Now showing items 743-762 of 1477

  • Optimalizace řízení kvality kilovoltážní zobrazovací jednotky lineárního urychlovače 

   Author: Vidiševský Adam; Supervisor: Steiner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-14)
  • Optimalizace toků jako úloha lineárního programování 

   Author: Maštera Milan; Supervisor: Kalčevová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-07)
  • Optimalizace tvaru vícelamelového kolimátoru pomocí metody Monte Carlo pro kobaltový ozařovač 

   Author: Tomšů Jiří; Supervisor: Konček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optimalizace verifikace IMRT plánů ve FNB 

   Author: Štelciková Lucie; Supervisor: Navrátil Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optimalizace vertikálních letových parametrů letounu podle modelu BADA 

   Author: Doubek Jan; Supervisor: Volf Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optimalizace zkoušek provozní stálosti pro portálový zobrazovač lineárního urychlovače 

   Author: Křečan Zdeněk; Supervisor: Horová Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Optimalizace zobrazovacího procesu na angiografickém systému 

   Author: Dagmar Bártíková; Supervisor: Tamášová Jana; Opponent: Súkupová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato práce se zabývá optimalizací zobrazovacího procesu na angiografickém systému. Cílem bylo zhodnotit kvalitu obrazu na třech angiografických systémech. Pro nejhorší z nich byly navrhnuty nové parametry vedoucí ke zlepšení ...
  • Optimalizace zpracování dat z diagnostiky Thomsonova rozptylu na tokamaku COMPASS 

   Author: Šos Miroslav; Supervisor: Böhm Petr; Opponent: Jeřáb Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Diagnostika Thomsonova rozptylu (TS) je jednou z klíčových diagnostik na současných i plánovaných tokamacích do budoucna. Vysoké nároky a složitost diagnostiky vynahrazuje neocenitelná schopnost měřit profil elektronové ...
  • Optimální nízkopozaďové stínění pro polovodičovou spektrometrii gama 

   Author: Vendlová Barbora; Supervisor: Dragounová Lenka; Opponent: Johnová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-01)
   Bakalářská práce se v teoretické části soustředí na nízkopozaďovou spektrometrii gama se zaměřením na zdroje pozadí a metody jak od nich detektor odstínit. Následně porovná nízkopozaďové laboratoře, podzemní i povrchové, ...
  • Optimization of the radiosynthesis of [18F] FESP 

   Author: Seifert Daniel; Supervisor: Lebeda Ondřej; Opponent: Melichar František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
   Optimization of the radiosynthesis of [18F] FESP
  • Orbitální moment hybnosti světla 

   Author: Matyáš Staněk; Supervisor: Potoček Václav; Opponent: Chadzitaskos Goce
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
   Paraxiální optika je užitečná aproximace Maxwellových rovnic pro práci s lasery. Ze skalární Helmholtzovy rovnice přejdeme k rovnici paraxiální, vypočteme její obecné řešení a představíme Gaussovy svazky jako speciální ...
  • Orbity Weylových grup 

   Author: Pírko Jaromír; Supervisor: Pošta Severin; Opponent: Hrivnák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-05)
  • Organické detekční vrstvy s kovovými nanočásticemi pro chemické senzory 

   Author: Krtička Pavel; Supervisor: Bulíř Jiří; Opponent: Novotný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Organizér pro vysokoškolského studenta - aplikace pro iPhone 

   Author: Polák Martin; Supervisor: Fiebiger Matheo; Opponent: Palička Andrej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou jednoho z rostoucích odvětví informatiky, a to vývojem mobilních aplikací. Konkrétně bylo úkolem této práce navrhnout, naprogramovat a vytvořit dokumentaci k iOS aplikaci, která ...
  • Ortogonální polynomy a Askeyova-Wilsonova algebra 

   Author: Gromada Daniel; Supervisor: Pošta Severin; Opponent: Hrivnák Jiří
   V práci nejprve předneseme základní poznatky z teorie ortogonálních polynomů a reprezentací algeber. Poté na příkladech ukážeme, jak spolu souvisí reprezentace algeber, Leonardovy páry a ortogonální polynomy. Z reprezentací ...
  • Ortogonální souřadné systémy a superintegrabilní modely 

   Author: Němec Filip; Supervisor: Šnobl Libor; Opponent: Novotný Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-22)
   Uvažujeme Hamiltonovu-Jacobiho rovnici hamiltoniánu, který závisí na hybnostech polynomiálně a nejvýše kvadraticky. Formálně taková úloha připomíná kvadriku.Proto se pokusíme odhalit souvislost mezi převodem kvadriky do ...
  • Oscilační experimenty na výzkumných jaderných reaktorech 

   Author: Žák Milan; Supervisor: Kolros Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Ověření odhadu dávky pacienta při vyšetření na CT části hybricních kamer měřením na fantomu 

   Author: Solný Pavel; Supervisor: Zimák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Ověření referenční koncepce texturní fraktografie na oceli P92. 

   Author: Jedlička Jakub; Supervisor: Lauschmann Hynek; Opponent: Kopřiva Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-16)
  • Ozařovací experimenty na reaktoru VR-1 

   Author: Bednář Vojtěch; Supervisor: Huml Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-05)