Now showing items 565-584 of 1373

  • Modely atmosférických spršek kosmických paprsků s velmi vysokou energií 

   Author: Rakovská Elena; Supervisor: Chudoba Jiří; Opponent: Trávníček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Modely granulárních systémů se střednědosahovými interakcemi 

   Author: Bukáček Marek; Supervisor: Hrabák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Modely kvazikrystalu se soběpodobností 

   Author: Mazáč Jan; Supervisor: Masáková Zuzana; Opponent: Háková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Uznávaným matematickým modelem pro kvazikrystaly jsou tzv. cut-and-project (C\&P) množiny. C\&P schéma $({\mathcal L},\pi_1,\pi_2)$ je dáno mříží ${\mathcal L}$ v $\R^s$ a projekcemi $\pi_1$, $\pi_2$ na dva vhodně orientované ...
  • Modely logistické regrese na úrovni jednotlivce 

   Author: Tygl Aleš; Supervisor: Hobza Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-05)
  • Modely multinomické volby v dotazníkových šetřeních 

   Author: Dittrichová Eva; Supervisor: Sekničková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-14)
  • Modely s náhodnými regresními koeficienty na úrovni oblasti 

   Author: Hradilová Jana; Supervisor: Hobza Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Moderní metody nelineární optimalizace 

   Author: Zvolánek Pavel; Supervisor: Burdík Čestmír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-08)
  • Moderní přístupová síť a proč jí budovat v optice 

   Author: Biernátová Anna; Supervisor: Kuchar Anton; Opponent: Jeřábek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Modifikace povrchu křemíku kovalentním navázáním organických molekul pomocí Grignardovy reakce 

   Author: Skálová Marie; Supervisor: Kozempel Ján; Opponent: Smrček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato práce se zabývá modifikací povrchu křemíku kovalentním navázáním organických molekul. Teoretická část se zabývá popisem obecných a polovodičových vlastností křemíku, rozdílů povrchů Si(100) a Si(111) a výroby křemíkového ...
  • Modifikace radiační citlivosti eukaryotických buněk 

   Author: Ondrák Lukáš; Supervisor: Múčka Viliam; Opponent: Demnerová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Jedním z cílů této práce bylo prostudovat vliv různých vychytávačů hydroxylových radikálů na radiační citlivost kvasinky Saccharomyces cerevisiae, haploidní kmen, typ a, DBM 272) ozářené zářením gama 60Co dávkovou rychlostí ...
  • Modifikace radiační citlivosti mikroorganismů 

   Author: Červenák Jaroslav; Supervisor: Múčka Viliam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Modifikace supersonické trysky pro urychlování v brázdovém poli laseru s kontrolovaným vstřikováním elektronů 

   Author: Eremenko Ekaterina; Supervisor: Nevrkla Michal; Opponent: Hübner Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-25)
   V práci je provedeno měření hustoty plynu nad supersonickou tryskou pomocí Mach-Zehnderova interferometru. Tryska je využívána pro experimenty laserového urychlovače částic v plazmatu na ELI-Beamlines. Bylo demonstrováno ...
  • Moebiovské systémy numerace s diskrétními grupami 

   Author: Hejda Tomáš; Supervisor: Kůrka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Moire metrologie pro technologii tvarování rtg. zrcadel 

   Author: Beránek Jan; Supervisor: Švéda Libor; Opponent: Čáp Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-19)
  • Monitor svazku těžkých nabitých částic a přenosný, tkáňově ekvivalentní submikrodozimetr 

   Author: Novotný Pavel; Supervisor: Linhart Vladimír; Opponent: Nikl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-03)
   Tato práce se zabývá vývojem zařízení pro měření prostorového profilu svazku těžkých nabitých částic. Experimentálně byla ověřena funkčnost zobrazovacího systému, využívajícího tenký scintilátor monitorovaný pomocí CCD ...
  • Monitorovací nástroj pro JVM 

   Author: Heřman Vít; Supervisor: Virius Miroslav; Opponent: Liška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Monitorovací nástroje pro sběr dat fyzikálního experimentu COMPASS v CERN 

   Author: Tomsa Jan; Supervisor: Jarý Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-12)
  • Morfický efekt a anizotropní magnetoelektrická vazba v EuTiO3 

   Author: Dalibor Repček; Supervisor: Kamba Stanislav; Opponent: Petzelt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   EuTiO3 je incipientně feroelektrický antiferomagnet (pod T_N = 5,3 K), který se vyznačuje silnou magnetoelektrickou vazbou projevující se závislostí permitivity na vnějším magnetickém poli. Práce zkoumá anizotropii ...
  • Možnosti experimentálního určení kinetických parametrů reaktoru VR-1 

   Author: Hřib Jan; Supervisor: Rataj Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Možnosti metodiky burnup credit pro posouzení kritičnosti ukládacích obalových souborů 

   Author: Matoušková Jana; Supervisor: Huml Ondřej; Opponent: Havlůj František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-09)
   Tato bakalářská práce stručně shrnuje základní poznatky o problematice ukládacích obalových souborů, o metodice Burn-up credit a o výpočetním kódu Serpent. Dále se tato práce zaměřuje na výpočet podkritičnosti modelu UOS ...