Now showing items 362-381 of 450

  • UML model procesu technického odbavení na letišti Praha Ruzyně 

   Author: Fiala Adam; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Soušek Radovan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Unifikovaný manuál pro pozemní provoz na mezinárodních letištích 

   Author: Kurtulík Lukáš; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Unifikovaný manuál pro pozemní provoz na mezinárodních letištích - Ramp Handling Services Activities 

   Author: Loukota David; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Jurečka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Účinnost plynových děl na Letišti Leoše Janáčka Ostrava 

   Author: Bažantová Barbora; Supervisor: Szabo Stanislav; Opponent: Němec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-16)
   Cílem této diplomové práce je posouzení účinnosti plynového děla k biologické ochraně Letiště Leoše Janáčka Ostrava. Studie je rozdělena do tří fází. Počáteční fáze zahrnuje ornitologický průzkum, vyhodnocení ornitologické ...
  • Úspora paliva při provozu letounu ATR 42/72 

   Author: Hauser Jan; Supervisor: Janoušek Ivan; Opponent: Procházka Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vizualizace předpisu ICAO Doc 4444 pro výukové účely 

   Author: Machuta Jakub; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Fousek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Výsledkem předložené diplomové práce je soubor výukových animací, které popisují formou praktických ukázek s vhodně podanou teorií část postupů pro letové navigační služby z předpisu L 4444, a tím přispívají k pochopení ...
  • Vizualizace výsledků bezpečnostních analýz v letectví dle modelu STAMP 

   Author: Martin Dillinger; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Štumbauer Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
   Cílem této diplomové práce je vizualizování dat získaných z analýz nebezpečí založených na systémovém kauzálním modelu STAMP. STAMP považuje provozní bezpečnost za dynamický problém řízení. Nehody se stávají v důsledku ...
  • Vícenásobně použitelné kosmické systémy 

   Author: Tománek Robert; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Lán Sébastien
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Práce se zaměřuje na kosmické dopravní prostředky, jejichž vlastností je vícenásobná použitelnost. Klade si za cíl popsat současný stav znovupoužitelnosti v oblasti kosmických systémů a rozebrat znovupoužitelnost současných ...
  • Vliv ADD na trajektorii letu určenou ATM systémy 

   Author: Synek Ivo; Supervisor: Frei Jiří; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Vliv alternativních paliv na budoucnost letecké dopravy 

   Author: Kateřina Sklenářová; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Duša Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-12)
   Cílem diplomové práce je stanovit alternativní paliva vhodná pro využití v letecké dopravě a zjistit vliv na budoucnost letecké dopravy a emise CO2. Vliv bude stanoven na základě finanční analýzy provedené na konkrétních ...
  • Vliv časových a vzdálenostních rozstupů na dráhovou kapacitu v závislosti na rychlosti a směru větru 

   Author: Ondraschek Lukáš; Supervisor: Pichl Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv hmotnosti na plánování letu v kontextu současné legislativy 

   Author: Findejs Matouš; Supervisor: Capoušek Ladislav; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Hmotnost cestujících ovlivňuje zásadním způsobem množství paliva na palubě. Současná legislativa stanovuje standardní hmotnosti cestujících s jejich zavazadly, které pomáhají nastínit, jakou celkovou hmotnost platícího ...
  • Vliv meteorologických podmínek na šíření hluku z letecké dopravy 

   Author: Beneš Ondřej; Supervisor: Kameníková Iveta; Opponent: Lán Sébastien
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Práce se zabývá vztahy mezi meteorologickými podmínkami a šířením hluku letecké dopravy. Nejprve jsou nalezeny fyzikální zákonitosti pro šíření hluku prostorem, ke kterým jsou přiřazeny meteorologické jevy, jež tyto ...
  • Vliv nízkonákladových dopravců na trh letecké dopravy a česká letiště 

   Author: Řehořek Michal; Supervisor: Fajt Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vliv přestávky v létání na přesnost pilotáže pilotů dopravních letadel 

   Author: Marek Šudoma; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Štumbauer Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Vlivem náhlého poklesu poptávky po letecké přepravě se v jarních měsících roku 2020 mnoho leteckých společností potýkalo s nedostatečným počtem letů pro naplánování alespoň tří letů za období posledních 90 dnů všem svým ...
  • Vliv slotové koordinace na provozní kapacity a handlingové služby 

   Author: Denisa Pálková; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Melich Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Práce se zabývá vlivem slotové koordinace na provozní kapacity a handlingové služby. Cílem práce je vytvoření generátoru slotových požadavků leteckého trhu s využitím principu lineárního generátoru a následné zpracování ...
  • Vliv výstavby paralelní dráhy na rozvoj areálu Jih na letišti Václava Havla 

   Author: Daniel Slivinský; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Líkař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-13)
   Předmětem diplomové práce „Vliv výstavby paralelní dráhy na rozvoj areálu Jih na letišti Václava Havla“ je návrh možných alternativ rozvoje areálu Jih na Letišti Václava Havla Praha a jejich ohodnocení, a to včetně výběru ...
  • Vyhodnocení spolehlivosti mechanického a olejového systému leteckého motoru 

   Author: Simona Bolčeková; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Kostov Bogdan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Cieľom diplomovej práce je analyzovať a popísať súčasnú situáciu spoľahlivostných metód využívaných v leteckom priemysle, identifikovať ich limitácie a nedostatky a navrhnúť spôsoby na ich zlepšenie. Prvé kapitoly obsahujú ...
  • Vyhodnocení toku cestujících přes letiště Ostrava 

   Author: Kursa Jonáš; Supervisor: Hospodka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Vyhodnocení změn v řídící struktuře mezinárodních letišť z pohledu bezpečnosti 

   Author: Kateřina Martincová; Supervisor: Štumbauer Oldřich; Opponent: Kafková Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Cílem předložené diplomové práce "Vyhodnocení změn v řídící struktuře mezinárodních letišť z pohledu bezpečnosti" je vytvoření řídící struktury v oblasti bezpečnosti civilního letectví a provedení vyhodnocení jejích změn. ...