Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 314

  • Tvorba nové letecké linky a její profitabilita 

   Autor: Král Viktor; Vedoucí práce: Endrizalová Eva; Oponent práce: Graf Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Předmětem diplomové práce "Tvorba nové letecké linky a její profitabilita" je studie tématu tvorby leteckých linek, který je úzce spřažen s provozními náklady aerolinií. Práce je rozdělena na několik podkapitol, jejichž ...
  • Komplementární pasivní metoda monitorování cílů 

   Autor: Konečný Filip; Vedoucí práce: Pleninger Stanislav; Oponent práce: Lipták Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Předmětem diplomové práce s názvem "Komplementární pasivní metoda monitorování cílů" je ověřit myšlenku, zda je možné určovat polohu letícího letadla, které není vybavené systémem ADS-B, na základě vyhodnocení mód S odpovědí, ...
  • Vliv meteorologických podmínek na šíření hluku z letecké dopravy 

   Autor: Beneš Ondřej; Vedoucí práce: Kameníková Iveta; Oponent práce: Lán Sébastien
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Práce se zabývá vztahy mezi meteorologickými podmínkami a šířením hluku letecké dopravy. Nejprve jsou nalezeny fyzikální zákonitosti pro šíření hluku prostorem, ke kterým jsou přiřazeny meteorologické jevy, jež tyto ...
  • Bezpilotní létající prostředky a jejich využití z hlediska ochrany soukromí 

   Autor: Hlůžková Věra; Vedoucí práce: Absolon Stanislav; Oponent práce: Keller Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Předmětem diplomové práce je rešerše a shrnutí nejdůležitějších informací k danému tématu. Práce je orientována na problematiku, která se týká narušování soukromí při využívání bezpilotních létajících prostředků včetně ...
  • Využití biotelemetrických systémů ve výcviku pilotů na leteckém simulátoru 

   Autor: Šerlová Michaela; Vedoucí práce: Socha Vladimír; Oponent práce: Schlenker Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Z důvodů zvyšování bezpečnostních standardů v letecké dopravě je kladen důraz na lidského činitele působícího v tomto oboru. Především se jedná o snahu zlepšování přesnosti pilotáže během výcviků a eliminace vnějších i ...
  • Integrace a vyhodnocení dat z výroby a provozu pohonných jednotek letadel 

   Autor: Harsányiová Bianka; Vedoucí práce: Lališ Andrej; Oponent práce: Sekerešová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cieľom tejto práce je na základe analýzy dát identifikovať nedostatky a možnosti pre zlepšenie súčasného systému zberu dát o nezhodných výrobkoch v Spoločnosti GE Aviation Czech. Práca obsahuje popis zberu dát v procese ...
  • Hodnocení výkonnosti pilotů v leteckém výcviku 

   Autor: Van Den Bergh Sarah; Vedoucí práce: Socha Vladimír; Oponent práce: Schlenker Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   S neustále se vyvíjející situací v oblasti letecké dopravy je žádoucí změnit i letecký výcvik tak, aby reflektoval potřeby a hrozby současnosti, neboť tradiční výcvik se téměř nemění již celá desetiletí. Reakcí na tuto ...
  • Bezpilotní prostředky v oblasti zemědělství a chovu hospodářských zvířat 

   Autor: Shiliakova Olga; Vedoucí práce: Hůlek David; Oponent práce: Keller Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Diplomová práce "Bezpilotní prostředky v oblasti zemědělství a chovu hospodářských zvířat" se zaměřuje na detailnější využití bezpilotních prostředků v oblasti zemědělství a chovu dobytka. V teoretické části se zabývá ...
  • Bezpečnostní aspekty provozu UAV v okolí řízených letišť 

   Autor: Sekyrová Kateřina; Vedoucí práce: Hanus Daniel; Oponent práce: Keller Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Předmětem diplomové práce Bezpečnostní aspekty provozu UAV v okolí řízených letišť je analýza současného stavu řešení problematiky bezpilotních systémů v České republice a Evropě, rozbor rizik spojených s jejich provozem ...
  • Metody pro hodnocení rizik v údržbových organizacích 

