Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 287

  • Monitorování vysílání palubních SSR odpovídačů v reálném prostředí 

   Autor: Vojtěch Vít; Vedoucí práce: Pleninger Stanislav; Oponent práce: Lipták Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-14)
   Předmětem diplomové práce "Monitorování vysílání palubních SSR odpovídačů v reálném prostředí" je návrh metody pro rekonstrukci zpráv vysílaných palubními odpovídači módu S. Princip rekonstrukce zpráv je založen na fúzi ...
  • Vícenásobně použitelné kosmické systémy 

   Autor: Tománek Robert; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Lán Sébastien
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Práce se zaměřuje na kosmické dopravní prostředky, jejichž vlastností je vícenásobná použitelnost. Klade si za cíl popsat současný stav znovupoužitelnosti v oblasti kosmických systémů a rozebrat znovupoužitelnost současných ...
  • Analýza dopadu změn FTL na plánování posádek u leteckých dopravců 

   Autor: Hladík Filip; Vedoucí práce: Polánecká Anna; Oponent práce: Králík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Předmětem diplomové práce "Analýza dopadu změn FTL na plánování posádek u leteckých dopravců" je shrnout nedávno proběhlé změny v předpisech a pomocí dat získaných od pilotů a aerolinek vyvodit dopady, které tyto změny ...
  • Kosmické záření a jeho vliv na posádky letadel 

   Autor: Ploc Petr; Vedoucí práce: Polánecká Anna; Oponent práce: Socha Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Posádky letadel jsou vystaveny zvýšené úrovni kosmického záření. Roční dávky posádek letadel běžně přesahují stanovenou úroveň, která je pro veřejnost 1 mSv. Provozovatelé letadel jsou proto ze zákona povinni dávky monitorovat ...
  • Model nízkonákladové letecké přepravy v současnosti 

   Autor: Martínek Karel; Vedoucí práce: Endrizalová Eva; Oponent práce: Matějka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Tato práce se zabývá modelem nízkonákladové letecké přepravy v současnosti. Úvodní část je věnována regulaci, deregulaci a liberalizaci trhu letecké dopravy a vzniku a vývoji nízkonákladové letecké dopravy. Další část je ...
  • Provoz malého typu letadla Cessna Citation Mustang v ABS Jets 

   Autor: Zouzalová Barbora; Vedoucí práce: Endrizalová Eva; Oponent práce: Kunčíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu procesu malého letadla Cessna Citation Mustang v soukromé letecké společnosti ABS Jets. První kapitola je zaměřena na popis společnosti Cessna Aircraft Company. V druhé kapitole ...
  • Hodnocení bezpečnosti přiblížení 

   Autor: Svoboda Karel; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Duša Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Diplomová práce řeší problematiku hodnocení provozní bezpečnosti přiblížení na přistání. Cílem práce je návrh nové metody hodnocení bezpečnosti přiblížení, která je založená na jiných parametrech, než je analýza leteckých ...
  • Průzkum čínského trhu s letouny kategorie 9 - 19 míst 

   Autor: Vysocký Adam; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Kunčíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Předmětem diplomové práce "Průzkum čínského trhu s letouny kategorie 9 - 19 míst" je popis a zmapování letectví v Číně a predikce jeho vývoje se zaměřením na malá regionální letadla. První část práce se zabývá popisem ...
  • Návrh terminálu pro malé regionální letiště 

   Autor: Klikáč Jakub; Vedoucí práce: Červinka Michal; Oponent práce: Šála Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Cieľom záverečnej práce bol návrh novej odbavovacej budovy regionálneho letiska v podobe architektonickej štúdie terminálu a nadväznej infraštruktúry. Práca je rozdelená do troch kapitol. Obsahuje 5 tabuliek, 33 obrázkov, ...
  • RNAV provoz letky ČSA 

   Autor: Ullrich Tomáš; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Polánecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Cílem této diplomové práce je zhodnotit stávající provoz a efektivní využívání GNSS a eventuálně navrhnout ČSA nové možnosti v rámci provozu s využitím družicové navigace v současné letce letounů ATR 42/72 a Airbus. Práce ...
  • Konfigurační management v letectví - jeho principy a využití 

