je doplněno low dose CT s účelem zhodnotit ...
  • Zhodnocení screeningu novorozenecké žloutenky v komparaci s ručními náběry 

   Author: Březinová Anežka; Supervisor: Donin Gleb; Opponent: Mayer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Cíle studie: Hlavním cílem diplomové práce bylo určit nákladovost, diagnostickou účinnost a bezpečnost metod používaných k diagnostice novorozenecké žloutenky, a to transkutánní bilirubinometrie a krevního odběru. Metody: ...
  • Zhodnocení využití mechanického čištění lůžek 

   Author: Fojt Jan; Supervisor: Kubátová Ivana; Opponent: Petráček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Cílem diplomové práce je zhodnocení využití mechanického čištění nemocničních lůžek a jeho porovnání se standardním manuálním čištěním. Nemocniční lůžka jsou denně používána a mohou být potenciálním rizikem pro přenos ...
  • Zhodnocení využití PET/CT v radioterapii 

   Author: Pangrácová Lucie; Supervisor: Jeřábková Silvie; Opponent: Rosina Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato práce se zabývá zhodnocením využití PET/CT v radioterapii. Cílem je určení nákladové
  • Zlepšení procesu Urgentního příjmu Oblastní nemocnice Kladno 

   Author: Poláková Renata; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Sviták Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Změna právní formy podnikání registrujícího poskytovatele služeb - daňová a účetní specifika 

   Author: Veselá Kateřina; Supervisor: Caithamlová Martina; Opponent: Popesko Boris
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   V současné době dochází často k převodu lékařských praxí fyzických osob na společnost s ručením omezeným. Cílem diplomové práce je analyzovat užívané právní formy podnikání v oboru všeobecného praktického lékařství, zhodnotit ...
  • Změny a zkvalitňování procesů ve zdravotnictví pomocí modelů Enterprise Architecture 

   Author: Štolová Martina; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Darmopilová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Zobrazení poruch přenosu informací v diagnostice neuropsychiatrických onemocnění 

   Author: Štědrová Veronika; Supervisor: Kupka Karel; Opponent: Roth Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Úkolem této práce je na základě souboru pacientů vyšetřených pomocí 123I-FP-CIT (DaTSCAN) optimalizovat metodu zpracování obrazů bazálních ganglií v nukleárně medicínské diagnostice extrapyramidových onemocnění. Dalším ...
  • Zobrazování s pomocí magnetické rezonance - studie pomocí fantomů 

   Author: Bezchlebová Eva; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Szabó Zoltán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Cílem této práce bylo navrhnout a vytvořit fantomy pro snímání pomocí magnetické resonance a následnou analýzu textury. Fantomy byly skenovány pomocí dvou systémů pro magnetickou resonanci s cílem porovnat získané snímky. ...
  • Zvětšení rozměrů efektivní apertury vlnovodného aplikátoru pro lokální mikrovlnnou hypertermii 

   Author: Zelenková Radka; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Kořínek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Zvyšování efektivity operačního provozu 

   Author: Šulcová Kateřina; Supervisor: Hospodková Petra; Opponent: Petráček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Diplomová práce se zabývá zvyšováním efektivity operačního provozu na chirurgické klinice. Po provedení analýzy metod vhodných k implementaci v rámci operačního provozu byla zvolena, za účelem jeho zefektivnění, jako ...
  • Zvyšování efektivity zdravotnického provozu pomocí procesního řízení ve Zdravotním Ústavu se sídlem v Ústí nad Labem 

   Author: Řádová Kateřina; Supervisor: Hospodková Petra; Opponent: Šeberka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Zvyšování efektivity zdravotnického provozu pomocí procesního řízení ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ústí nad Labem Diplomová práce se zabývá zaváděním procesního řízení do provozu ambulance pracovního lékařství a ambulance ...
  • Zvýšení efektivity zacházení se spotřebním zdravotnickým materiálem v oblastní nemocnici Kladno 

   Author: Sládková Zuzana; Supervisor: Donin Gleb; Opponent: Přádka Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-25)
   Vsoučasné době jsou výdaje na zdravotnické prostředky řazeny mezi troje nejvyšší výdaje ve zdravotnictví. Zdůvodu snižování nákladů a zvyšování kvality poskytované péče se velké množství zdravotnických zařízení rozhodlo ...
  • Zvýšení ekonomické efektivnosti v Léčebně dlouhodobě nemocných v Hořicích prostřednictvím procesního řízení 

   Author: Doudová Diana; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Zeman Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Životní cyklus interních standardů v nemocnici 

   Author: Kejmarová Radka; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Zeman Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)