Now showing items 336-355 of 430

  • TCAS jako prostředek ke zvýšení bezpečnosti letového provozu 

   Author: Pešout Martin; Supervisor: Mrázek Petr; Opponent: Němec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem této diplomové práce je analyzovat problematiku protisrážkového systému a jeho vlivu na bezpečnost letového provozu, definovat aktuální nedostatky tohoto systému a navrhnout řešení vedoucí k zlepšení situace.
  • Technická příručka letového simulátoru Beechcraft na ČVUT 

   Author: Brodský Pavel; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Polánecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Předmětem diplomové práce "Technická příručka letového simulátoru Beechcraft na ČVUT" je vytvořit ucelenou dokumentaci pro provoz, údržbu a další rozvoj dvoupilotního IFR simulátoru Beechcraft na Fakultě dopravní, o který ...
  • Technická zlepšení odbavovacích ploch na LKPR pro efektivnější pozemní odbavení 

   Author: Tomášová Pavla; Supervisor: Polánecká Anna; Opponent: Pavelková Alexandra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-16)
   Tomášová Pavla, Bc.: Technická zlepšení odbavovacích ploch na LKPR pro efektivnější pozemní odbavení České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 30.11.2018, klíčová slova: odbavení, odbavovací plochy, odbavovací ...
  • Technické a obchodní odbavení letadla 

   Author: Večerek Martin; Supervisor: Dvořák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Technologie e-identifikace bezpilotních systémů 

   Author: Vojtěch Kašpar; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Brchl Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-13)
   Předmětem práce Technologie E-identifikace bezpilotních systémů je seznámit čtenáře s nově zaváděnými požadavky a legislativou, vysvětlit s tím spojené pojmy a provést analýzu a porovnání jednotlivých možností zajištění ...
  • Technologie e-identifikace bezpilotních systémů 

   Author: Vojtěch Kašpar; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Brchl Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-16)
   Předmětem práce Technologie E-identifikace bezpilotních systémů je seznámit čtenáře s nově zaváděnými požadavky a legislativou, vysvětlit s tím spojené pojmy a provést analýzu a porovnání jednotlivých možností zajištění ...
  • Textová analýza nestrukturovaných závadových dat v letecké údržbě 

   Author: Tomáš Vojtěch; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Mandík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Údržba letadel na technické základně v sobě zahrnuje plánované, ale i neplánované opravy. Při provádění oprav dochází k podrobným prohlídkám letadel, které jsou předem objednané zákazníkem. Při těchto prohlídkách je možné ...
  • Trendy ve vývoji produktu nízkonákladových dopravců 

   Author: Lukáš Polanský; Supervisor: Polánecká Anna; Opponent: Endrizalová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Cílem práce je analyzovat současnou podobu produktu leteckých společností, identifikovat klíčové aspekty produktu nízkonákladových společností a předpovědět vývoj produktu s ohledem na trvalou udržitelnost obchodního modelu ...
  • Tvorba nové letecké linky a její profitabilita 

   Author: Král Viktor; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Graf Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Předmětem diplomové práce "Tvorba nové letecké linky a její profitabilita" je studie tématu tvorby leteckých linek, který je úzce spřažen s provozními náklady aerolinií. Práce je rozdělena na několik podkapitol, jejichž ...
  • Tvoření optimálních letových tratí a prostorů s využítím interaktivního software 

   Author: Malich Tomáš; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Socha Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato práce se zabývá návrhem a částečnou implementací software pro tvorbu a úpravu letových tratí, sektorů a vzdušných prostorů. Součástí práce je analýza možných technologií pro vývoj. Dále jsou analyzovány postupy a ...
  • Typologie letištních odbavovacích terminálů 

   Author: Fojtíková Jitka; Supervisor: Janeček Tomáš; Opponent: Sýkora Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Typový výcvik údržby vrtulníku R22 a R44 

   Author: Mikulec Ondřej; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Matoušek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • UML model procesu technického odbavení na letišti Praha Ruzyně 

   Author: Fiala Adam; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Soušek Radovan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Unifikovaný manuál pro pozemní provoz na mezinárodních letištích 

   Author: Kurtulík Lukáš; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Unifikovaný manuál pro pozemní provoz na mezinárodních letištích - Ramp Handling Services Activities 

   Author: Loukota David; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Jurečka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Účinnost plynových děl na Letišti Leoše Janáčka Ostrava 

   Author: Bažantová Barbora; Supervisor: Szabo Stanislav; Opponent: Němec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-16)
   Cílem této diplomové práce je posouzení účinnosti plynového děla k biologické ochraně Letiště Leoše Janáčka Ostrava. Studie je rozdělena do tří fází. Počáteční fáze zahrnuje ornitologický průzkum, vyhodnocení ornitologické ...
  • Úspora paliva při provozu letounu ATR 42/72 

   Author: Hauser Jan; Supervisor: Janoušek Ivan; Opponent: Procházka Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vizualizace předpisu ICAO Doc 4444 pro výukové účely 

   Author: Machuta Jakub; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Fousek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Výsledkem předložené diplomové práce je soubor výukových animací, které popisují formou praktických ukázek s vhodně podanou teorií část postupů pro letové navigační služby z předpisu L 4444, a tím přispívají k pochopení ...
  • Vícenásobně použitelné kosmické systémy 

   Author: Tománek Robert; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Lán Sébastien
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Práce se zaměřuje na kosmické dopravní prostředky, jejichž vlastností je vícenásobná použitelnost. Klade si za cíl popsat současný stav znovupoužitelnosti v oblasti kosmických systémů a rozebrat znovupoužitelnost současných ...
  • Vliv ADD na trajektorii letu určenou ATM systémy 

   Author: Synek Ivo; Supervisor: Frei Jiří; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)