Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 275

  • Návrh metodologie vyhodnocení ukazatele výkonnosti v bezpečnosti pro oblast ATM 

   Autor: Štumbauer Oldřich; Vedoucí práce: Lališ Andrej; Oponent práce: Štumper Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Vývoj bezpečnosti řízení letového provozu se v posledních letech soustředí na využívání bezpečnostních výkonnostních indikátorů. Cílem diplomové práce je navržení metody hodnocení systému s indikátory bezpečnosti a porovnání ...
  • Využití dronů pro letecké snímkování 

   Autor: Hlaváč Adam; Vedoucí práce: Polánecká Anna; Oponent práce: Brázda Slavomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Hlavním cílem této diplomové práce je zkonstruovat, postavit a zalétat dva bezpilotní prostředky, které mají zcela odlišnou koncepci a které budou v praxi využitelné pro pořizování amatérských leteckých fotografií a videí. ...
  • Projekt veřejného heliportu v Praze 

   Autor: Matějka Lukáš; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Slavík Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Předkládaná práce se zabývá projektem veřejného heliportu na území Prahy, který by měl umožnit nejlepší letecké spojení s centrem města. Při zpracování této studie byly zohledněny veškeré předpisové požadavky, stanovené ...
  • Bezpečnostní opatření a postupy pro ochranu letadel za letu 

   Autor: Klazar Jan; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Klekner Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-19)
   Tato diplomová práce je zaměřena na bezpečnostní opatření a způsoby zajištění bezpečnosti civilní letecké dopravy. V návaznosti na proběhnuvší útoky na civilní letadla jsou zde navrženy postupy, jejichž účelem je jejich ...
  • Integrovaný sběr a zpracování bezpečnostních dat v organizacích údržby letadel 

   Autor: Szentkeresztiová Katarína; Vedoucí práce: Plos Vladimír; Oponent práce: Janeček Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Tato práce je studií o integrovaném sběru a zpracování bezpečnostních dat pro organizace údržby letadel. Klíčovým prvkem shromažďování a zpracování bezpečnostních dat obecně je jasně definovaná taxonomie. Z tohoto důvodu ...
  • Plánování posádek leteckého dopravce 

   Autor: Vališ Petr; Vedoucí práce: Němec Vladimír; Oponent práce: Vančura David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Práce se snaží porovnat přístup k plánování posádek leteckých společností působících na širokém evropském i světovém trhu se sídlem v České republice. V roli dopravce s převážně pravidelným provozem jsou představeny České ...
  • Implementace vzdušného prostoru volných tratí ve FIR Praha 

   Autor: Skálová Martina; Vedoucí práce: Szabo Stanislav; Oponent práce: Stolár Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Diplomová práce se zabývá implementací vzdušného prostoru volných tratí ve FIR Praha. V úvodních kapitolách se nachází teoretický rámec, nutný k pochopení celé problematiky popsané v této práci. Definuje se zde koncepce ...
  • Projekt přístrojové dráhy na LKBE 

   Autor: Macalík Roman; Vedoucí práce: Markovič Michal; Oponent práce: Sýkora Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Tato práce předkládá návrh na rozvoj pohybových ploch na letišti Benešov, a to do takové podoby, aby splňovaly předpisové požadavky kladené na charakteristiku pohybových ploch letiště pro nepřesné přístrojové přiblížení. ...
  • Hybridní raketový pohon 

   Autor: Cáp Tomáš; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Cílem této diplomové práce je představení hybridního raketového pohonu coby perspektivní technologie, která do budoucna zřejmě výrazně ovlivní směřování kosmonautiky. Součástí práce je stručný popis konvenčních raketových ...
  • Vznik a analýza kondenzačních stop letadel 

   Autor: Lán Sébastien; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Polánecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Předmětem diplomové práce "Vznik a analýza kondenzačních stop letadel" je popis tvoření kondenzačních stop a jejich analýza založená na pozorování v okolí Děčína. Teoretická část je zaměřena na definování kondenzační stopy, ...
  • Hydrantový rozvodný systém pro plnění letounu 

