Now showing items 1-20 of 442

  • Časově-frekvenční analýza tepové frekvence pro sledování zátěže pilotů 

   Author: Petr Kolman; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Chmelová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
   V dnešní době se klade velký důraz na zdravotní a psychický stav pilotů. To je především způsobeno tím, že nesou veškerou zodpovědnost za bezpečný průběh letu. Je tedy třeba se zaměřit na sledování stresu a zátěže u pilotů ...
  • Indikátory vestibulárních iluzí za letu 

   Author: Liana Karapetjan; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Polánecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
   Ačkoli mohou být iluze velmi časté a nebezpečné, není jim věnován dostatek pozornosti z hlediska identifikace. Proto je cílem této práce navrhnout metody, které by mohly přítomnost iluze odhalit. Metodika vypracování ...
  • Mapování zátěže palubních odpovídačů SSR v prostou ČR 

   Author: Miroslav Panda; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Jonáš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
   Práca zisťuje, aké sú priemerné hodnoty počtu odpovedí za čas vyslaných odpovedačmi SSR v jednotlivých priestorových elementoch vzdušného priestoru Českej republiky, zachytených ADS-B prijímačmi ČVUT. Pojednáva o princípoch ...
  • Využití hybridního pohonu pro ultralehké letadlo 

   Author: Ondřej Prokurát; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Valenta Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
   Diplomová práce „Využití hybridního pohonu pro ultralehké letadlo“ se zabývá analýzou současného stavu v oblasti hybridních pohonů ve sportovním letectví. Součástí práce je definice výhod a nevýhod hybridního pohonu použitého ...
  • Psychofyziologický stav žáků během výcviku na pozici řídící letového provozu 

   Author: Michal Freigang; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Štrobl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
   Předmětem této diplomové práce je posouzení vlivu zvýšeného EKG na chybovost subjektu. Toho je docíleno postupnou zvyšující se zátěží během cvičení na radarovém simulátoru. V první části této práce jsou do detailu popsány ...
  • Zhodnocení CDM na letišti Václava Havla a návrh na jeho zlepšení 

   Author: Miroslav Bejček; Supervisor: Špák Miroslav; Opponent: Líkař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
   Tato diplomová práce se zabývá postupy CDM na letišti Václava Havla. Cílem práce bylo tyto postupy zhodnotit a nalézt způsoby na jejich zlepšení. V teoretické části práce byla vytvořena rešerše, která popisuje současný ...
  • Vývoj zaměstnaneckého portálu ve společnosti Menzies Aviation Plc. 

   Author: Dominik Mach; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Polánecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
   Cílem této práce je vytvořit nový zaměstnanecký portál sloužící k centralizaci údajů týkajících se specifických dat zaměstnanců sloužících k plánování a údajů týkajících se pracovního rozvrhu zaměstnanců. Portál je tvořen ...
  • Model pro analýzu fyzických rozestupů pro COVID-free letiště 

   Author: Tereza Dvořáková; Supervisor: Řehoř Václav; Opponent: Kučera Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
   Fenomén Smart Airport vycházející z konceptu Smart Cities v současné době prochází rychlým rozvojem. Cílem této koncepce je zlepšit čtyři multikriteriální funkce letiště, které spočívají v efektivitě, udržitelnosti, odolnosti ...
  • Koncept využití simulátoru ATC na Ústavu letecké dopravy 

   Author: Albert Bouchal; Supervisor: Pilmannová Terézia; Opponent: Šála Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
   Pro zkoumání vlastností systémů nebo procesů jsou simulace stěžejním matematickým nástrojem. V letectví se - stejně jako v jiných oblastech průmyslu - podílejí například na jeho zefektivnění nebo bezpečnosti. Tato práce ...
  • Návrh využití PinS a tratí LLR pro provoz vrtulníků LZS v ČR 

   Author: Nikol Vašutová; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Duša Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
   Předmětem této diplomové práce je vytvoření návrhu využití Point in Space (PinS) postupů primárně pro provoz letecké záchranné služby České republiky, s ohledem na využití tohoto řešení v rámci návrhu sítě nízkých letových ...
  • Vizualizace výsledků bezpečnostních analýz v letectví dle modelu STAMP 

