Now showing items 931-950 of 1477

  • Referenční koncepce pro únavu při proměnlivém zátěžném cyklu 

   Author: Šiška Filip; Supervisor: Lauschmann Hynek; Opponent: Pokluda Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Referenční koncepce pro únavu při proměnlivém zátěžném cyklu
  • Reformulace Keplerovy úlohy s využitím potenciální energie 

   Author: Hesoun Jakub; Supervisor: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-14)
  • Rekonstrukce nefotonických elektronů v jádro-jaderných srážkách 

   Author: Vaněk Jan; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Mrázek Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Nefotonické elektrony jsou elektrony ze semileptonických rozpadů těžkých mezonů s otevřenou krásou a půvabem, tj. D a B mezonů. Tyto mezony se tvoří v raném stádiu ultra-relativistických srážek těžkých iontů a používají ...
  • Rekonstrukce obrazu rotačního teleskopu 

   Author: Kosejk Vladislav; Supervisor: Chadzitaskos Goce
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rekonstrukce obrazu z dírkové komory 

   Author: Újezdský Petr; Supervisor: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rekonstrukce podivných hadronů v jádro-jaderných srážkách na urychlovači RHIC 

   Author: Jakub Kubát; Supervisor: Chaloupka Petr; Opponent: Kisel Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
   KF Particle Finder (KFPF) je C++ balíček vyvinutý pro rychlou a efektivní rekonstrukci částic s krátkou dobou života. Jeho účelem je pomoci při společné snaze skupiny FIAS a skupin High Level Trigger (HLT) a Tracking Focus ...
  • Rekonstrukce spekter klinických elektronových a fotonových svazků z hloubkové dávkové distribuce 

   Author: Tichý Pavel; Supervisor: Šemnická Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Relativistická transparence pevných terčů a její využití pro zvýšení kontrastu ultra-intenzivního laserového impulsu 

   Author: Kulkov Sergei; Supervisor: Klimo Ondřej; Opponent: Limpouch Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Cílem této práce je prozkoumat jev relativistické transparence pevných terčů při interakcích laserového záření s plazmatem pomocí 1D simulací. V práci je shrnutí teorie popisující interakce laserového záření s plazmatem. ...
  • Relativistické superintegrabilní systémy 

   Author: Tereza Lehečková; Supervisor: Šnobl Libor; Opponent: Břeň David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
   Tato práce se zabývá (super)integrabilitou speciálně relativistických systémů s (elektro)magnetickým polem v relativistické obdobě Hamiltonova formalismu. Nejprve shrnuje potřebný aparát z několika matematicko-fyzikálních ...
  • Relativistické zobecnění Black-Scholesova modelu: teorie a aplikace 

   Author: Rastislav Blaho; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Korbel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
   Táto práca sa zaoberá stochastickým počtom, relativistickou kvantovou mechanikou a ich využitím v oblasti ekonofyziky. Na začiatku sú zhrnuté základné poznatky z teórie pravdepodobnosti a stochastického počtu. Následne ...
  • Relaxace napětí v navinuté víčkové fólii. 

   Author: Ondráček Jan; Supervisor: Materna Aleš; Opponent: Oliva Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • REMS - Revenue management systém 

   Author: Huňková Barbora; Supervisor: Fiala Petr; Opponent: Kuncová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Rentgenové lasery vytvořené interakcí laseru s pevným terčem 

   Author: Albrecht Martin; Supervisor: Kozlová Michaela; Opponent: Chalupský Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Reprezentace přirozených čísel v lineárních rekurentních systémech 

   Author: Al-Qadasi Ekhlas Sultan Mohammed; Supervisor: Ambrož Petr; Opponent: Dombek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Reprezentace přirozených čísel v lineárním rekurentním systému 

   Author: Ramina Khusnutdinova; Supervisor: Ambrož Petr; Opponent: Masáková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-30)
   Hlavním ciílem tohoto projektu je studium vlastností pozičního numeračního sytému, jehož báze je posloupnost splňující rekurenci G_{n}=2G_{n-1}+G_{n-2}. Zajímá nás především funkce R(n) udávající počet reprezentací čísla ...
  • Rezervační systém jako webová aplikace 

   Author: Benetková Kateřina; Supervisor: Virius Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Rezervační systém pro cestovní kancelář 

   Author: Dzuba Jiří; Supervisor: Majerová Dana; Opponent: Horais Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-18)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou, návrhem a implementací webového rezervačního systému pro cestovní kancelář. Rovněž také implementací a návrhem databáze pro tento systém. Na základě stávajících řešení je ...
  • Rezervační systém pro sportovní centrum 

   Author: Kliment Jan; Supervisor: Majerová Dana; Opponent: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou modulu rezervačního systému pro sportovní střediska do již existující webové aplikace. Práce je členěna do třech kapitol. První analyzuje existující řešení a podrobně popisuje některé ...
  • Rezistový reliéfní záznamový materiál 

   Author: Zeman Jaroslav; Supervisor: Květoň Milan; Opponent: Svoboda Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rezonančně čerpané infračervené lasery 

   Author: Němec Michal; Supervisor: Jelínková Helena; Opponent: Tománek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
   Byly charakterizovány rezonančně čerpané infračervené lasery