Now showing items 157-176 of 1477

  • Charakterizace záření dvojrozměrných polí laserových diod 

   Author: Pranovich Alina; Supervisor: Lucianetti Antonio; Opponent: Blažej Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Chemické metody detekce singletového kyslíku 

   Author: Kristýna Havlinová; Supervisor: Pelikánová Iveta Terezie; Opponent: Vyšín Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Teoretická cást této práce predstavuje rešerši zamerenou na obecné poznatky o singletovém kyslíku. Zminuje jeho charakteristiku, princip vzniku fotosenzibilizacními reakcemi a využití, zvlášte ve forme fotodynamické a ...
  • Chlazení obalového souboru CASTOR 440/84M 

   Author: Škorňa Michal; Supervisor: Kobylka Dušan; Opponent: Caha Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-07)
   Práce se zabývá problematikou chlazení obalového souboru během přepravy. V první části této práce jsou důkladně rozebrány základní metody skladování vyhořelého jaderného paliva, včetně požadavky pro transport a přepravu ...
  • Chování jaderného paliva v průběhu vyhořívání v reaktoru 

   Author: Čech Miroslav; Supervisor: Kobylka Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-11)
  • Chování oceli T91 v prostředí tekutého olova. 

   Author: Klečka Jakub; Supervisor: Hojná Anna; Opponent: Di Gabriele Fosca
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-16)
  • Chování paliva při vysokoteplotní oxidaci na vzduchu 

   Author: Vrbka Pavel; Supervisor: Krejčí Jakub; Opponent: Kobylka Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-09)
   Práce se zabývá změnou vlastností palivového pokrytí při oxidaci na vzduchu za vysokých teplot. První kapitola stručně pojednává o vlastnostech zirkoniových slitin a jejich oxidaci. Druhá kapitola je věnována havarijní ...
  • Chování palivového pokrytí při vysokoteplotní oxidaci v prostředí obsahujícím vzduch 

   Author: Pavel Vrbka; Supervisor: Krejčí Jakub; Opponent: Ševeček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Práce se zaměřuje na vysokoteplotní oxidaci palivového pokrytí ze slitiny na bázi zirkonia na vzduchu a v jeho směsi s párou. Blíže byla zkoumána slitina E110 vyrobená ze zirkonia z houby. První dvě kapitoly objasňují ...
  • Citlivost modelu teploty vodiče na rozložení neurčitosti počasí 

   Author: Pánková Barbora; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Šnajdr Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-02)
   Tato bakalářská práce se věnuje předpovědi teploty vodiče elektrického proudu. Práce obsahuje shrnutí potřebné teorie z oblasti náhodných veličin a pravděpodobnostních rozdělení. Na základě těchto poznatků jsou zpracovávané ...
  • Cliffordovy grupy v kvantovém počítání 

   Author: Teska Vojtěch; Supervisor: Tolar Jiří; Opponent: Pelantová Edita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-30)
   Nejprve jsou definovány gradace *-algebry MN(C). Je dána klasifikace jim příslušných MAD-grup a vvsvětlen jejich vztah k Pauliho grupě. Dále jsou definovány Weylova-Heisenbergova grupa a Cliffordova grupa. Je zaveden aparát ...
  • Clinical dosimetry using polymer gels, application of magnetic resonance imaging 

   Author: Končeková Jitka; Supervisor: Novotný Josef; Opponent: Makovička Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-02)
  • Coherence effects in hadron-nucleus and heavy ion collisions at high energies 

   Author: Čepila Jan; Supervisor: Nemčík Ján; Opponent: Dolejší Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
   Production of dileptons and direct photons in proton-nucleus and heavy-ion collisions at high energies within the color dipole approach
  • Computational Model of Pulverized Coal Combustion and Nitric Oxide Production 

   Author: Straka Robert; Supervisor: Beneš Michal; Opponent: Kozel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   The goal of the work is to develop a model of combustion
  • Core-shell scintilátory na bázi ZnO/ZnMgO 

   Author: Vaněček Vojtěch; Supervisor: Procházková Lenka; Opponent: Pejchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-03)
   Oxid zinečnatý dopovaný galiem je scintilátor s velkým potenciálem pro využití v mnoha oblastech, jako je fyzika částic o vysokých energiích nebo koincidenční detekce fotonů v pozitronové emisní tomografii (TOF PET). Díky ...
  • Cr:YAG/Yb:YAG mikročipový laser 

   Author: Koutný Tomáš; Supervisor: Šulc Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-19)
  • Cylindrická MOF metoda pro multimateriálovou rekonstrukci 

   Author: Deriánová Kateřina; Supervisor: Kuchařík Milan; Opponent: Fučík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-03)
   Metody materiálové rekonstrukce jsou jedním z přístupů umožňujících realističtější modelování hydrodynamiky tekutin s odlišnými vlastnostmi. Tato práce se zabývá materiálovou rekonstrukční metodou MOF v kartézských a ...
  • Časová a prostorová charakterizace ultrakrátkých femtosekundových laserových impulsů. 

   Author: Kubín Petr; Supervisor: Kubeček Václav; Opponent: Smrž Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Časově závislý model teploty paliva pro makrokód ANDREA 

   Author: Zich Otakar; Supervisor: Havlůj František; Opponent: Kobylka Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Přechodové procesy se změnou teploty paliva jsou nedílnou součástí provozu energetického reaktoru a jejich analýza je nutná pro zajištění jaderné bezpečnosti. Práce je zaměřena na tvorbu nestacionárního modelu teploty ...
  • Časový vývoj metamateriálových strun 

   Author: Sabina Zairova; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Kalvoda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Bakalářská práce se zabývá časovým vývojem metamateriálové struny generovaným Schrodingerovou rovnicí. Z Maxwellových rovnic odvozujeme teoretický model pro případ současně záporné permitivity a permeability. Matematický ...
  • Částicové simulace vlivu složení terče na urychlování iontů ultraintenzivními femtosekundovými laserovými impulzy 

   Author: Matys Martin; Supervisor: Pšikal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-12)
  • Česká energetika a její modelování 

   Author: Šandera Jakub; Supervisor: Tichý Miloš; Opponent: Mikisek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá se zabývá energetickým modelování na území České republiky. Zpočátku je v práci popsáno energetické plánování a rozdělení energetických modelů. Dále jsou popsány vlastnosti několika energetických ...