Now showing items 59-78 of 430

  • Celosvětové marketingové strategie pro produkty business aviation 

   Author: Meloun Martin; Supervisor: Králík Jan; Opponent: Kulich Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Trh business aviation se vlivem psychologických faktorů nechová racionálně a běžné marketingové strategie na něj lze aplikovat jen obtížně. Účelem této práce je popsat specifika světových trhů ve vztahu k business aviation ...
  • Codesharové spolupráce a jejich přínos pro letecké dopravce 

   Author: Hanzlová Kateřina; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Hanuš Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Design značky jako součást marketingové strategie leteckých společností 

   Author: Tilšar Martin; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Melníková Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tématem této práce je vizuální identita a budování značky v kontextu letecké dopravy. Vedle obecně uplatnitelných definic je poukazováno na výjimky a charakteristické oblasti přímo spojené s leteckou dopravou. Věnuje se ...
  • Detekce nezákonných a nebezpečných látek na letištích 

   Author: Brázda Adam; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Krula Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Předmětem diplomové práce je popis detekce nezákonných a nebezpečných látek na letištích. Nejdříve práce popisuje organizace, úmluvy a předpisy, které se týkají letecké security. Dále jsou v práci popsány některé historické ...
  • Detekce rušení GNSS prostřednictvím technologie ADS-B 

   Author: Tomáš Vlček; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Jonáš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Tato práce se zabývá možným využitím technologie ADS-B k detekci rušení GNSS systémů. Nejprve je na praktických příkladech zhodnocena závažnost rušení GNSS vzhledem k letecké dopravě a zároveň představeny kategorie samotného ...
  • Dopady provozu letiště na životní prostředí 

   Author: Gandi Michal; Supervisor: Capoušek Ladislav; Opponent: Ferenc Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Tato práce má za cíl vytvořit model hodnocení negativních vlivů letiště na životní prostředí. V úvodu budou opsané některé základní zákony a předpisy. V druhé části budou popsané základní kategorie vlivu letiště na životní ...
  • Dopravní vztah mezinárodního letiště s městem 

   Author: Ulyumdzhieva Natalia; Supervisor: Fajt Vladimír; Opponent: Vydrová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Důsledky zanedbání atmosférických podmínek při měření leteckého hluku 

   Author: Tomáš Hejzlar; Supervisor: Kameníková Iveta; Opponent: Tomeš Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Předmětem diplomové práce „Důsledky zanedbání atmosférických podmínek při měření leteckého hluku“ je analýza výsledků měření hluku při různých meteorologických limitech zajištující validitu dat podle mezinárodní a národní ...
  • Dynamická aktualizace výsledného rizika cestujících na základě prescreeningu 

   Author: Dociová Denisa; Supervisor: Vittek Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Efektivita odbavovacího procesu letiště s vlivem na spokojenost cestujících 

   Author: Vokáč Roman; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Maršálek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-30)
   Hlavním cílem každé obchodní společnosti je snaha o dosažení zisku. Zisk společnosti je roven rozdílu mezi příjmy a výdaji. Výše příjmů a výdajů v rámci odbavovacího procesu letiště je ovlivněna jeho efektivností a ...
  • Efektivita vynášení nákladu na oběžnou dráhu 

   Author: Houfek Zdeněk; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Timár Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-29)
   Tato práce se zabývá efektivitou využívání raket a kosmodromů pro lety na oběžné dráhy spolu s výkonností samotných raket. Je zde vysvětleno a popsáno použití raket z jiných než domovských kosmodromů, efekt zemské rotace ...
  • Efektivita využití volacích značek v letecké dopravě 

   Author: Juraj Kresáč; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Burjánková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Cieľom diplomovej práce "Efektivita využití volacích značek v letecké dopravě" je analyzovať súčasný spôsob použitia volacích značiek v komerčnej leteckej doprave, preskúmať časový interval potrebný na ich prenos a objem ...
  • Ekologická náročnost provozu soudobých dopravních letounů 

   Author: Obračajová Zuzana; Supervisor: Fajt Vladimír; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Ekonomická analýza alternativního letiště k letišti Praha Ruzyně 

   Author: Holeček Jiří; Supervisor: Hospodka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Eliminace nepříznivých meteorologických podmínek na vzlet a přistání letounů 

   Author: Koupý Zdeněk; Supervisor: Kameníková Iveta; Opponent: Capoušek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Námětem diplomové práce jsou fyzikální vlastnosti atmosféry, meteorologické prvky a atmosférické jevy, které mají vliv na vzlet a přistání letounů. Je zde popsáno, jak se se změnou fyzikálních vlastností atmosféry mění ...
  • Evidence-based výcvik profesionálního pilota a jeho implementace do praxe 

   Author: Dávid Gál; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Matyáš Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Evidence-based výcvik je novou formou výcviku dopravných pilotov. Predmetom diplomovej práce je zadefinovať princípy a dôvody vzniku EBT. Práca sa venuje aktuálnej legislatívnej úprave a procesu implementácie EBT do ...
  • Experimentální hodnocení pracovní zátěže řídícího letového provozu 

   Author: Jan Tecl; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Bořil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Diplomová práce se zabývá vlivem pracovní zátěže na organismus řídícího letového provozu. V současné době existuje mnoho různých metod, jak pracovní zátěž měřit a hodnotit, ať už se jedná o chemický rozbor tělních tekutin ...
  • Faktory ovlivňující jasnost značkovacích částic při měření metodou PIV 

   Author: Kiss Matěj; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Bartoš Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Particle Image Velocimetry (PIV) je jednou z velmi pokročilých metod analýzy proudění v aerodynamice. Zcela zásadní podmínkou kvalitních výsledků při měření touto metodou je použití správného druhu značkovacích částic. ...
  • Finančně strategická analýza možnosti rozšíření hangárové kapacity pro těžkou údržbu v Praze 

   Author: Ševeček Josef; Supervisor: Kubeš Jaroslav; Opponent: Skyslák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Finanční hospodaření leteckých společností 

   Author: Jarnot Daniel; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Tomová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Předmětem diplomové práce je analýza leteckých společností ve 21. století a následná specifikace bodů plánu hospodaření letecké společnosti. V práci jsou popsány podmínky zahájení provozu letecké společnosti, faktory ...