   Autor: Kafková Markéta; Vedoucí práce: Havíř Radomír; Oponent práce: Stojić Slobodan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Diplomová práce "Hydrantový rozvodný systém pro plnění letounu" mapuje způsoby plnění leteckých pohonných hmot do letadel a hodnotí výhody či nevýhody plnění hydrantovým rozvodným systémem oproti plnění autocisternami. V ...
  • Vývoj a trendy letecké záchranné služby v České republice a ve světě 

   Autor: Černý Milan; Vedoucí práce: Němec Vladimír; Oponent práce: Soušek Radovan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Předmětem diplomové práce "Vývoj a trendy letecké záchranné služby v České republice a ve světě" je zmapování současné situace LZS v České republice a ve vybraných státech EU a následně zhodnotit budoucnost LZS v České ...
  • Postupy aplikace konceptu FRA ve vzdušném prostoru ČR 

   Autor: Štefanko Denis; Vedoucí práce: Endrizalová Eva; Oponent práce: Polánecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Diplomová práca popisuje a analyzuje aplikáciu vzdušného priestoru voľných tratí vo vzdušnom priestore Českej republiky. Zameriava sa na základný štrukturálny rámec a dôležitý prínos tohto konceptu vzdušného priestoru ...
  • Nákladní letecký dopravce se základnou na letišti Ostrava 

   Autor: Staněk Matouš; Vedoucí práce: Sýkora Viktor; Oponent práce: Jurečka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Práce zkoumá možnost provozování nákladní letecké přepravy se základnou na Letišti Leoše Janáčka Ostrava. Zabývá se parametry tohoto letiště, potenciálem jeho spádové oblasti, možnými destinacemi a trhy a výběrem vhodného ...
  • Bezpilotní prostředky používané pro pátrání a záchranu 

   Autor: Erbs Dominik; Vedoucí práce: Němec Vladimír; Oponent práce: Hulínská Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tema diplomove prace "Bezpilotni prostredky pouzivane pro patrani a zachranu" jsem si nevybral nahodou. O bezpilotni prumysl se jiz nekolik let dukladne zajimam a osobne provozuji bezpilotni letadlo pro letecke prace. V ...
  • Analýza efektivity procesu bezpečnostní kontroly cestujících na letech do Ruska 

   Autor: Nikitin Dmitry; Vedoucí práce: Vittek Peter; Oponent práce: Špák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Tato práce se zabývá analýzou efektivity procesu bezpečnostní kontroly na letech do Ruska, významem spokojenosti cestujících a odlišnostmi v procesech odbavení cestujících a příručních zavazadel na letišti Václava Havla v ...
  • Eliminace nepříznivých meteorologických podmínek na vzlet a přistání letounů 

   Autor: Koupý Zdeněk; Vedoucí práce: Kameníková Iveta; Oponent práce: Capoušek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Námětem diplomové práce jsou fyzikální vlastnosti atmosféry, meteorologické prvky a atmosférické jevy, které mají vliv na vzlet a přistání letounů. Je zde popsáno, jak se se změnou fyzikálních vlastností atmosféry mění ...
  • Podmínky nutné pro vstup do vesmírného průmyslu v rámci programu Ariane 6 

   Autor: Suastika Jan; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem bakalářské práce "Podmínky nutné pro vstup do vesmírného průmyslu v rámci programu Ariane 6" je zmapování evropských organizací, které se zabývají vesmírným průmyslem a jejich vztahem k ČR. V části práce jsou ...
  • Bezpečnost procesu odbavování nákladních letadel 

   Autor: Hlavatý Daniel; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Grňo Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Cílem této diplomové práce je zkvalitnit systém řízení bezpečnosti během odbavení nákladního letadla. První kapitola je věnována obecným informacím o nákladní letecké dopravě. Mezi tyto informace lze zařadit historii či ...
  • Stanovení nákladů na provoz letecké záchranné služby České republiky 

   Autor: Walica Jan; Vedoucí práce: Němec Vladimír; Oponent práce: Soušek Radovan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Cílem diplomové práce "Stanovení nákladů na provoz letecké záchranné služby České republiky" je seznámit čtenáře s činností letecké záchranné služby, legislativou, údržbou vrtulníku EC 135 a na základě dostupných dat ...