Now showing items 21-40 of 814

  • Analýza charakteristiky šumu v signálu SpO2 v závislosti na délce průměrovacího času pulzního oxymetru 

   Author: Vít Hlaváč; Supervisor: Ráfl Huttová Veronika; Opponent: Benešová Nela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Úroveň šumu v signálu SpO2 je výrazně ovlivňována nastavenou délkou průměrovacího času pulzního oxymetru. Cílem práce bylo navrhnout a provést experiment na zdravých dobrovolnících pro určení charakteristiky šumu v signálu ...
  • Analýza chování katétru na základě různých konfigurací 

   Author: Koleňáková Petra; Supervisor: Štěpanovská Jana; Opponent: Náhlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Cílem mé práce je zhodnocení a posouzení chování extravaskulárního katétru používaného pro měření invazivních krevních tlaků v klinické praxi, a to především v rámci urgentní medicíny, oddělení ARO a JIP. Analýza chování ...
  • Analýza dat pro dvoubarevnou fluorescenční fluktuační spektroskopii 

   Author: Král Jaroslav; Supervisor: Pánek Dalibor; Opponent: Pokorná Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza dýchacích okruhů pro experimenty s dýcháním v lavinovém sněhu 

   Author: Filip Jan; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Zazula Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Při experimentech v lavinovém sněhu jsou často pro sledování stavu probanda používány přístroje, které měří koncentraci CO2 ve vydechovaném plynu a z koncentrační křivky následně vypočítávají koncentraci CO2 ve vydechovaném ...
  • Analýza EKG křivek při simulovaném infarktu myokardu 

   Author: Choutka Jan; Supervisor: Strunina Svitlana; Opponent: Kofránek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Cílem této práce bylo navrhnout a vytvořit scénáře simulující infarkt myokardu pro Emergency Care Simulator a Human Patient Simulator a ověřit, zda je možné infarkt simulovat tak, aby výstup v podobě elektrokardiogramu ...
  • Analýza excentrického vychýlení osy rotace v průběhu pulzního rotačního testu 

   Author: Wanglerová Zuzana; Supervisor: Volf Petr; Opponent: Vilímek Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou excentrického vychýlení osy rotace v průběhu pulzního rotačního testu. Za tímto účelem byl navržen fantom umožňující manuální a automatickou stimulaci při zvolené excentricitě osy ...
  • Analýza fyziologických projevů zvířete v tvz. MRI - Špulákově komoře 

   Author: Lejsková Michaela; Supervisor: Kašpar Jan; Opponent: Smrčka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Cílem bakalářské práce je se seznámit se základy měření na MRI Sisco na Albertově a se zásadami měření se živými zvířaty. Dále pak seznámí se s teorií magnetické rezonance, s metodou SpiEcho a s teorií funkční magnetické ...
  • Analýza fyziologických změn organismu pomocí biologických signálů v závislosti na fyzické a psychické zátěži 

   Author: Schlenker Jakub; Supervisor: Brada Jiří; Opponent: Smrčka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Základem určení správné diagnózy je analýza biologických signálů. Tato práce se věnuje analýze signálů EKG, EEG, tlaku krve a SpO2při fyzické a psychické zátěži. V práci jsou navržené protokoly pro měření daných biologických ...
  • Analýza HRV při použití terapie s využitím HRV biologické zpětné vazby 

   Author: Mlejnecká Adéla; Supervisor: Funda Tomáš; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-13)
   Tato práce se zabývá použitím HRV biologické zpětné vazby v terapii. Skládá se ze dvou částí, teoretické a experimentální. Teoretická část obsahuje základní teoretický úvod do problému. Věnuji se zde pojmům jako je biologická ...
  • Analýza kovů a metaloidů v laboratorní medicíně technikou bezplamenové atomové absorpční spektrometrie 

