• Airport Carbon Accreditation na LKPR-Emise CO2 z dopravy 

   Autor: Stiborová Kateřina; Vedoucí práce: Fajt Vladimír; Oponent práce: Polánecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-30)
   Cílem této práce je základní seznámení s problematikou dopadu emisí pocházejících z leteckého sektoru na životní prostředí, podrobné představení projektu Airport Carbon Accreditation, který se zabývá CO2 emisemi na letištích, ...
  • Analýza a návrh nových systémů odbavení na LKTB 

   Autor: Hillová Monika; Vedoucí práce: Dvořák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza bezpečnostních rizik v procesech palubních průvodčích 

   Autor: Doležal Miloš; Vedoucí práce: Vittek Peter; Oponent práce: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato diplomová práce analyzuje nejdůležitější a nejčastější bezpečnostní rizika v procesech palubních průvodčích. Úvodem do tématu je pohled do historie palubních průvodčích a požadavky na ně, a jejich srovnání s dnešní ...
  • Analýza dopadu změn FTL na plánování posádek u leteckých dopravců 

   Autor: Hladík Filip; Vedoucí práce: Polánecká Anna; Oponent práce: Králík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Předmětem diplomové práce "Analýza dopadu změn FTL na plánování posádek u leteckých dopravců" je shrnout nedávno proběhlé změny v předpisech a pomocí dat získaných od pilotů a aerolinek vyvodit dopady, které tyto změny ...
  • Analýza efektivity procesu bezpečnostní kontroly cestujících na letech do Ruska 

   Autor: Nikitin Dmitry; Vedoucí práce: Vittek Peter; Oponent práce: Špák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Tato práce se zabývá analýzou efektivity procesu bezpečnostní kontroly na letech do Ruska, významem spokojenosti cestujících a odlišnostmi v procesech odbavení cestujících a příručních zavazadel na letišti Václava Havla v ...
  • Analýza indikátorů kvality v ADS-B zprávách 

   Autor: Tési Simon; Vedoucí práce: Pleninger Stanislav; Oponent práce: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Diplomová práca približuje parametre kvality, ktoré sú získavané z ADS-B správ, poskytuje prierez verziami certifikácie ADS-B správ. Porovnáva rozdiely medzi verziami a ukazuje vývoj ADS-B správ. K dosiahnutiu hlavného ...
  • Analýza komunikace pilota s řídicím letového provozu pro potřeby návrhu inteligentního výukového dialogu 

   Autor: Petřeková Kateřina; Vedoucí práce: Psutka Josef; Oponent práce: Krula Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza kondenzačních stop prostřednictvím dat vysílaných letadly 

   Autor: Palečková Lucie; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Graf Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Diplomová práce se zabývá využitím dat vysílaných letadly za účelem zkoumání tvorby kondenzačních stop za letadly. Z letových dat jsou na frekvenci 1090 MHz přijímány a filtrovány zprávy ADS-B, vybrané BDS registry EHS a ...
  • Analýza metod zajištění provozního řízení u vybraných charterových dopravců 

   Autor: Ungerman Tomáš; Vedoucí práce: Zachar Martin; Oponent práce: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza možnosti přistání za IMC na VFR letišti 

   Autor: Visokai Viliam; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Duša Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-29)
   Diplomová práca sa zaoberá hľadaním možností pre zavedenie pristávania za IMC na VFR letiskách. Dokument postupne a logicky analyzuje jednotlivé oblasti spojené s VFR letiskami a možnosťami vedenia lietadiel počas ...
  • Analýza možností využit " Aircraft Derived Data (ADD) " pro ATM systémy 

   Autor: Hosnedl Lukáš; Vedoucí práce: Frei Jiří; Oponent práce: Kameník Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza nespolehlivých dat v ADS-B zprávách 

   Autor: Novák Jiří; Vedoucí práce: Pleninger Stanislav; Oponent práce: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Práce v teoretické části seznamuje čtenáře s ADS-B, zejména se strukturou "Surface Position Message" a "Aircraft Operation Status Message", která nám poskytuje doplňující informace pro určení parametrů přesnosti a kvality. ...
  • Analýza online distribuce letenek 

   Autor: Eiselt David; Vedoucí práce: Endrizalová Eva; Oponent práce: Timár Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Tato diplomová práce se věnuje problematice distribuce letenek, která si v posledních dvou desetiletích prošla zcela zásadními změnami. Konkrétně je pak obsah diplomové práce zaměřen na distribuční řetězec v online segmentu, ...
  • Analýza osnov teoretického výcviku techniků po zavedení Nařízení EU 1149/2011 

   Autor: Sedláková Jana; Vedoucí práce: Němec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Analýza provozních postupů společnosti Travel Service 

   Autor: Valenta Viktor; Vedoucí práce: Strouhal Miloš; Oponent práce: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza reálných přehledových parametrů systému ACAS s využitím modelu 

   Autor: Nosek Jakub; Vedoucí práce: Pleninger Stanislav; Oponent práce: Lipták Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Cílem této diplomové práce je analýza reálných přehledových parametrů systému ACAS a poukázání na případné odchylky od hodnot uvedených technickými standardy. Z tohoto důvodu byla vytvořena počítačová simulace v prostředí ...
  • Analýza trendů přímých provozních nákladů regionálních letounů do 80 cestujících 

   Autor: Opravil Michal; Vedoucí práce: Ančík Zdeněk; Oponent práce: Šturmová Věra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza trhu pro prodej nového letounu TL4000 firmy TL-Ultralight 

   Autor: Tlustý Martin; Vedoucí práce: Fajt Vladimír; Oponent práce: Tobisová Alica
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Téma diplomové práce "Anylýza trhu pro prodej nového letounu TL4000 firmy TL-Ultralight" jsem si nevybral náhodou. Reálně vznikající produkt existující prosperujcí společnosti se mě osobně týká. V diplomové práci tak kloubím ...
  • Analýza vlivu zkracování letových provozních tratí na spotřebu LPH 

   Autor: Vokůrka Lukáš; Vedoucí práce: Capoušek Ladislav; Oponent práce: Endrizalová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-29)
   Předmětem diplomové práce "Analýza vlivu zkracování letových provozních tratí na spotřebu LPH" je analyzovat současný stav evropského vzdušného prostoru z hlediska úrovně zkracování letových provozních tratí. Tato analýza ...
  • Analýza výsledků zkoušek turbovrtulových motorů a návrh zlepšení spolehlivosti 

   Autor: Zapach Milan; Vedoucí práce: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)