Now showing items 1-20 of 537

  • Simulační model řízení letového provozu v procesu pojíždění letadel na LKPR 

   Author: Petra Mihálová; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Tolar David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-14)
   Tato práce se zaměřuje na zpracování nadstavby již existujícího modelu pro znázornění dopravy na letišti. Největší pozornost je upřena na tvorbu rozhodovacího procesu modelu, který odpovídá v reálném prostředí funkci a ...
  • Systémová bezpečnostní analýza evakuačních strategií pro PRM 

   Author: David Šimek; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Hajda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-14)
   V případě nouzové situace na letišti je vhodné a velmi důležité, aby nouzové a evakuační procesy splňovaly přijatelnou úroveň bezpečnosti. V této práci je cílem prokázat, že nouzové a evakuační procesy jsou nastaveny na ...
  • Metody vyhodnocení kvality GNSS signálu za pomoci Android aplikací 

   Author: Simona Blašková; Supervisor: Steiner Jakub; Opponent: Duša Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-14)
   Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou využitia low-cost zariadení v podobe smartfónov pre účely monitorovania kvality GNSS signálu (SQM). Teoretická časť práce je venovaná úvodu do systémov GNSS a monitorovania ...
  • Predikce vývoje cargo přepravy na vybraných trasách 

   Author: Lenka Mráčková; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Poustka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-14)
   Cílem diplomové práce je pomocí vhodné metody provést předpověď poptávky po přepravě zboží letecky a kvantifikovat nárůst vytížení provozovaných typů letadel a počet dodatečných letů na vybraných trasách, případně pokles ...
  • Simulační nástroj pro odhad rozložení letového provozu 

   Author: Martin Kavka; Supervisor: Topková Tereza; Opponent: Hlavatá Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-14)
   Tato práce se zabývá vývojem softwaru pro vizualizaci současné a předpovídané letecké dopravy. Software, implementovaný v programovacím jazyce Python ve vývojovém prostředí PyCharm, využívá reálná data o leteckém provozu ...
  • Zeměpisná zóna umožňující provoz UAM 

   Author: Adam Tománek; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Vašutová Nikol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-14)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na tvorbu geozóny pro Urban Air Mobility, jakožto budoucí koncept v oblasti letecké dopravy. Urban Air Mobility představuje nový způsob přepravy, kdy převážně elektrické bezpilotní prostředky ...
  • Tržní síla leteckých společností v přepravní síti 

   Author: Martina Mašková; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Sýkora Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-14)
   Tato diplomová práce se zabývá hodnocením tržní síly leteckých společností v přepravní síti, a to pomocí konceptu konektivity. Práce v úvodu charakterizuje letecké společnosti, modely letecké sítě a letiště. Další část je ...
  • Vliv SBAS a vícefrekvenčních GNSS přijímačů ke snížení ionosferické chyby GNSS 

   Author: Jakub Trýb; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Roháč Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-13)
   Tato diplomová práce se věnuje analýze vlivu systémů SBAS/EGNOS a vícefrekvenčních přijímačů ke sníženo ionosférické chyby v měření pozici. Hlavní cílem je porovnání polohových chyb dvou přijímačů umístěné společné přesně ...
  • Vliv Covid 19 na vývoj leteckého provozu a ekonomických veličin 

   Author: David Novotný; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Pecherková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-13)
   Motivací k vypracování této diplomové práce byly události posledních let. Koronavirová pandemie ochromila leteckou dopravu a mnoho dalších odvětví průmyslu a služeb. V poslední době byla otázka vlivu covidu-19 na ...
  • Návrh systému pro detekci laserového útoku na přistávající letadlo 

   Author: Tomáš Kříž; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Baláž Teodor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-13)
   Ozařování letadel laserovými svazky nabývá v posledních letech na intenzitě. Boj s tímto nebezpečným fenoménem je velmi nesnadný, v současné době limitovaný na vyhledávání pachatele pomocí vrtulníků bezpečnostních složek. ...
  • Proveditelnost SAF provozu v podmínkách českého business aviation 