   Autor: Kvasničková Eva; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Kučera Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Předmětem diplomové práce "Konfigurační management v letectví - jeho principy a využití" je popsání významu konfiguračního managementu včetně jeho procesů, využití, popis vazeb s navazujícími procesy, implementace a jaký ...
  • Identifikace BDS registrů 

   Autor: Topková Tereza; Vedoucí práce: Pleninger Stanislav; Oponent práce: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Mód S technologie SSR současně představuje jeden z hlavních prostředků sledování pro ATM. Jedním z typů dotazování SSR módu S vyvolává odpovědi odpovídače módu S na palubě letadla, které obsahují BDS registry. Za předpokladu, ...
  • Využití dronů pro letecké snímkování 

   Autor: Hlaváč Adam; Vedoucí práce: Polánecká Anna; Oponent práce: Brázda Slavomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Hlavním cílem této diplomové práce je zkonstruovat, postavit a zalétat dva bezpilotní prostředky, které mají zcela odlišnou koncepci a které budou v praxi využitelné pro pořizování amatérských leteckých fotografií a videí. ...
  • Návrh metodologie vyhodnocení ukazatele výkonnosti v bezpečnosti pro oblast ATM 

   Autor: Štumbauer Oldřich; Vedoucí práce: Lališ Andrej; Oponent práce: Štumper Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Vývoj bezpečnosti řízení letového provozu se v posledních letech soustředí na využívání bezpečnostních výkonnostních indikátorů. Cílem diplomové práce je navržení metody hodnocení systému s indikátory bezpečnosti a porovnání ...
  • Plánování posádek leteckého dopravce 

   Autor: Vališ Petr; Vedoucí práce: Němec Vladimír; Oponent práce: Vančura David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Práce se snaží porovnat přístup k plánování posádek leteckých společností působících na širokém evropském i světovém trhu se sídlem v České republice. V roli dopravce s převážně pravidelným provozem jsou představeny České ...
  • Bezpečnostní opatření a postupy pro ochranu letadel za letu 

   Autor: Klazar Jan; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Klekner Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-19)
   Tato diplomová práce je zaměřena na bezpečnostní opatření a způsoby zajištění bezpečnosti civilní letecké dopravy. V návaznosti na proběhnuvší útoky na civilní letadla jsou zde navrženy postupy, jejichž účelem je jejich ...
  • Hybridní raketový pohon 

   Autor: Cáp Tomáš; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Cílem této diplomové práce je představení hybridního raketového pohonu coby perspektivní technologie, která do budoucna zřejmě výrazně ovlivní směřování kosmonautiky. Součástí práce je stručný popis konvenčních raketových ...
  • Integrovaný sběr a zpracování bezpečnostních dat v organizacích údržby letadel 

   Autor: Szentkeresztiová Katarína; Vedoucí práce: Plos Vladimír; Oponent práce: Janeček Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Tato práce je studií o integrovaném sběru a zpracování bezpečnostních dat pro organizace údržby letadel. Klíčovým prvkem shromažďování a zpracování bezpečnostních dat obecně je jasně definovaná taxonomie. Z tohoto důvodu ...
  • Projekt veřejného heliportu v Praze 

   Autor: Matějka Lukáš; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Slavík Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Předkládaná práce se zabývá projektem veřejného heliportu na území Prahy, který by měl umožnit nejlepší letecké spojení s centrem města. Při zpracování této studie byly zohledněny veškeré předpisové požadavky, stanovené ...
  • Implementace vzdušného prostoru volných tratí ve FIR Praha 

   Autor: Skálová Martina; Vedoucí práce: Szabo Stanislav; Oponent práce: Stolár Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Diplomová práce se zabývá implementací vzdušného prostoru volných tratí ve FIR Praha. V úvodních kapitolách se nachází teoretický rámec, nutný k pochopení celé problematiky popsané v této práci. Definuje se zde koncepce ...