Now showing items 95-114 of 450

  • Identifikace BDS registrů 

   Author: Topková Tereza; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Mód S technologie SSR současně představuje jeden z hlavních prostředků sledování pro ATM. Jedním z typů dotazování SSR módu S vyvolává odpovědi odpovídače módu S na palubě letadla, které obsahují BDS registry. Za předpokladu, ...
  • Identifikace výzkumného potenciálu Ústavu letecké dopravy 

   Author: Jan Regináč; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Mlezivová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-17)
   Vzhledem k neustálému vývoji letecké dopravy po celém světě je potřeba inovovat a modernizovat stávající systémy ATM/CNS. Hlavním cílem této diplomové práce je identifikace současných trendů výzkumu a nejaktuálnějších ...
  • Identifikace výzkumného potenciálu Ústavu letecké dopravy 

   Author: Jan Regináč; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Mlezivová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   S neustálým růstem letecké dopravy po celém světě roste i potřeba inovace a modernizace stávajících systémů ATM/CNS. Cílem této práce bylo identifikovat nejaktuálnější vědeckovýzkumné oblasti v globálním systému ATM, poté ...
  • Implementace 100 KSA do výcviku dopravních pilotů 

   Author: Filip Bartůněk; Supervisor: Pružina Vladislav; Opponent: Polánecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Předmětem diplomové práce „Implementace 100 KSA do výcviku dopravních pilotů“ je kompletní zpracování nové evropské legislativy týkající se zavedení nového předmětu 100 KSA (Knowledge, Skills and Attitudes) do teoretického ...
  • Implementace detekčního systému VibraImage na letišti Václava Havla 

   Author: Krejčík Filip; Supervisor: Tůma Jan; Opponent: Maršálek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Predmetom diplomovej práce ,,Implementace detekčního systému na Letišti Václava Havla'' je popísať detekčný systém VibraImage, popísať súčasný stav bezpečnostnej kontroly na Letisku Václava Havla a navrhnúť možnú implementáciu ...
  • Implementace motivačního příspěvku jako nástroje ke snížení nákladů aerolinií 

   Author: Purkrt Tomáš; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Endrizalová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Implementace paperless technického odbavení na Letišti Václava Havla v Praze 

   Author: Žáková Kateřina; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Holický Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-30)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou technického odbavení letadla. Čtenář se nejdříve seznámí s pojmem technické odbavení letadla, s pozicí handlingového agenta a s náplní jeho práce. Dále je v této práci představen ...
  • Implementace principů lean maintenance ve společnosti ABS Jets 

   Author: Radim Jansa; Supervisor: Hůlek David; Opponent: Venzhöfer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Předmětem diplomové práce "Implementace principů lean maintenance ve společnosti ABS Jets" je představení štíhlých principů v prostředí údržby letadel. Teoretická část práce se zaměřuje na definici podnikových procesů, ...
  • Implementace Safety management System v letecké společnosti 

   Author: Hudeček Michal; Supervisor: Oravec Jiří; Opponent: Vlček František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Implementace SMS systému jakosti na letišti Ostrava 

   Author: Kohl Jiří; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Holubec Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Implementace výstupů MRO systémů pro operativní plánování letů 

   Author: Majnušová Klára; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Němec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-29)
   Cílem této diplomové práce je studium proveditelnosti propojení systému MRO s informačním systémem letecké společnosti za účelem zvýšení efektivity informačního toku mezi oběma stranami. V práci jsou obsažena data získaná ...
  • Implementace vzdušného prostoru volných tratí ve FIR Praha 

   Author: Skálová Martina; Supervisor: Szabo Stanislav; Opponent: Stolár Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Diplomová práce se zabývá implementací vzdušného prostoru volných tratí ve FIR Praha. V úvodních kapitolách se nachází teoretický rámec, nutný k pochopení celé problematiky popsané v této práci. Definuje se zde koncepce ...
  • Indikátory vestibulárních iluzí za letu 

   Author: Liana Karapetjan; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Polánecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
   Ačkoli mohou být iluze velmi časté a nebezpečné, není jim věnován dostatek pozornosti z hlediska identifikace. Proto je cílem této práce navrhnout metody, které by mohly přítomnost iluze odhalit. Metodika vypracování ...
  • Integrace a vyhodnocení dat z výroby a provozu pohonných jednotek letadel 

   Author: Harsányiová Bianka; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Sekerešová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cieľom tejto práce je na základe analýzy dát identifikovať nedostatky a možnosti pre zlepšenie súčasného systému zberu dát o nezhodných výrobkoch v Spoločnosti GE Aviation Czech. Práca obsahuje popis zberu dát v procese ...
  • Integrovaný sběr a zpracování bezpečnostních dat v organizacích údržby letadel 

   Author: Szentkeresztiová Katarína; Supervisor: Plos Vladimír; Opponent: Janeček Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Tato práce je studií o integrovaném sběru a zpracování bezpečnostních dat pro organizace údržby letadel. Klíčovým prvkem shromažďování a zpracování bezpečnostních dat obecně je jasně definovaná taxonomie. Z tohoto důvodu ...
  • Interaktivní pozemní příprava pro letoun Viper SD-4 

   Author: Norbert Pavlišin; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Keller Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Diplomová práca analyzuje možnosti a potenciálny prínos využívania interaktívneho vzdelávania v leteckom výcviku pre malé jednomotorové lietadlo Viper SD4. Popisuje základné princípy návrhu a realizácie interaktívnych ...
  • Interaktivní pozemní příprava pro letoun Viper SD-4 

   Author: Norbert Pavlišin; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Řeha David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Diplomová práca sa zameriava na analýzu súčasného stavu využitia interaktívnych výcvikových metód vo vybraných schválených výcvikových organizáciách využívajúcich lietadlo Viper SD4. Zároveň prostredníctvom prieskumu prináša ...
  • Jednomotorvé obchodní IFR lety 

   Author: Chaluš David; Supervisor: Závitkovský Pavel; Opponent: Dvořák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Jednozačná bezkontaktní identifikace osob v letecké dopravě 

   Author: Smejkal Lukáš; Supervisor: Lokaj Zdeněk; Opponent: Vittek Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Jevy kosmického počasí 

   Author: Jaroslav Oršula; Supervisor: Topková Tereza; Opponent: Mošna Zbyšek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-13)
   Práca sa zaoberá popisom javov vesmírneho počasia, ich vznikom, šírením a dôsledkami na našu planétu a družicové globálne navigačné systémy. Práca sa venuje popisu chýb spôsobených týmito javmi, ich korekciám a vplyvom na ...