Now showing items 1-20 of 373

  • ADS-B zprávy jako zdroj provozních dat v letectví 

   Author: Tomáš Noskievič; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Krula Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Tato diplomová práce se věnuje využití ADS-B zpráv jako zdroje provozních informací pro provozovatele leteckých společností nebo letišť. Konkrétně řeší jejich využití při odhalování nestabilizovaných přiblížení, při určování ...
  • Airport Carbon Accreditation na LKPR-Emise CO2 z dopravy 

   Author: Stiborová Kateřina; Supervisor: Fajt Vladimír; Opponent: Polánecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-30)
   Cílem této práce je základní seznámení s problematikou dopadu emisí pocházejících z leteckého sektoru na životní prostředí, podrobné představení projektu Airport Carbon Accreditation, který se zabývá CO2 emisemi na letištích, ...
  • Alternativní metody postupů nezdařeného přiblížení letounů B738 SW Group 

   Author: Roman Kundrata; Supervisor: Nováček Petr; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Předmětem diplomové práce "Alternativní metody postupů nezdařeného přiblížení letounů B738 SW Group" je analýza nedostatečně vhodných postupů v oblasti nezdařeného přiblížení letounů B737-800, které jsou v současnosti ...
  • Analýza a návrh nových systémů odbavení na LKTB 

   Author: Hillová Monika; Supervisor: Dvořák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza bezpečnostních rizik v procesech palubních průvodčích 

   Author: Doležal Miloš; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato diplomová práce analyzuje nejdůležitější a nejčastější bezpečnostní rizika v procesech palubních průvodčích. Úvodem do tématu je pohled do historie palubních průvodčích a požadavky na ně, a jejich srovnání s dnešní ...
  • Analýza dopadu změn FTL na plánování posádek u leteckých dopravců 

   Author: Hladík Filip; Supervisor: Polánecká Anna; Opponent: Králík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Předmětem diplomové práce "Analýza dopadu změn FTL na plánování posádek u leteckých dopravců" je shrnout nedávno proběhlé změny v předpisech a pomocí dat získaných od pilotů a aerolinek vyvodit dopady, které tyto změny ...
  • Analýza efektivity procesu bezpečnostní kontroly cestujících na letech do Ruska 

   Author: Nikitin Dmitry; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Špák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Tato práce se zabývá analýzou efektivity procesu bezpečnostní kontroly na letech do Ruska, významem spokojenosti cestujících a odlišnostmi v procesech odbavení cestujících a příručních zavazadel na letišti Václava Havla v ...
  • Analýza indikátorů kvality v ADS-B zprávách 

   Author: Tési Simon; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Diplomová práca približuje parametre kvality, ktoré sú získavané z ADS-B správ, poskytuje prierez verziami certifikácie ADS-B správ. Porovnáva rozdiely medzi verziami a ukazuje vývoj ADS-B správ. K dosiahnutiu hlavného ...
  • Analýza komunikace pilota s řídicím letového provozu pro potřeby návrhu inteligentního výukového dialogu 

   Author: Petřeková Kateřina; Supervisor: Psutka Josef; Opponent: Krula Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza kondenzačních stop prostřednictvím dat vysílaných letadly 

   Author: Palečková Lucie; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Graf Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Diplomová práce se zabývá využitím dat vysílaných letadly za účelem zkoumání tvorby kondenzačních stop za letadly. Z letových dat jsou na frekvenci 1090 MHz přijímány a filtrovány zprávy ADS-B, vybrané BDS registry EHS a ...
  • Analýza metod zajištění provozního řízení u vybraných charterových dopravců 

   Author: Ungerman Tomáš; Supervisor: Zachar Martin; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza možnosti přistání za IMC na VFR letišti 

   Author: Visokai Viliam; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Duša Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-29)
   Diplomová práca sa zaoberá hľadaním možností pre zavedenie pristávania za IMC na VFR letiskách. Dokument postupne a logicky analyzuje jednotlivé oblasti spojené s VFR letiskami a možnosťami vedenia lietadiel počas ...
  • Analýza možností využit " Aircraft Derived Data (ADD) " pro ATM systémy 

   Author: Hosnedl Lukáš; Supervisor: Frei Jiří; Opponent: Kameník Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza nespolehlivých dat v ADS-B zprávách 

   Author: Novák Jiří; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Práce v teoretické části seznamuje čtenáře s ADS-B, zejména se strukturou "Surface Position Message" a "Aircraft Operation Status Message", která nám poskytuje doplňující informace pro určení parametrů přesnosti a kvality. ...
  • Analýza online distribuce letenek 

   Author: Eiselt David; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Timár Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Tato diplomová práce se věnuje problematice distribuce letenek, která si v posledních dvou desetiletích prošla zcela zásadními změnami. Konkrétně je pak obsah diplomové práce zaměřen na distribuční řetězec v online segmentu, ...
  • Analýza osnov teoretického výcviku techniků po zavedení Nařízení EU 1149/2011 

   Author: Sedláková Jana; Supervisor: Němec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Analýza provozních postupů společnosti Travel Service 

   Author: Valenta Viktor; Supervisor: Strouhal Miloš; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza reálných přehledových parametrů systému ACAS s využitím modelu 

   Author: Nosek Jakub; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Lipták Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Cílem této diplomové práce je analýza reálných přehledových parametrů systému ACAS a poukázání na případné odchylky od hodnot uvedených technickými standardy. Z tohoto důvodu byla vytvořena počítačová simulace v prostředí ...
  • Analýza rizik v letecké dopravě z pohledu regulátora 

   Author: Žižkovská Aneta; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Havlová Jiřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-16)
   Diplomová práce popisuje základní metody k hodnocení rizik, aktuální bezpečnostní problémy získané z dat poskytnutých Úřadem civilního letectví. V práci je dále pro-vedeno porovnání pořadí závažnosti faktorů pomocí metody ...
  • Analýza rozšíření Integrated Initial Flight Plan Processing System zóny 

   Author: Marcela Růžičková; Supervisor: Pazourek Michal; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Práce se zabývá evropským systémem pro zpracování letových plánů. Krátce vysvětluje historii a vývoj řízení letového provozu a popisuje současný systém a důležitost jeho struktury. Hlavní část textu je zaměřena na analýzu ...