Now showing items 342-361 of 481

  • Safety studie provozu letadel na RWY 06R/24L LKPR 

   Author: Dorovskyy Oleksandr; Supervisor: Plos Vladimír; Opponent: Schaumann Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato diplomová práce se zabývá posuzováním návrhu budoucí paralelní dráhy 06R/24L na letišti LKPR. V teoretické části práce lze najít popis safety událostí, které se vyskytují na vzletových a přistávacích dráhách, resp. ...
  • Sběr a zpracování dat o bezpečnosti dle modelu STAMP v dozorových orgánech 

   Author: Kateřina Grötschelová; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Nekvasil Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Cílem mé diplomové práce je navrhnout postup sběru a zpracování dat o bezpečnosti dle teorie STAMP pro dozorové orgány v letecké dopravě. První část práce obsahuje popis současného stavu sběru a zpracování dat o bezpečnosti ...
  • Sběr a zpracování dat o bezpečnosti dle teorie modelu STAMP v letecké údržbě 

   Author: Natalia Guskova; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Szentkeresztiová Katarína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Cílem této práce je navrhnout systém sběru a zpracování bezpečnostních dat založený na STAMP pro organizace údržby letadel. Na začátku práce byly identifikovány mezery ve sběru měkkých bezpečnostních dat. Dále pro účely ...
  • Schodišťová plošina pro postižené cestující a její využitelnost 

   Author: Brothánek Jiří; Supervisor: Rozmanitá Jana; Opponent: Polanecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Sjednocení systémů kvality organizace schválené dle ISO 9000 a Nařízení 2042 

   Author: Hutla Petr; Supervisor: Němec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Skladování a transport leteckých pohonných hmot 

   Author: Janovský Vladimír; Supervisor: Fajt Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Sledovací bezpilotní prostředek ČVUT FD - Konstrukce draku 

   Author: Brázda Slavomír; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-30)
   Předmětem této diplomové práce je konstrukce bezpilotního prostředku určenému na sledování pozemních cílů pro mírové účely. Obsahuje informace o dracích vrtulníků, avioniky a nastavení. Dále obsahuje popis modifikace draků ...
  • Sledovací bezpilotní prostředek ČVUT FD - Aplikace pozorovacích zařízení 

   Author: Hůlek David; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-26)
   Diplomová práce navazuje na problematiku bakalářské práce s názvem Sledovací bezpilotní prostředek ČVUT FD - Analýza pozorovacích zařízení. Cílem práce je vybrat vhodné umístění a připevnění na bezpilotní prostředek pro ...
  • Smart cargo letiště 

   Author: Jakub Schránil; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Sýkora Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato diplomová práce pojednává o technologickém vývoji na poli letecké nákladní dopravy. Uvádí souhrn projektů a technologických komponent pro efektivní, transparentní a rychlejší přepravu zboží a pošty. Na základě analýzy ...
  • Smart cargo letiště 

   Author: Schránil Jakub; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Sýkora Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   Tato diplomová práce pojednává o technologickém vývoji na poli letecké nákladní dopravy. Uvádí souhrn projektů a technologických komponent pro efektivní, transparentní a rychlejší přepravu zboží a pošty. Práce je zaměřena ...
  • SMS v rámci IMS komplexního provozovatele obchodní letecké dopravy do 20 FTE 

   Author: Aneta Komárková; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Štumbauer Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Cílem této diplomové práce je návrh postupu a klíčových prvků pro zavedení systému řízení provozní bezpečnosti (SMS) v rámci integrovaného systému řízení (IMS) pro komplexního provozovatele obchodní letecké dopravy s ...
  • Softwarová podpora pro projekt nového letového simulátoru na FD ČVUT 

   Author: Slavíček Marek; Supervisor: Kameník Milan; Opponent: Hospodka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Softwarové nástroje koordinátora letových řádů společnosti Travel Service 

   Author: Velebil Martin; Supervisor: Strouhal Miloš; Opponent: Procházka Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Současné možnosti provozu bezpilotních leteckých systémů s hmotností nad 150 kg 

   Author: Dávid Jaš; Supervisor: Andrýsek Jan; Opponent: Krula Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-13)
   Kategorie certifikovaných bezpilotních letadel určených pro přepravu osob a nákladu reprezentuje novou vývojovou větev letectví v kontextu městské vzdušné mobility, jejímž cílem je přesun uspokojování části dopravních ...
  • Stanovení nákladů na provoz letecké záchranné služby České republiky 

   Author: Walica Jan; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Soušek Radovan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Cílem diplomové práce "Stanovení nákladů na provoz letecké záchranné služby České republiky" je seznámit čtenáře s činností letecké záchranné služby, legislativou, údržbou vrtulníku EC 135 a na základě dostupných dat ...
  • Strategie cenotvorby aerolinií na evropském leteckém trhu 

   Author: Fedorco Ľubomír; Supervisor: Capoušek Ladislav; Opponent: Švábová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Studie návratnosti modifikace ALS 

   Author: Sedláček Matěj; Supervisor: Krula Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Studie potenciálu českého trhu v leteckém exportu 

   Author: Novák Lukáš; Supervisor: Hutla Petr; Opponent: Mašek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-28)
   Cílem této diplomové práce je prokázat potenciál českého trhu v leteckém exportu. Jsme přesvědčeni, že tento potenciál je až dvojnásobný a to zejména vzhledem k RFS přepravě. Úvodní část této práce se zabývá předpisy ...
  • Studie použitelnosti vzducholodí pro přenos rádiových signálů 

   Author: Oraiqat Jamal; Supervisor: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Studie proveditelnosti RWY Status Lights na letišti Praha Ruzyně 

   Author: Soukup Matěj; Supervisor: Kurzweil Libor; Opponent: Přibyla David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)