Now showing items 426-445 of 450

  • Zabezpečení procesů letiště pomocí senzorických sítí 

   Author: Mikyška Viktor; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Krula Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-05)
   Tato práce slouží k identifikaci procesů na základě vytvoření teoretického modelu letiště. Přesným definováním rizik odhalíme potřeby zabezpečení a na základě technických a situačních možností pak dokážeme vytvořit adekvátní ...
  • Zabránění šíření nakažlivé nemoci leteckou dopravou 

   Author: Janovská Michaela; Supervisor: Hauerová Marie; Opponent: Škrna Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato práce se zabývá problematikou zdravotních rizik, kterým mohou být cestující při cestování leteckou dopravou vystaveni. S narůstajícím leteckým provozem po celém světě roste zároveň také riziko šíření nákazy nakažlivých ...
  • Zachování a určení způsobilosti provozu horkovzdušného balonu 

   Author: Bezr Jan; Supervisor: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Zavedení Electronic Flight Bag do letadel společnosti Travel Service 

   Author: Karmazín Vojtěch; Supervisor: Dvořák Jiří; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zavedení nočního provozu na letišti Mnichovo Hradiště 

   Author: Jakub Sehnal; Supervisor: Sluka Břetislav; Opponent: Hala Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá zavedením nočního provozu na letišti Mnichovo Hradiště. Letiště je v současné době provozováno v režimu pouze VFR den. Vzhledem k faktu, že neustále narůstá provoz zejména proudových letounů ...
  • Zavedení nového systému prodeje na palubách letadel 

   Author: Vedral Lukáš; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-29)
   Tato diplomová práce se v první části zabývá prodejem různých druhů produktů na palubě letadel, kde řeší zejména současné metody prodeje, jejich regulaci a historii. Druhá část se zabývá analýzou a konkrétním návrhem nových ...
  • Zavedení nového typu letadla do letecké společnosti z pohledu Weight & Balance 

   Author: Lucie Wágnerová; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Tato diplomová práce se zabývá zaváděním nového typu letounu do flotily letecké společnosti z pohledu Weight & Balance. Cílem je popsat jednotlivé činnosti v tomto procesu a vytvořit tak ucelený soubor postupů pro oddělení ...
  • Záchranná a požární služba na paralelní dráze 06R/24L 

   Author: Vaňková Kristýna; Supervisor: Fajt Vladimír; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Záchranná a požární služba je důležitou a nedílnou součástí Letiště Václava Havla Praha a musí splňovat požadavky stanovené Nařízením komise EU, předpisy a zákony České republiky. Plánovaná výstavba paralelní dráhy 06R/24L ...
  • Zdravotní způsobilost leteckého personálu z hlediska psychologie 

   Author: Klučárová Stanislava; Supervisor: Němec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Zdroje a rozvody pro technologické účely v hangárech 

   Author: Janda Radek; Supervisor: Fajt Vladimír; Opponent: Šilhán Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zefektivnění nástrojů pro plánování výroby leteckého motoru 

   Author: Lukáš Čekal; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Štumbauer Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Předmětem diplomové práce je popis aktuálního plánování výroby leteckého motoru s využitím programů MRPII. U tohoto programu jsou specifikovány jeho vlastnosti a možnosti funkce plánování v leteckém průmyslu. První dvě ...
  • Zefektivnění odmrazování na Letišti Václava Havla v Praze 

   Author: Jan Stupka; Supervisor: Špák Miroslav; Opponent: Vláčil Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Předmětem diplomové práce "Zefektivnění odmrazování na Letišti Václava Havla v Praze“ je nalezení nedostatků tohoto procesu a navržení řešení, jak tyto slabá místa zlepšit. Hlavní částí této práce je popis zamýšleného ...
  • Zefektivnění provozu na odbavovací ploše terminálu 1 na letišti Václava Havla 

   Author: Daniel Stryk; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-16)
   Diplomová práce se zabývá provozem na odbavovací ploše Terminálu 1 na letišti Václava Havla v Praze. Cílem práce je navrhnout rekonfiguraci současné infrastruktury, která přinese systematické změny a upravené postupy, ...
  • Zhodnocení CDM na letišti Václava Havla a návrh na jeho zlepšení 

   Author: Miroslav Bejček; Supervisor: Špák Miroslav; Opponent: Líkař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
   Tato diplomová práce se zabývá postupy CDM na letišti Václava Havla. Cílem práce bylo tyto postupy zhodnotit a nalézt způsoby na jejich zlepšení. V teoretické části práce byla vytvořena rešerše, která popisuje současný ...
  • Zimní údržba letištních ploch 

   Author: Michal Dostál; Supervisor: Voštová Věra; Opponent: Vondráček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-17)
   Cílem této práce je porovnat finanční náklady spojené s provozováním modernějších strojů na civilním letišti Václava Havla v Praze a starších strojů na vojenském letišti v pražských Kbelích. Následně je na základě analýzy ...
  • Zimní údržba letišť a vytvoření návrhu zimní údržby letiště České Budějovice 

   Author: Končelová Michaela; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Ondřich Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zkušební místnost pro zkoušení leteckého personálu na FD ČVUT 

   Author: Ďuk Jiří; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Mrázek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zpracování a analýza kondenzačních stop za použití databázových systémů 

   Author: Václav Vidoň; Supervisor: Lán Sébastien; Opponent: Topková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Práce se zabývá popisem příčin vzniku a chování kondenzačních stop za letadly, leteckými radary, komunikací mezi letadly a pozemními řídícími stanicemi, popisem funkce, analýzou a zpracováním dat z ADS-B ...
  • Zpracování QRH pro PA-42-1000 Air Bohemia a.s. 

   Author: Knap Jiří; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Matouš Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Zpracování QRH pro PA-42-1000 Air Bohemia a.s." je analýza příslušné dokumentace letounu a zmíněného leteckého provozovatele. Na základě výsledků této analýzy a všech stanovených speciálních ...
  • Zřizování nových linek do východních destinací 

   Author: Surkeev Niiazbek; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Němec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   Diplomová práce se zabývá o zřizovaní potenciálních nových letů podle dinamiského růstu, statických udájů a prediktivit určených na středoasijský, východoevropský, a východoasijský region. Jsou studovany přavidelné lety ...