   Author: Martin Dillinger; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Štumbauer Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
   Cílem této diplomové práce je vizualizování dat získaných z analýz nebezpečí založených na systémovém kauzálním modelu STAMP. STAMP považuje provozní bezpečnost za dynamický problém řízení. Nehody se stávají v důsledku ...
  • Optimalizace algoritmů pro rekurentní kvantifikační analýzu 

   Author: Timotej Gavura; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Schlenker Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
   Dostupné aplikácie na výpočet rekurentnej kvantifikačnej analýzy sú limitované dĺžkou signálu, ktoré sú schopné spracovať, neponúkajú možnosť dynamického prahovania a vykreslenia rekurentných grafov. Ukladajú si všetky ...
  • Návrhy k navýšení kapacity Terminálu 1 na letišti Václava Havla Praha 

   Author: David Kryška; Supervisor: Šedivá Kafková Markéta; Opponent: Špák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Předmětem diplomové práce „Návrhy k navýšení kapacity Terminálu 1 na Letišti Václava Havla Praha“ je analýza současného stavu Terminálu 1 z hlediska kapacity letištního terminálu a uvedení způsobu, jakým lze tuto kapacitu ...
  • Vliv přestávky v létání na přesnost pilotáže pilotů dopravních letadel 

   Author: Marek Šudoma; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Štumbauer Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Vlivem náhlého poklesu poptávky po letecké přepravě se v jarních měsících roku 2020 mnoho leteckých společností potýkalo s nedostatečným počtem letů pro naplánování alespoň tří letů za období posledních 90 dnů všem svým ...
  • Pokročilé mapování přehledové infrastruktury analýzou SSR odpovědí od letadel 

   Author: Jakub Šíma; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Jonáš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Cílem diplomové práce je navržení metody, která ze zachycených odpovědí emitovaných pa-lubními SSR odpovídači získává informace o pozemní SSR přehledové infrastruktuře. Zámě-rem je využít naměřená vstupní data zachycená ...
  • Návrh implementace RFID v prostředí Letište Brno 

   Author: Matúš Kováč; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Eliáš Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Diplomová práca sa venuje návrhu implementácie odbavenia batožiny pomocou RFID technológie. RFID batožinové lístky s mikročipom preukazujú omnoho väčšiu spoľahlivosť ako ich predchodcovia s čiarovým kódom. Preto podľa ...
  • Predikce potřebného materiálu v těžké údržbě letadel 

   Author: Ondřej Vítovec; Supervisor: Kála Martin; Opponent: Mach Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Tato diplomová práce řeší možnosti predikce potřebného materiálu těžké údržby letadel. Cílem je navrhnout řešení, které by při plánování tohoto materiálu zvýšilo efektivitu a tím snížilo náklady na údržbu. Základem je ...
  • Analýza podmínek vzniku námrazy na vrtulích multikoptér 

   Author: Martin Luner; Supervisor: Keller Ladislav; Opponent: Horák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Diplomová práce „Analýza podmínek vzniku námrazy na vrtulích multikoptéry“ pojednává o námrazových podmínkách a jejich vlivu na bezpilotní letadla, se zaměřením na multikoptéry. Cílem práce je analyzovat podmínky, při ...
  • Možnosti využití konceptu Remote TWR pro službu AFIS na neřízených letištích 

   Author: Jakub Čermák; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Matějka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením možností využití systému vzdálených věží pro poskytování letištní letové informační služby na neřízených letištích a heliportech. V úvodní části jsou definovány letové provozní ...
  • Zavedení nového typu letadla do letecké společnosti z pohledu Weight & Balance 

   Author: Lucie Wágnerová; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Tato diplomová práce se zabývá zaváděním nového typu letounu do flotily letecké společnosti z pohledu Weight & Balance. Cílem je popsat jednotlivé činnosti v tomto procesu a vytvořit tak ucelený soubor postupů pro oddělení ...