Now showing items 189-208 of 481

  • Navigace založená na výkonnosti v letounech všeobecného letectví 

   Author: Radim Bradáč; Supervisor: Soldán Vladimír; Opponent: Hlavatý Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato práce se zabývá implementací navigace založené na výkonnosti do letounů všeobecného letectví, zejména z pohledu létajícího personálu. Jejím cílem je vytvořit ucelený materiál pro letové posádky ve všeobecném letectví. ...
  • Nákladní letecký dopravce se základnou na letišti Ostrava 

   Author: Staněk Matouš; Supervisor: Sýkora Viktor; Opponent: Jurečka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Práce zkoumá možnost provozování nákladní letecké přepravy se základnou na Letišti Leoše Janáčka Ostrava. Zabývá se parametry tohoto letiště, potenciálem jeho spádové oblasti, možnými destinacemi a trhy a výběrem vhodného ...
  • Nástroj pro identifikaci a dozor ilegální obchodní letecké dopravy 

   Author: Michal Klčo; Supervisor: Polánecká Anna; Opponent: Begera Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Cílem práce je objasnit možné způsoby identifikace letů podezřelých z ilegální letecké dopravy na základě vyhodnocení jejich chování z dostupných dat o letovém provozu a zjednodušit proces vyhledání těchto letů pro potřeby ...
  • Nástroje ke zvyšování profesní úrovně palubního personálu 

   Author: Svoboda Michal; Supervisor: Chmelík Jakub; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Tato diplomová práce se týká zaměstnání palubních průvodčí. Zabývá se znalostmi, které palubní průvodčí mají, a znalostmi a "nástroji", které nemají, ale mohli by mít. Její součástí je dotazníkový průzkum provedený mezi ...
  • Nástroje řízení kvality pro zlepšení efektivity procesů letišť 

   Author: Bodó Michal; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Diplomová práce se zabývá problémem použitím nástrojů řízení kvality v letecké dopravě. Teoretická část definuje jednotlivé nástroje řízení kvality, management kvality a vybrané nástroje konstantního zlepšování kvality. ...
  • Návaznost druhů dopravy na mezinárodní spoje přistávající na letiště Poprad 

   Author: Olšavská Gabriela; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Nykl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh a realizace trackeru pro potřeby ATM Laboratoře 

   Author: Petr Lukeš; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Jonáš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Cílem této diplomové práce je návrh a realizace trackeru s využitím moderních metod pro track-ování cílů. Tracker je navržen pro zpracovávání primárních měření z nízkonákladové pasivní 3D multilaterace široké oblasti. IMM ...
  • Návrh a verifikace metod hodnocení pilotních schopností a dovedností v EBT 

   Author: Mario Šafárik; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Štumbauer Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Předmětem diplomové práce s názvem "Návrh a verifikace metod hodnocení pilotních schopností a dovedností v EBT" je přiblížení problematiky leteckého výcviku v civilním letectví a na základě získaných naměřených parametrů ...
  • Návrh a využití UAS při údržbě letadel 

   Author: Pavel Němeček; Supervisor: Keller Ladislav; Opponent: Absolon Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-16)
   Diplomová práce se zabývá návrhem bezpilotního systému, jež by měl sloužit k nahrazení některých úkonů prováděných při generální vizuální prohlídce letadla leteckými mechaniky. V teoretické části je rozebráno dosavadní ...
  • Návrh doporučení ke snížení ztrát zapsaných zavazadel 

   Author: Součková Martina; Supervisor: Němec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Návrh doporučení ke zvýšení efektivity zásahu LZS na Slovensku 

   Author: Sninčáková Jana; Supervisor: Němec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Návrh doporučení pro použití postupu Single-engine Taxi-out pro flotilu A320 

   Author: Jan Cejnar; Supervisor: Mundel Karel; Opponent: Kameník Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-12)
   Úvod této diplomové práce je zaměřen na seznámení čtenáře s postupy single-engine taxi, a s tím souvisejícími provozními a ekonomickými aspekty. Cílem práce je návrh provozní dokumentace sloužící posádce k zjednodušení ...
  • Návrh GNSS přiblížení a odletů z letiště Roudnice 

   Author: Němec Marek; Supervisor: Soukup Viktor; Opponent: Kandráč Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato diplomová práce shrnuje základní informace o systému GNSS a informace o postupu návrhu přiblížení podle přístrojů se zaměřením na prostorovou navigaci podle předpisu PANS OPS. Tyto postupy jsou následně uplatněny pro ...
  • Návrh heliportu a FATO pro LKPR 

   Author: Fiala Lukáš; Supervisor: Kurzweil Libor; Opponent: Kneissl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Tato práce si klade za cíl popsat návrhy na zlepšení infrastruktury provozu vrtulníků na letišti Václava Havla v Praze. Práce je rozdělena na počáteční teoretickou část v niž se čtenář seznámí se základními pojmy v rámci ...
  • Návrh implementace Cloud Break Procedure na letišti Benešov 

   Author: Hlusička Michal; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Matyáš Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-11)
   Diplomová práce se zabývá navržením postupu Cloud Break Procedure (CBP) pro Letiště Benešov. Cílem zavedení CBP je zvýšení využitelnosti letiště pro provádění kombinovaných VFR/IFR letů. Nejprve je popsán současný stav ...
  • Návrh implementace RFID v prostředí Letište Brno 

   Author: Matúš Kováč; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Eliáš Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Diplomová práca sa venuje návrhu implementácie odbavenia batožiny pomocou RFID technológie. RFID batožinové lístky s mikročipom preukazujú omnoho väčšiu spoľahlivosť ako ich predchodcovia s čiarovým kódom. Preto podľa ...
  • Návrh koncepce výcviku MPL v podmínkách výcvikové organizace ATO 

   Author: Císlerová Iveta; Supervisor: Capoušek Ladislav; Opponent: Kameník Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-23)
   Tato diplomová práce vznikla za cílem navrhnout obsah lekcí pro MPL výcvik přesněji pro JOC část výcviku. První část práce je zaměřena na analýzu požadavků budoucích pilotů a jejich efektivní výcvik, stejně tak jako ...
  • Návrh metodiky srovnání letadel pro korporátní klientelu 

   Author: Lelek Matěj; Supervisor: Hospodka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Návrh metodologie vyhodnocení ukazatele výkonnosti v bezpečnosti pro oblast ATM 

   Author: Štumbauer Oldřich; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Štumper Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Vývoj bezpečnosti řízení letového provozu se v posledních letech soustředí na využívání bezpečnostních výkonnostních indikátorů. Cílem diplomové práce je navržení metody hodnocení systému s indikátory bezpečnosti a porovnání ...
  • Návrh montážních technologických postupů leteckého motoru 

   Author: Lukavský Martin; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Hejný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)