Now showing items 136-155 of 420

  • Malé dálkově ovládané bezpilotní letadlo pro výzkumné a komerční využití 

   Author: Absolon Stanislav; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Keller Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Diplomová práce je zaměřena na návrh bezpilotního prostředku, jeho využití v letectví při biologické ochraně letiště a zabezpečení perimetru letiště a v zemědělství. Prototyp bezpilotního prostředku, kvadrokoptéry, je ...
  • Management bezpečnosti v civilním letectví 

   Author: Uhnáková Jana; Supervisor: Němec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Marketingová komunikace letišť 

   Author: Vančura David; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Skolilová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Tématem této diplomové práce je Marketingová komunikace letišť. Práce seznamuje se základními principy marketingu a marketingové komunikace, prvky nových a populárních typů marketingového řešení a legislativního ošetření ...
  • Marketingově - legislativní studie použitelnosti malého proudového motoru TJ-100 

   Author: Spirit Vojtěch; Supervisor: Hanus Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Metodika certifikace palubní avioniky pro datovou satelitní komunikaci 

   Author: Trnovský Matej; Supervisor: Duša Tomáš; Opponent: Šála Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Metodika certifikace poskytovatelů služeb letecké komunikace 

   Author: Venzhöfer Jan; Supervisor: Duša Tomáš; Opponent: Kašičková Rosina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Metodika návrhu vrtulníkového přiblížení "Point in Space" 

   Author: Podolák Tomáš; Supervisor: Přibyla David; Opponent: Šála Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Metodika návrhů a implementace postupů PinS (pro vrtulníky) 

   Author: Žák Jiří; Supervisor: Němec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Metodika pro zdůvodnění investic do bezpečnosti 

   Author: Červená Veronika; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Stojić Slobodan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Účelom diplomovej práce je navrhnúť postup pre zdôvodňovanie investícií do bezpečnosti v leteckej doprave. Práca je zameraná na výber bezpečnostných udalostí z prostredia letiskovej infraštruktúry, ktoré sú následne ...
  • Metodika výcviku bezmotorové akrobacie II. 

   Author: Dostál Miroslav; Supervisor: Fajt Vladimír; Opponent: Vecko Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Metodika výcviku pilotů pro vícemotorová letadla 

   Author: Bureš Robert; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Soukup Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato diplomová práce popisuje metodiku výcviku při výcvicích MEP a MEP/IR. Obsahuje postupy, standardní operační postupy při letech a grafické zpracování důležitých úkonů v jednotlivých fázích letu. Práce je optimalizovaná ...
  • Metodika zajištění RAIM predikce v prostředí letecké společnosti 

   Author: Staněk Jan; Supervisor: Chmelík Jakub; Opponent: Pleninger Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Metodologie hodnocení stavu letecké sítě 

   Author: Michaela Kaločayová; Supervisor: Bínová Helena; Opponent: Vokatý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Předmětem diplomové práce je ohodnotit evropskou leteckou síť na základě identifikace a hodnocení nejvýznamnějších evropských letišť dle pravidelně provozovaných leteckých spojů. Zároveň je sledováno postavení Letiště ...
  • Metody bezpečnostních prohlídek osob a zavazadel 

   Author: Hromádková Jaroslava; Supervisor: Šmíd Tomáš; Opponent: Vittek Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Metody monitorování leteckých emisí a postupy vedoucí ke snížení emisní náročnosti letecké dopravy s ohledem na EU ETS. 

   Author: Hanuš Zdeněk; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Polanecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Metody pro hodnocení rizik v údržbových organizacích 

   Author: Pavelková Alexandra; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Szentkeresztiová Katarína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato diplomová práce se zabývá metodami hodnocení rizik v údržbových organizacích. V teoretické části stručně odhaluje vědecký základ hodnocení rizik, představuje jednotlivé metody hodnocení a jejich charakteristiky. V ...
  • MLAT metoda v rámci sítě ADS-B přijímačů na FD 

   Author: Turková Eliška; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Lipták Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-16)
   Diplomová práce se zabývá problematikou vytvoření nízkonákladového MLAT systému. Cílem této práce bylo vytvořit modul, který umožní zpracování dat z různých přijímačů a následné spočítání polohy cíle. Byl vytvořen kompletní ...
  • Model nízkonákladové letecké přepravy v současnosti 

   Author: Martínek Karel; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Matějka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Tato práce se zabývá modelem nízkonákladové letecké přepravy v současnosti. Úvodní část je věnována regulaci, deregulaci a liberalizaci trhu letecké dopravy a vzniku a vývoji nízkonákladové letecké dopravy. Další část je ...
  • Model nízkonákladové letecké přepravy v současnosti 

   Author: Martínek Karel; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Matějka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato práce se zabývá modelem nízkonákladové letecké přepravy v současnosti. Úvodní část je věnována definicím nízkonákladových společností, regulaci, deregulaci a liberalizaci trhu letecké dopravy a vzniku a vývoji ...
  • Model tvorby výkonnostního plánu pro funkční blok vzdušného prostoru 

   Author: Blašková Lenka; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Hubert Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)