Now showing items 139-158 of 1035

  • Efektivita vynášení nákladu na oběžnou dráhu 

   Author: Houfek Zdeněk; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Timár Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-29)
   Tato práce se zabývá efektivitou využívání raket a kosmodromů pro lety na oběžné dráhy spolu s výkonností samotných raket. Je zde vysvětleno a popsáno použití raket z jiných než domovských kosmodromů, efekt zemské rotace ...
  • Efektivita využití volacích značek v letecké dopravě 

   Author: Juraj Kresáč; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Burjánková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Cieľom diplomovej práce "Efektivita využití volacích značek v letecké dopravě" je analyzovať súčasný spôsob použitia volacích značiek v komerčnej leteckej doprave, preskúmať časový interval potrebný na ich prenos a objem ...
  • Ekologická náročnost provozu soudobých dopravních letounů 

   Author: Obračajová Zuzana; Supervisor: Fajt Vladimír; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Ekonomická analýza alternativního letiště k letišti Praha Ruzyně 

   Author: Holeček Jiří; Supervisor: Hospodka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Ekonomická analýza provozu letounu pod ČVUT FD 

   Author: Frydrych Jan; Supervisor: Mrázek Petr; Opponent: Štumper Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Předmětem této bakalářské práce "Ekonomická analýza provozu letounu pod ČVUT FD" je popsat náklady spojené s provozem vlastního letounu pod Fakultou dopravní ČVUT. Práce se zabývá pořizovací cenou, provozními náklady, ...
  • Ekonomická prognóza na využití letounů flotily Executive Flying Services s.r.o. 

   Author: Mayer Lukáš; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Ekonomické a ekologické aspekty alternativních paliv pro pohon letadel 

   Author: Černý Adam; Supervisor: Hospodka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Ekonomie provozu letounu Boeing 787 Dreamliner 

   Author: Hajný Marek; Supervisor: Hospodka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Elektrický pojížděcí systém letadla 

   Author: Filo Slavomír; Supervisor: Capoušek Ladislav; Opponent: Jarocká Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Elektronické systémy pro zvýšení bezpečnosti ve všeobecném letectví 

   Author: Konečný Jakub; Supervisor: Vittek Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Eliminace nepříznivých meteorologických podmínek na vzlet a přistání letounů 

   Author: Koupý Zdeněk; Supervisor: Kameníková Iveta; Opponent: Capoušek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Námětem diplomové práce jsou fyzikální vlastnosti atmosféry, meteorologické prvky a atmosférické jevy, které mají vliv na vzlet a přistání letounů. Je zde popsáno, jak se se změnou fyzikálních vlastností atmosféry mění ...
  • Emisní hodnoty motorů 

   Author: Pulpán Michal; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Polánecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Emisní povolenky v zemích Evropské unie 

   Author: Němec Marek; Supervisor: Hospodka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Evidence-based výcvik profesionálního pilota a jeho implementace do praxe 

   Author: Dávid Gál; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Matyáš Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Evidence-based výcvik je novou formou výcviku dopravných pilotov. Predmetom diplomovej práce je zadefinovať princípy a dôvody vzniku EBT. Práca sa venuje aktuálnej legislatívnej úprave a procesu implementácie EBT do ...
  • Experimentální hodnocení pracovní zátěže řídícího letového provozu 

   Author: Jan Tecl; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Bořil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Diplomová práce se zabývá vlivem pracovní zátěže na organismus řídícího letového provozu. V současné době existuje mnoho různých metod, jak pracovní zátěž měřit a hodnotit, ať už se jedná o chemický rozbor tělních tekutin ...
  • Experimentální hodnocení rozdělení pozornosti při IFR letech 

   Author: Matúš Rudinský; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Valenta Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Používanie zariadenia na sledovanie pohybu očí sa používa na skúmanie rozdelenia pozornosti v čoraz viac odvetviach a ani letectvo nie je výnimka. S rozvojom nových technológií vo virtuálnej realite máme k dispozícií ...
  • Experimentální ověření příčinnosti přiblížení při iluzi černé díry 

   Author: Zbyšek Petřík; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Hořínka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Vizuální iluze v letectví mohou být velmi časté a nebezpečné. Mohou způsobit prostorovou dezorientaci a v krajních případech tak může let skončit katastrofou. Metodika vypracování teoretické části spočívala ve vytvoření ...
  • Faktory ovlivňující jasnost značkovacích částic při měření metodou PIV 

   Author: Kiss Matěj; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Bartoš Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Particle Image Velocimetry (PIV) je jednou z velmi pokročilých metod analýzy proudění v aerodynamice. Zcela zásadní podmínkou kvalitních výsledků při měření touto metodou je použití správného druhu značkovacích částic. ...
  • Finančně strategická analýza možnosti rozšíření hangárové kapacity pro těžkou údržbu v Praze 

   Author: Ševeček Josef; Supervisor: Kubeš Jaroslav; Opponent: Skyslák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Finanční hospodaření leteckých společností 

   Author: Jarnot Daniel; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Tomová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Předmětem diplomové práce je analýza leteckých společností ve 21. století a následná specifikace bodů plánu hospodaření letecké společnosti. V práci jsou popsány podmínky zahájení provozu letecké společnosti, faktory ...