Now showing items 345-364 of 420

  • Vizualizace předpisu ICAO Doc 4444 pro výukové účely 

   Author: Machuta Jakub; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Fousek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Výsledkem předložené diplomové práce je soubor výukových animací, které popisují formou praktických ukázek s vhodně podanou teorií část postupů pro letové navigační služby z předpisu L 4444, a tím přispívají k pochopení ...
  • Vícenásobně použitelné kosmické systémy 

   Author: Tománek Robert; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Lán Sébastien
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Práce se zaměřuje na kosmické dopravní prostředky, jejichž vlastností je vícenásobná použitelnost. Klade si za cíl popsat současný stav znovupoužitelnosti v oblasti kosmických systémů a rozebrat znovupoužitelnost současných ...
  • Vliv ADD na trajektorii letu určenou ATM systémy 

   Author: Synek Ivo; Supervisor: Frei Jiří; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Vliv časových a vzdálenostních rozstupů na dráhovou kapacitu v závislosti na rychlosti a směru větru 

   Author: Ondraschek Lukáš; Supervisor: Pichl Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv hmotnosti na plánování letu v kontextu současné legislativy 

   Author: Findejs Matouš; Supervisor: Capoušek Ladislav; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Hmotnost cestujících ovlivňuje zásadním způsobem množství paliva na palubě. Současná legislativa stanovuje standardní hmotnosti cestujících s jejich zavazadly, které pomáhají nastínit, jakou celkovou hmotnost platícího ...
  • Vliv meteorologických podmínek na šíření hluku z letecké dopravy 

   Author: Beneš Ondřej; Supervisor: Kameníková Iveta; Opponent: Lán Sébastien
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Práce se zabývá vztahy mezi meteorologickými podmínkami a šířením hluku letecké dopravy. Nejprve jsou nalezeny fyzikální zákonitosti pro šíření hluku prostorem, ke kterým jsou přiřazeny meteorologické jevy, jež tyto ...
  • Vliv nízkonákladových dopravců na trh letecké dopravy a česká letiště 

   Author: Řehořek Michal; Supervisor: Fajt Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vliv slotové koordinace na provozní kapacity a handlingové služby 

   Author: Denisa Pálková; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Melich Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Práce se zabývá vlivem slotové koordinace na provozní kapacity a handlingové služby. Cílem práce je vytvoření generátoru slotových požadavků leteckého trhu s využitím principu lineárního generátoru a následné zpracování ...
  • Vliv výstavby paralelní dráhy na rozvoj areálu Jih na letišti Václava Havla 

   Author: Daniel Slivinský; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Líkař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-13)
   Předmětem diplomové práce „Vliv výstavby paralelní dráhy na rozvoj areálu Jih na letišti Václava Havla“ je návrh možných alternativ rozvoje areálu Jih na Letišti Václava Havla Praha a jejich ohodnocení, a to včetně výběru ...
  • Vyhodnocení spolehlivosti mechanického a olejového systému leteckého motoru 

   Author: Simona Bolčeková; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Kostov Bogdan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Cieľom diplomovej práce je analyzovať a popísať súčasnú situáciu spoľahlivostných metód využívaných v leteckom priemysle, identifikovať ich limitácie a nedostatky a navrhnúť spôsoby na ich zlepšenie. Prvé kapitoly obsahujú ...
  • Vyhodnocení toku cestujících přes letiště Ostrava 

   Author: Kursa Jonáš; Supervisor: Hospodka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Vyhodnocení změn v řídící struktuře mezinárodních letišť z pohledu bezpečnosti 

   Author: Kateřina Martincová; Supervisor: Štumbauer Oldřich; Opponent: Kafková Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Cílem předložené diplomové práce "Vyhodnocení změn v řídící struktuře mezinárodních letišť z pohledu bezpečnosti" je vytvoření řídící struktury v oblasti bezpečnosti civilního letectví a provedení vyhodnocení jejích změn. ...
  • Vypracování metodiky teoretické výuky pro získání kvalifikace "Letový instruktor" dle JAR FCL 1 

   Author: Novotný Matěj; Supervisor: Markovič Michal; Opponent: Břežanský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vypracování návrhu možné modernizace letiště Jičín - Vokšice 

   Author: Archalous Filip; Supervisor: Dvořák Jiří; Opponent: Vydrová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vypracování pohybového modelu pilota v kokpitu s použitím technologií MOCAP 

   Author: Lukáš Zibner; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Štumbauer Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-16)
   Lidský činitel zaujímá v rámci celosvětového letectví nezastupitelnou úlohu. Proto se výzkumné aktivity v rámci letectví snaží o co nejlepší pochopení veškerých faktorů s ním spojených. Implementace pohybových modelů pilotů ...
  • Vytvoření databázového řešení pro analýzu přehledových dat v ATM laboratoři 

   Author: Jakub Steiner; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Zach Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Předmětem této diplomové práce je vytvoření komplexního databázového řešení pro analýzu přehledových dat přijímaných v ATM laboratoři Ústavu letecké dopravy, včetně názorného uživatelského manuálu.
  • Vytvoření příručky pro pozemní obsluhu ABS Jets dle standardů UML 

   Author: Marx Jan; Supervisor: Havíř Radomír; Opponent: Polánecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Využitelnost přiblížení PinS pro lety HEMS 

   Author: Tomáš Komínek; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Kontriková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Předmětem diplomové práce "Využitelnost přiblížení PinS pro lety HEMS" je popsat princip nepřesného přístrojového přiblížení PinS (Point in Space), dále pak představit provozní postupy letecké záchranné služby při letech ...
  • Využití "Štíhlé výroby" v letecké dopravě 

   Author: Chalupa Radek; Supervisor: Fajt Vladimír; Opponent: Jeřábek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Využití biotelemetrických systémů ve výcviku pilotů na leteckém simulátoru 

   Author: Šerlová Michaela; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Schlenker Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Z důvodů zvyšování bezpečnostních standardů v letecké dopravě je kladen důraz na lidského činitele působícího v tomto oboru. Především se jedná o snahu zlepšování přesnosti pilotáže během výcviků a eliminace vnějších i ...