Now showing items 21-40 of 430

  • Analýza osnov teoretického výcviku techniků po zavedení Nařízení EU 1149/2011 

   Author: Sedláková Jana; Supervisor: Němec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Analýza podmínek vzniku námrazy na vrtulích multikoptér 

   Author: Martin Luner; Supervisor: Keller Ladislav; Opponent: Horák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-16)
   Diplomová práce „Analýza podmínek vzniku námrazy na vrtulích multikoptéry“ pojednává o námrazových podmínkách a jejich vlivu na bezpilotní letadla, se zaměřením na multikoptéry. Cílem práce je analyzovat podmínky, při ...
  • Analýza podmínek vzniku námrazy na vrtulích multikoptér 

   Author: Martin Luner; Supervisor: Keller Ladislav; Opponent: Horák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Diplomová práce „Analýza podmínek vzniku námrazy na vrtulích multikoptéry“ pojednává o námrazových podmínkách a jejich vlivu na bezpilotní letadla, se zaměřením na multikoptéry. Cílem práce je analyzovat podmínky, při ...
  • Analýza provozních postupů společnosti Travel Service 

   Author: Valenta Viktor; Supervisor: Strouhal Miloš; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza reálných přehledových parametrů systému ACAS s využitím modelu 

   Author: Nosek Jakub; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Lipták Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Cílem této diplomové práce je analýza reálných přehledových parametrů systému ACAS a poukázání na případné odchylky od hodnot uvedených technickými standardy. Z tohoto důvodu byla vytvořena počítačová simulace v prostředí ...
  • Analýza rizik v letecké dopravě z pohledu regulátora 

   Author: Žižkovská Aneta; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Havlová Jiřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-16)
   Diplomová práce popisuje základní metody k hodnocení rizik, aktuální bezpečnostní problémy získané z dat poskytnutých Úřadem civilního letectví. V práci je dále pro-vedeno porovnání pořadí závažnosti faktorů pomocí metody ...
  • Analýza rozšíření Integrated Initial Flight Plan Processing System zóny 

   Author: Marcela Růžičková; Supervisor: Pazourek Michal; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Práce se zabývá evropským systémem pro zpracování letových plánů. Krátce vysvětluje historii a vývoj řízení letového provozu a popisuje současný systém a důležitost jeho struktury. Hlavní část textu je zaměřena na analýzu ...
  • Analýza spolehlivosti failsafe systému bezpilotního letadla 

   Author: Adam Kleczatský; Supervisor: Hulínská Šárka; Opponent: Plaček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Diplomová práce pomocí praktického experimentu ověřuje spolehlivost systému failsafe bezpilotního letadla na základě změřených dat a jejich vyhodnocení. V rámci praktické části hodnotí měřené parametry, které jsou svou ...
  • Analýza trendů přímých provozních nákladů regionálních letounů do 80 cestujících 

   Author: Opravil Michal; Supervisor: Ančík Zdeněk; Opponent: Šturmová Věra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza trhu pro prodej nového letounu TL4000 firmy TL-Ultralight 

   Author: Tlustý Martin; Supervisor: Fajt Vladimír; Opponent: Tobisová Alica
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Téma diplomové práce "Anylýza trhu pro prodej nového letounu TL4000 firmy TL-Ultralight" jsem si nevybral náhodou. Reálně vznikající produkt existující prosperujcí společnosti se mě osobně týká. V diplomové práci tak kloubím ...
  • Analýza ULD trackingu společnosti Finnair 

   Author: Tomáš Uhlíř; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Polánecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Předmětem předložené práce je analýza fungování ULD tracking systému finské letecké společnosti Finnair. Správné fungování tohoto logistického procesu je základem pro přesný monitoring stavu zásob těchto jednotek v ...
  • Analýza vlivu zkracování letových provozních tratí na spotřebu LPH 

   Author: Vokůrka Lukáš; Supervisor: Capoušek Ladislav; Opponent: Endrizalová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-29)
   Předmětem diplomové práce "Analýza vlivu zkracování letových provozních tratí na spotřebu LPH" je analyzovat současný stav evropského vzdušného prostoru z hlediska úrovně zkracování letových provozních tratí. Tato analýza ...
  • Analýza výcvikových organizací a vytvoření nových výcvikových osnov 

   Author: Tomáš Zemánek; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Kotvaldová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Předmětem diplomové práce "Analýza výcvikových organizací a vytvoření nových výcvikových osnov" je popsání vývoje výcvikových organizací, popsání vývoje předpisů, které se týkají pilotního výcviku a vytvoření nových ...
  • Analýza výcviku pilota vícečlenné posádky (MPL) 

   Author: Tomáš Hégr; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Juriga Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Předmětem této diplomové práce s názvem "Analýza výcviku pilota vícečlenné posádky (MPL)" je analýza samotného výcviku včetně současného stavu z pohledu leteckých společností. Práce se snaží o porovnání principů MPL výcviku ...
  • Analýza výsledků zkoušek turbovrtulových motorů a návrh zlepšení spolehlivosti 

   Author: Zapach Milan; Supervisor: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza vývoje cen leteckého paliva 

   Author: Kušová Beáta; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Polánecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Cílem této diplomové práce "Analýza vývoje ceny leteckého paliva" je analyzovat různé faktory, které ovlivňují ceny leteckého paliva, stejně jako ceny ropy a zjistit, zda letecké společnosti přenášejí rostoucí náklady na ...
  • Analýza způsobů dopravy cestujících na letiště s vlivem na odbavovací proces 

   Author: Pazdro Vladimír; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Diplomová práce "Analýza způsobů dopravy cestujících na letiště s vlivem na odbavovací proces" popisuje v první části druhy dopravy na letiště používané ve světě. Dále analyzuje současný stav na Letišti Václava Havla a ...
  • Aplikace MLAT metody nad sítí low-cost ADS-B přijímačů 

   Author: Umlauf Lukáš; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Diplomová práce se zabývá problematikou vytvoření nízkonákladového MLAT systému. Cílem této práce bylo vytvořit modul, který umožní příjem a zpracování dat z různých přijímačů a následné spočítání polohy cíle. Pouze za ...
  • Aplikácia "Enterprise Architecture" do európského ATM systému 

   Author: Lamperová Michaela; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Arrius 2B2 - typový výcvik 

   Author: Feninec Jakub; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Buchta Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-30)
   Předmětem diplomové práce "Arrius 2B2 - typový výcvik" je zpracování dokumentace pro typový kurz výukového programu údržby motoru Arrius 2B2 pro vrtulník Eurocopter EC 135, vytvoření výukové osnovy spojené s volbou výukové ...