   Author: Mishriky Nihad; Supervisor: Kukačka Jiří; Opponent: Šerá Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-08)
   Kovy a metaloidy hrají důležitou roli v lidském organizmu. Stanovení těchto prvků v lidských tkáních je dnes daleko více možné díky moderním technologiím. V medicíně je jejich stanovení využíváno především při nedostatku, ...
  • Analýza metod měření topografie rohovky lidského oka 

   Author: Schneider Jakub; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá topografií rohovky lidského oka a analýzou metod jejího měření. Seznamuje nás s geometricko-fyzikálními parametry rohovky. Popisuje jednotlivé metody měření tvaru rohovky. Zmiňuje se o ...
  • Analýza neadekvátních výbojů u ICD a jejich prevence 

   Author: Šíma Pavel; Supervisor: Brada Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza nejistot měření systému pro určení polohy hlavy a ramen 

   Author: Šourek Jakub; Supervisor: Hejda Jan; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-11)
   Tato práce se zabývá analýzou chyb a nejistot měření vyšetřovacího systému ve Fakultní nemocnici v Motole. Tento systém pro měření polohy hlavy a ramen byl vytvořen za účelem diagnostiky a průběžného sledování abnormální ...
  • Analýza očních pohybů při bilaterální stimulaci vestibulárního aparátu v klinické neurologii 

   Author: Podzimková Denisa; Supervisor: Volf Petr; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Cílem této práce bylo pomoci lékařům lépe interpretovat nežádoucí pohyby očí v důsledku nežádoucích pohybů hlavy a vytvořit protokol měření kvyšetření vestibulárních aparátu na Bárányho křesle za použití videookulografie ...
  • Analýza odezvy pulzních oxymetrů na změny saturace v závislosti na nastaveném průměrovacím čase 

   Author: Angie Vanessa Gil León; Supervisor: Ráfl Huttová Veronika; Opponent: Jamka Mariusz
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   The main principle of signal averaging is that each displayed value is the average value for a given period. This bachelor thesis aims to analyze and compare different averaging methods of one medical pulse oximeter (Masimo ...
  • Analýza otočky při vykonávání TUG testu osobami s Parkinsonovou chorobou 

   Author: Kmoníčková Markéta; Supervisor: Vítečková Slávka; Opponent: Daniel Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Cílem této práce je analýza vlivu Parkinsonovy choroby na otočku. Pomocí přenosného systému Xsens byla naměřena chůze při TUG testu. Testu se účastnilo 9 zdravých osob a 12 osob s Parkinsonovou chorobou. Osoby s Parkinsonovou ...
  • Analýza parametru perfuzní index 

   Author: Zuzaňáková Inka; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Mayer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Pulzní oxymetrie je neinvazivní optická diagnostická metoda, pomocí které lze měřit saturaci krve kyslíkem ale i jiné veličiny. Jedním z parametrů, který lze měřit pulzním oxymetrem, je perfuzní index. Tento parametr udává ...
  • Analýza parametru SLOPE vs. Inspiratory flow 

   Author: Pavla Věchtová; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Bouček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   V současné době se při využití umělé plicní ventilace v neonatologii začíná využívat nastavení doby nárůstu tlaku, parametru SLOPE, místo dříve používaného nastavení inspiračního průtoku, parametru Inspiratory Flow. Cílem ...
  • Analýza perrotačního a postrotačního nystagmu při bilaterálním a unilaterálním vyšetření na Bárányho křesle 

   Author: Kondelík Jakub; Supervisor: Volf Petr; Opponent: Černý Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá implementací metod v prostředí Matlab pro analýzu nystagmu vznikajícího během rotačního vyšetření vestibulárního aparátu. Práce popisuje návrh a realizaci trojice metod pro detekci středu ...
  • Analýza pletysmografické křivky u celotělového simulátoru a člověka 

   Author: Vrbová Kristýna; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Kofránek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Analýza pletysmografické křivky u celotělového simulátoru a člověka Cílem této práce je naměření saturace krve kyslíkem a pletysmografické křivky metodou pulzní oxymetrie s využitím celotělového simulátoru HPS. V první ...