Recently added

Now showing items 1-20 of 402

  • Detekce rušení GNSS prostřednictvím technologie ADS-B 

   Author: Tomáš Vlček; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Jonáš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Tato práce se zabývá možným využitím technologie ADS-B k detekci rušení GNSS systémů. Nejprve je na praktických příkladech zhodnocena závažnost rušení GNSS vzhledem k letecké dopravě a zároveň představeny kategorie samotného ...
  • Vytvoření databázového řešení pro analýzu přehledových dat v ATM laboratoři 

   Author: Jakub Steiner; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Zach Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Předmětem této diplomové práce je vytvoření komplexního databázového řešení pro analýzu přehledových dat přijímaných v ATM laboratoři Ústavu letecké dopravy, včetně názorného uživatelského manuálu.
  • Analýza kapacity vzdušného prostoru ČR pro IFR GA lety a její vliv na provoz ATO 

   Author: Kristýna Jupová; Supervisor: Pružina Vladislav; Opponent: Polánecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Cílem této diplomové práce je stanovit kapacity regionálních letišť pro IFR výcvikové lety. Porovnat je dále s množstvím IFR výcvikových hodin nasmlouvaných v jednotlivých organizacích poskytujících výcvik létání podle ...
  • Implementace 100 KSA do výcviku dopravních pilotů 

   Author: Filip Bartůněk; Supervisor: Pružina Vladislav; Opponent: Polánecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Předmětem diplomové práce „Implementace 100 KSA do výcviku dopravních pilotů“ je kompletní zpracování nové evropské legislativy týkající se zavedení nového předmětu 100 KSA (Knowledge, Skills and Attitudes) do teoretického ...
  • Koordinace civilní a vojenské složky ŘLP v průběhu letu hotovostních letadel 

   Author: Filip Valouch; Supervisor: Strouhal Miloš; Opponent: Frei Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Práce se zabývá koordinací mezi CRC Stará Boleslav, jako vojenskou složkou řízení letového provozu, a sektory řídící civilní letový provoz během ostrého vzletu hotovostních letadel JAS 39 Gripen dislokovaných na letecké ...
  • Analýza a optimalizace nákladů na pozemní odbavení společnosti TUIfly 

   Author: Patrik Stroka; Supervisor: Šedivá Kafková Markéta; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Táto diplomová práca poskytuje vo svojej teoretickej časti prehľad jednotlivých služieb zahrnutých v rámci procesu pozemného odbavenia. Poukazuje na dôležitosť znalosti vplyvov externých faktorov na výber vhodného poskytovateľa ...
  • Zavedení nočního provozu na letišti Mnichovo Hradiště 

   Author: Jakub Sehnal; Supervisor: Sluka Břetislav; Opponent: Hala Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá zavedením nočního provozu na letišti Mnichovo Hradiště. Letiště je v současné době provozováno v režimu pouze VFR den. Vzhledem k faktu, že neustále narůstá provoz zejména proudových letounů ...
  • Vliv slotové koordinace na provozní kapacity a handlingové služby 

   Author: Denisa Pálková; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Melich Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Práce se zabývá vlivem slotové koordinace na provozní kapacity a handlingové služby. Cílem práce je vytvoření generátoru slotových požadavků leteckého trhu s využitím principu lineárního generátoru a následné zpracování ...
  • Blockchain v letectví 

   Author: Matúš Daniel; Supervisor: Capoušek Ladislav; Opponent: Bergman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Diplomová práce představuje technologii blockchain a s tím spojenou tvorbu decentralizovaných sítí. Inovativní způsob torby digitální infrastruktury bude v budoucích letech nacházet stále více využití napříč letecké obory. ...
  • Interaktivní pozemní příprava pro letoun Viper SD-4 

   Author: Norbert Pavlišin; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Řeha David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Diplomová práca sa zameriava na analýzu súčasného stavu využitia interaktívnych výcvikových metód vo vybraných schválených výcvikových organizáciách využívajúcich lietadlo Viper SD4. Zároveň prostredníctvom prieskumu prináša ...
  • Metodologie hodnocení stavu letecké sítě 

