Now showing items 305-324 of 450

  • Rámec pro měření bezpečnostní kultury v letecké organizaci 

   Author: Daniela Letanovská; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Schneiderová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-17)
   Diplomová práca sa zaoberá bezpečnostnou kultúrou v oblasti leteckej dopravy, konkrétne v oblasti vyvažovania lietadiel. V práci sú zhrnuté definície pojmov bezpečnosť a bezpečnostná kultúra. Pozornosť je venovaná takisto ...
  • Resilience Assessment Grid ve výrobě letadlové techniky 

   Author: Frederika Sekeľová; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Kučera Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Predmetom tejto diplomovej práce je predstavenie konceptu bezpečnosti "Safety-II" a nástroja merania odolnosti systému Resilience Assessment Grid (RAG) a posúdenie jeho aplikovania vo výrobe lietadlovej techniky. Pre ...
  • Restrukturalizace vzdušného prostoru ČR 

   Author: Malý Michael; Supervisor: Daňko Petr; Opponent: Růžička Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-16)
   Diplomová práce se zabývá problematikou struktury vzdušného prostoru České republiky. Předmětem práce je popsat momentální strukturu vzdušného prostoru, zanalyzovat požadavky armády, civilní sféry a evropských institucí, ...
  • Risk management ve výcviku pilotů 

   Author: Louda Luboš; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Škrabálek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocováním rizik spojených s výcvikem pilotů při jeho praktické části. Hlavním cílem práce je pomocí objektivních metod posoudit a minimalizovat aktuální či budoucí rizika při činnosti ...
  • Rizika námrazy v letovém provozu 

   Author: Filo Slavomír; Supervisor: Chalupníčková Helena; Opponent: Horák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-20)
   Diplomová práca pojednáva o hrozbe námrazy v letovej prevádzke. V prvej časti práce sa nachádza popis námrazy z meteorologického hľadiska. V úvode je zadefinovaný jav námrazy, doplnený opisom vzniku námrazy. Práca pokračuje ...
  • Rizika představovaná ptactvem a divokou zvěří 

   Author: Hrbek Martin; Supervisor: Fajt Vladimír; Opponent: Jeřábek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Rizika související s pozemním provozem na letištích a stanovení indikátorů 

   Author: Janáček Matouš; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Práce se zabývá problematikou rizik souvisejících s pozemním provozem letiště a způsobem, jak se dá stanovit úroveň bezpečnosti (Safety) na letišti. Dále rozebírá události pomocí přispívajících faktorů, které mají významný ...
  • RNAV provoz letky ČSA 

   Author: Ullrich Tomáš; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Polánecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Cílem této diplomové práce je zhodnotit stávající provoz a efektivní využívání GNSS a eventuálně navrhnout ČSA nové možnosti v rámci provozu s využitím družicové navigace v současné letce letounů ATR 42/72 a Airbus. Práce ...
  • RNP přiblížení 

   Author: Mašát Martin; Supervisor: Pačes Petr; Opponent: Šťastný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Tématem diplomové práce je přiblížení RNP v současné struktuře letového provozu. Úvodní část se zabývá definicí navigace založené na výkonnosti, souvisejícími pojmy a vývojem navigačních postupů. Dále je rozebrána problematika ...
  • RNP přiblížení a jejich implementace na Nextant 400XT 

   Author: Jelínek David; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Kontriková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-16)
   Téma diplomové práce RNP přiblížení a jejich implementace na Nextant 400XT má za cíl uvést v provoz RNP přiblížení do minim LNAV, LNAV/VNAV a LPV ve společnosti Time Air. Řeší obecnou teorii, provozní postupy v rámci PBN ...
  • Rozdílový výcvik z A320 na A320neo 

   Author: Petr Kot; Supervisor: Kameník Milan; Opponent: Pružina Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Předmětem diplomové práce „Rozdílový výcvik z A320 na A320neo“ je analýza současného stavu rozdílového výcviku mezi oběma variantami a paralela s rozdílovým výcvikem pro boeing 737MAX. Součástí práce je rovněž provedení ...
  • Rozvoj funkčních částí letiště 

   Author: Pulda Vojtěch; Supervisor: Fajt Vladimír; Opponent: Štecha Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Rozvoj letiště Hradec Králové a přechod na statut řízeného letiště 

   Author: Štěpánek Michal; Supervisor: Fajt Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rozvoj obchodních služeb na letišti Poprad - Tatry 

   Author: Fabiny Michal; Supervisor: Fajt Vladimír; Opponent: Hruška Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Rozvoj technické infrastruktury na letišti Poprad - Tatry 

   Author: Hreha Michal; Supervisor: Fajt Vladimír; Opponent: Vydrová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Řešení dopadů extrémních meteorologických vlivů na Letiště Praha 

   Author: Zachařová Veronika; Supervisor: Fajt Vladimír; Opponent: Procházka Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Řízení změny funkčního systému Letiště Praha Letňany, s.r.o. 

   Author: Blaha Richard; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Duša Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-16)
   Tato diplomová práce se zabývá aplikací národní a nadnárodní legislativy na poskytovatele letových provozních služeb. V tomto případě se jedná o poskytovatele letištní letové informační služby (AFIS). Jako konkrétní letiště ...
  • Safety studie provozu letadel na RWY 06R/24L LKPR 

   Author: Dorovskyy Oleksandr; Supervisor: Plos Vladimír; Opponent: Schaumann Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato diplomová práce se zabývá posuzováním návrhu budoucí paralelní dráhy 06R/24L na letišti LKPR. V teoretické části práce lze najít popis safety událostí, které se vyskytují na vzletových a přistávacích dráhách, resp. ...
  • Sběr a zpracování dat o bezpečnosti dle modelu STAMP v dozorových orgánech 

   Author: Kateřina Grötschelová; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Nekvasil Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Cílem mé diplomové práce je navrhnout postup sběru a zpracování dat o bezpečnosti dle teorie STAMP pro dozorové orgány v letecké dopravě. První část práce obsahuje popis současného stavu sběru a zpracování dat o bezpečnosti ...
  • Sběr a zpracování dat o bezpečnosti dle teorie modelu STAMP v letecké údržbě 

   Author: Natalia Guskova; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Szentkeresztiová Katarína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Cílem této práce je navrhnout systém sběru a zpracování bezpečnostních dat založený na STAMP pro organizace údržby letadel. Na začátku práce byly identifikovány mezery ve sběru měkkých bezpečnostních dat. Dále pro účely ...