   Author: Eliška Makovcová; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Švub Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-13)
   Tato diplomová práce se věnuje používání Sustainable Aviation Fuel v oblasti českého business aviation. V současné době je nejen v oblasti letectví a dopravy kladen vysoký důraz na zmírňování ekologického dopadu a ochranu ...
  • Zavedení nové palivové politiky do provozu letecké společnosti 

   Author: Tomáš Panenka; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-13)
   Předmětem diplomové práce „Zavedení nové palivové politiky do provozu letecké společnosti“ je analýza nových požadavků předpisu týkajících se palivových programů a implementace vhodného palivového programu do provozu letecké ...
  • Hodnocení možnosti navýšení propustnosti RWY 30 na LKPR 

   Author: Radek Gadas; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Šedivá Kafková Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-13)
   Propustnost vzletové a přistávací dráhy je jedním z klíčových prvků při hodnocení kapacity letiště. Jedním z hlavních faktorů ovlivňujících dráhovou propustnost je infrastruktura výjezdů z dráhy. Diplomová práce se podrobněji ...
  • Analýza metod zápisu letového povolení a jejich vliv na efektivitu ŘLP 

   Author: Denis Tagunkov; Supervisor: Pilmannová Terézia; Opponent: Kmeťová Romana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-11)
   Tato diplomová práce se zabývá porovnáním dvou metod zápisu letových povolení v řízení letového provozu – papírových letových proužků a systému stripless. Cílem práce je provést analýzu těchto metod a posoudit jejich vliv ...
  • Urban Air Mobility jako třetí dimenze dopravy ve městě 

   Author: Vít Volný; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Karas Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-11)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout začlenění konceptu UAM do systému městské dopravy z pohledu převozu nákladu i cestujících. První část popisuje základní princip UAM včetně zhodnocení současného stavu na světové ...
  • Experimentální měření na frekvenci 1030/1090MHz pomocí UAS 

   Author: Karel Kédl; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Pecho Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-11)
   Cílem této diplomové práce bylo navržení záznamového zařízení s SDR přijímačem pro záznam a vyhodnocení pásma 1030/1090MHz. Hlavní čast zpracovánísignálu je program pro úpravu dat k vyhodnocení. Program je vytvořen v ...
  • Návrh kontrolního algoritmu změny letu hybridního UA 

   Author: Bohuslav Vladyka; Supervisor: Kušmírek Stanislav; Opponent: Pecho Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a optimalizaci specifické části kontrolního řídicího algoritmu pro hybridní bezpilotní letoun s konstrukčním uspořádáním, které kombinuje výhody kvadrokoptéry a samokřídla. To ...
  • Vliv řízení letového provozu na efektivitu letu ve fázi přiblížení 

   Author: Erik Ingeduld; Supervisor: Pilmannová Terézia; Opponent: Freigang Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Tlak na ekonomičnost a zároveň minimalizaci dopadu letového provozu na životní prostředí je hlavní motivací pro neustálou optimalizaci letových postupů nejen z pohledu poskytovatele letových navigačních služeb, ale také z ...
  • Vývoj systému řízení provozní bezpečnosti Letiště Pardubice 

   Author: Ondřej Vašata; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Šedivá Kafková Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Diplomová práce se zabývá návrhem vývoje systému řízení provozní bezpečnosti Letiště Pardubice. Pomocí systémového modelu STAMP a jeho metodiky STPA se provede analýza systému symbolizujícího činnosti prováděné provozovatelem ...
  • Výpočet nosnosti rakety startující z letícího prostředku 

   Author: Jan Ptáčník; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Snížek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Předmětem diplomové práce s názvem „Výpočet nosnosti rakety startující z letícího prostředku“ je porovnat koncept vypouštění raket z letícího prostředku s raketami s pevným startem na LEO dráhy a vypočítat kritickou váhu ...