   Author: Michaela Kaločayová; Supervisor: Bínová Helena; Opponent: Vokatý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Předmětem diplomové práce je ohodnotit evropskou leteckou síť na základě identifikace a hodnocení nejvýznamnějších evropských letišť dle pravidelně provozovaných leteckých spojů. Zároveň je sledováno postavení Letiště ...
  • Návrh plochy pro sportovní létající zařízení v oblasti TRA 

   Author: Václav Macháň; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Graf Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Téma diplomové práce „Návrh plochy pro sportovní létající zařízení v oblasti TRA“ nebylo vybráno náhodou. Přibližně před 2 lety vznikla vize postavit letiště, nebo alespoň plochu v místě mého bydliště. Tato vize postoupila ...
  • Sběr a zpracování dat o bezpečnosti dle modelu STAMP v dozorových orgánech 

   Author: Kateřina Grötschelová; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Nekvasil Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Cílem mé diplomové práce je navrhnout postup sběru a zpracování dat o bezpečnosti dle teorie STAMP pro dozorové orgány v letecké dopravě. První část práce obsahuje popis současného stavu sběru a zpracování dat o bezpečnosti ...
  • Analýza ULD trackingu společnosti Finnair 

   Author: Tomáš Uhlíř; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Polánecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Předmětem předložené práce je analýza fungování ULD tracking systému finské letecké společnosti Finnair. Správné fungování tohoto logistického procesu je základem pro přesný monitoring stavu zásob těchto jednotek v ...
  • Hodnocení variability procesu bezpečnostní kontroly cestujících na letišti 

   Author: Jakub Havlíček; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Jelínková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Cílem této práce je navrhnout hodnocení procesu bezpečnostní kontroly cestujících a příručních zavazadel na letišti. Základem vyhodnocení je metoda funkční rezonanční analýzy (FRAM). Matematický aparát pro vyhodnocení ...
  • Sběr a zpracování dat o bezpečnosti dle teorie modelu STAMP v letecké údržbě 

   Author: Natalia Guskova; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Szentkeresztiová Katarína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Cílem této práce je navrhnout systém sběru a zpracování bezpečnostních dat založený na STAMP pro organizace údržby letadel. Na začátku práce byly identifikovány mezery ve sběru měkkých bezpečnostních dat. Dále pro účely ...
  • Důsledky zanedbání atmosférických podmínek při měření leteckého hluku 

   Author: Tomáš Hejzlar; Supervisor: Kameníková Iveta; Opponent: Tomeš Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Předmětem diplomové práce „Důsledky zanedbání atmosférických podmínek při měření leteckého hluku“ je analýza výsledků měření hluku při různých meteorologických limitech zajištující validitu dat podle mezinárodní a národní ...
  • Zefektivnění odmrazování na Letišti Václava Havla v Praze 

   Author: Jan Stupka; Supervisor: Špák Miroslav; Opponent: Vláčil Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Předmětem diplomové práce "Zefektivnění odmrazování na Letišti Václava Havla v Praze“ je nalezení nedostatků tohoto procesu a navržení řešení, jak tyto slabá místa zlepšit. Hlavní částí této práce je popis zamýšleného ...
  • Identifikace výzkumného potenciálu Ústavu letecké dopravy 

   Author: Jan Regináč; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Mlezivová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-17)
   Vzhledem k neustálému vývoji letecké dopravy po celém světě je potřeba inovovat a modernizovat stávající systémy ATM/CNS. Hlavním cílem této diplomové práce je identifikace současných trendů výzkumu a nejaktuálnějších ...
  • Koordinace civilní a vojenské složky ŘLP v průběhu letu hotovostních letadel 

   Author: Filip Valouch; Supervisor: Strouhal Miloš; Opponent: Frei Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-17)
   Práce se zabývá koordinací mezi CRC Stará Boleslav, jako vojenskou složkou řízení letového provozu, a sektory řídící civilní letový provoz během ostrého vzletu hotovostních letadel JAS 39 Gripen dislokovaných na letecké ...