Now showing items 1460-1477 of 1477

  • Zkoušky provozní stálosti pro CT simulátor 

   Author: Závadská Nikola; Supervisor: Hanušová Tereza; Opponent: Novák Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-16)
   V práci jsou uvedeny základní principy radioterapie a popis CT simulátoru. Dále je v práci rozebrán systém zkoušek provozní stálosti pro CT simulátor (ZPS) zpracovaných podle amerického doporučení AAPM TG ? 66. Na základě ...
  • Zlepšování odolnosti ocelí v prostředí tekutého olova použitím povlakových vrstev. 

   Author: Havlíková Kristýna; Supervisor: Di Gabriele Fosca; Opponent: Kunzová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-11)
  • Změny mikrostruktury agentního systému v závislosti na dosahu interakčního potenciálu 

   Author: Faltys Ondřej; Supervisor: Krbálek Milan; Opponent: Pošta Severin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Značení biologicky aktivních konjugátů stigmaterolu 

   Author: Shashkova Elena; Supervisor: Vlk Martin; Opponent: Wimmer Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Předložená diplomová práce se zabývá přípravou steroidních derivátů, které by mohly najít uplatnění v nukleární medicíně jako prekurzory pro značení radinuklidy kovů, zejména 68Ga. Teoretická část této práce obsahuje úvod ...
  • Značení biologicky degradabilních triterpenoidů 

   Author: Mičolová Petra; Supervisor: Vlk Martin; Opponent: Smrček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Značení PSMA pomocí galia-68 

   Author: Urbanová Kamila; Supervisor: Seifert Daniel; Opponent: Kozempel Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Cílem práce bylo vyzkoušet novou metodu značení PSMA-11 pomocí 68Ga v 0,1M NaHCO3. Systém pro značení byl navržen tak, aby byl proces jednoduchý, rychlý a reprodukovatelný. V první části experimentů byla provedena zkouška ...
  • Zobecněná celá čísla a Rauzyho fraktály 

   Author: Kochmanová Michaela; Supervisor: Dombek Daniel; Opponent: Ambrož Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
   Tato práce se věnuje studiu reprezentací čísel v obecné reálné bázi, takzvaným beta- a (-beta)-rozvojům. Po uvedení základních pojmů uvádíme tam, kde je to možné, sjednocující definice a výsledky pro kladnou i zápornou ...
  • Zobecněné lineární smíšené modely pro odhadování v malých oblastech 

   Author: Tomáš Košlab; Supervisor: Hobza Tomáš; Opponent: Grim Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   V práci je prezentovaný nový logistický regresný model na úrovni jedincov v tvare používanom v problematike odhadovania v malých oblastiach (SAE). Tento model používa pevné efekty na modelovanie oblastí, v ktorých je väčšie ...
  • Zobecněné stochastické procesy a jejich využití na finančních trzích 

   Author: Svoboda Václav; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Sailer Xaver
   Představíme obecnou teorii oceňování opcí a zavedeme důležité pojmy jako úplnost trhu a risk neutrální míry. Také představíme Black-Scholesova teorii a budeme diskutovat její nedostatky a možná zobecnění. Zavedeme teorii ...
  • Zobrazení třírozměrného modelu na platformě Android 

   Author: Zima Jan; Supervisor: Čulík Zdeněk; Opponent: Hořák Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-14)
  • Zobrazování fraktálních množin 

   Author: Sochor Martin; Supervisor: Pauš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Zobrazování lokálních nelinearit při hodnocení materiálů ultrazvukovými časově reverzními zrcadly 

   Author: Teller Marek; Supervisor: Převorovský Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-05)
  • Zobrazování pomocí detektoru MediPix 

   Author: Čarná Mária; Supervisor: Vrba Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zpětnovazební řízení polohy na tokamaku GOLEM 

   Author: Kocman Jindřich; Supervisor: Svoboda Vojtěch; Opponent: Stöckel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zpracování dat měřiče časových intervalů 

   Author: Vyleta Petr; Supervisor: Procházka Ivan; Opponent: Kodet Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zpracování dat pro mikrovlnnou reflektometrii na tokamacích CASTOR a COMPASS 

   Author: Lejsek Vojtěch; Supervisor: Zajac Jaromír; Opponent: Žáček František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-13)
  • Zpracování obrazu pomocí C-, S- a E- funkcí algebry Lie A2 na fundamentální oblasti 

   Author: Kajínek Ondřej; Supervisor: Chadzitaskos Goce; Opponent: Hrivnák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zrychlení scintilačního dosvitu v monokrystalických Y_3Al_5O_12:Ce scintilátorech pomocí kodopování 

   Author: Páterek Juraj; Supervisor: Nikl Martin; Opponent: Martinčík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Práca je zameraná na problematiku zrýchlenia scintilačného dosvitu monokryštalického scintilátoru YAG:Ce pomocou kodopovania. Princíp tejto metódy je založený na prenose energie z luminiscenčného centra Ce3+ na kodopant. ...