   Autor: Pavelková Alexandra; Vedoucí práce: Vittek Peter; Oponent práce: Szentkeresztiová Katarína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato diplomová práce se zabývá metodami hodnocení rizik v údržbových organizacích. V teoretické části stručně odhaluje vědecký základ hodnocení rizik, představuje jednotlivé metody hodnocení a jejich charakteristiky. V ...
  • Konstrukce motorového postroje pro závěsný kluzák 

   Autor: Myška Petr; Vedoucí práce: Hanus Daniel; Oponent práce: Janko Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Předmětem diplomové práce je konstrukce pohonné jednotky pro závěsný kluzák s respektováním požadavků stavebního předpisu. Dále jsou zohledňována hlediska fyzikální tj. aerodynamiky a mechaniky letu, pevnosti a únavy ...
  • Možnosti zavádění technologií na odhalování nezákonného rušení GNSS signálu v ČR 

   Autor: Vodičková Kristýna; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Matějka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato práce se zabývá problematikou nezákonného rušení GNSS signálu v prostředí kritické infrastruktury. V prvé řadě je věnována pozornost teorii rušení GNSS signálu, zahrnující typy rušení včetně interních a externích vlivů ...
  • Celosvětové marketingové strategie pro produkty business aviation 

   Autor: Meloun Martin; Vedoucí práce: Králík Jan; Oponent práce: Kulich Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Trh business aviation se vlivem psychologických faktorů nechová racionálně a běžné marketingové strategie na něj lze aplikovat jen obtížně. Účelem této práce je popsat specifika světových trhů ve vztahu k business aviation ...
  • Zřizování nových linek do východních destinací 

   Autor: Surkeev Niiazbek; Vedoucí práce: Endrizalová Eva; Oponent práce: Němec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Diplomová práce se zabývá o zřizovaní potenciálních nových letů podle dinamiského růstu, statických udájů a prediktivit určených na středoasijský, východoevropský, a východoasijský region. Jsou studovany přavidelné lety ...
  • Metodika pro zdůvodnění investic do bezpečnosti 

   Autor: Červená Veronika; Vedoucí práce: Lališ Andrej; Oponent práce: Stojić Slobodan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Účelom diplomovej práce je navrhnúť postup pre zdôvodňovanie investícií do bezpečnosti v leteckej doprave. Práca je zameraná na výber bezpečnostných udalostí z prostredia letiskovej infraštruktúry, ktoré sú následne ...
  • Analýza nespolehlivých dat v ADS-B zprávách 

   Autor: Novák Jiří; Vedoucí práce: Pleninger Stanislav; Oponent práce: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Práce v teoretické části seznamuje čtenáře s ADS-B, zejména se strukturou "Surface Position Message" a "Aircraft Operation Status Message", která nám poskytuje doplňující informace pro určení parametrů přesnosti a kvality. ...
  • Vliv hmotnosti na plánování letu v kontextu současné legislativy 

   Autor: Findejs Matouš; Vedoucí práce: Capoušek Ladislav; Oponent práce: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Hmotnost cestujících ovlivňuje zásadním způsobem množství paliva na palubě. Současná legislativa stanovuje standardní hmotnosti cestujících s jejich zavazadly, které pomáhají nastínit, jakou celkovou hmotnost platícího ...
  • Optimalizace výpočtu časů revizí Boeing B737 v údržbové organizaci ČSAT 

   Autor: Kála Martin; Vedoucí práce: Lališ Andrej; Oponent práce: Uhrinčko Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Plánování revizí letadel a výpočtu doby revize letadla je založeno na zvážení mnoha vlivů. Tedy výpočet revizní doby je v mnoha případech zatížen, nebo může býti zatížen, chybou. Tato práce napomáhá s odhadem času neplánovaných ...
  • Hluková problematika příletových tratí 

   Autor: Kotvaldová Tereza; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Štumper Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Diplomová práce "Hluková problematika příletových tratí" mapuje hlukovou problematiku na příletových tratích. Cílem práce je určit možné hlukové úspory způsobené implementací postupů a metod pro snížení hluku pro dráhu 24 ...
  • Analýza kondenzačních stop prostřednictvím dat vysílaných letadly 

   Autor: Palečková Lucie; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Graf Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Diplomová práce se zabývá využitím dat vysílaných letadly za účelem zkoumání tvorby kondenzačních stop za letadly. Z letových dat jsou na frekvenci 1090 MHz přijímány a filtrovány zprávy ADS-B, vybrané BDS registry EHS a ...