Now showing items 348-367 of 369

  • Web SIGCHI komunity 

   Author: Höger Tomáš; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Klíma Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Webová aplikace k plánování projektů pro trikovou a postprodukční firmu 

   Author: Chvíla Ondřej; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Dubec Mario
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Diplomová práce si bere za cíl vytvořit prototyp webové aplikace, která umožňuje plánování a vizualizaci dílčích prací na jednotlivých projektech pro trikovou a post-produkční firmu. Pomocí vhodné vizualizace a uživatelských ...
  • Webová aplikace pro analýzu a vizualizaci veřejných zakázek 

   Author: Vampola Jakub; Supervisor: Nečaský Martin; Opponent: Holubová Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Webová aplikace pro správu požadavků v systému pro sběr geodat davem 

   Author: Šimon Kadlec; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Balata Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato diplomová práce analyzuje požadavky pro sběr a ověřování chodníkových dat, které byly definovány v rámci projektu Cityplan a požadavky na aplikace sbírající data pomocí davu (crowdsourcing). Na základě analýzy je ...
  • Webová aplikace pro vizualizaci tabulkových dat 

   Author: Zuzana Štětinová; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Pavlovec Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Tato diplomová práce diskutuje návrh a realizaci aplikace určené k vizualizaci tabulkových dat ve webovém prostředí. Aplikace slouží k vizualizaci tabulkových dat uživatele s kvantitativními i nominálními atributami a ...
  • Webový framework pro prezentaci dat na klientské straně 

   Author: Procházka Kamil; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Šebek Jiří
   Tato práce si klade za cíl návrh a implementaci rozšíření knihovny AspectFaces, aby byla použitelná pro generování adaptivního, kontextově závislého metamodelu, přenositelného pomocí RESTových služeb. A samotné vytvoření ...
  • WheelGo: Plánovač tras pro vozíčkáře 

   Author: Nuc Martin; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Balata Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Zabezpečení automaticky generovaných REST služeb 

   Author: Egermajer Martin; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Čemus Karel
   Cílem této práce je návrh a implementace zabezpečovací knihovny pro automaticky generované REST služby. Vytvořil jsem procesor, který na základě modelu rozhodne, zda má přihlášený uživatel právo s daty pracovat (podle rolí ...
  • Zajištění datové kvality v master data management hubu pro podporu underwritingu 

   Author: Krkoška David; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Kotek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zefektnivnění procesu změnového řízení 

   Author: Kobetič Vladimír; Supervisor: Németh Ladislav; Opponent: Kouba Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zjišťování podobností mezi dokumenty ve formátu LaTeX 

   Author: Rendla Martin; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Vagner Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zkvalitnění výuky předmětu PGR 

   Author: Štěpán Machovský; Supervisor: Hendrich Jakub; Opponent: Felkel Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Tématem mé práce je výzkum stavu předmětu PGR (Počítačová grafika) na FEL ČVUT a následný návrh změn pro tento předmět. Cílem práce je zkvalitnění výuky předmětu PGR, který je hlavním předmětem bakalářského studia pro ...
  • Zobecněné interaktivní techniky pro kolaborativní distribuovaný VR systém 

   Author: Paločko Vladimír; Supervisor: Trávníček Zdeněk; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zobrazovač hlasování 

   Author: Hořčica Adam; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Slavík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Zobrazování komplexní vegetace v Unreal Engine 

   Author: Švecová Kateřina; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Hovora Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá zobrazováním komplexní vegetace v Unreal Engine. V práci jsou popsány obecné techniky zobrazení a generování vegetace. Dále se práce zabývá zobrazováním vegetace v Unreal Engine 4. Výsledkem práce je ...
  • Zobrazování komplexních scén pomocí adaptivní voxelizace 

   Author: Valenta Kryštof; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Sýkora Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Zobrazování vnitřní struktury složitých 3D těles pomocí průhlednosti 

   Author: Pastýřík Tomáš; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Bittner Jiří
   Tato práce se zabývá problémem zobrazování částečně průhledných objektů a jeho vylepšení pomocí modulace průhlednosti za účelem odhalení vnitřních struktur 3D těles. Implementovali jsme metodu Illustration Buffer řešící ...
  • Zpracování dat z vláknově-optických senzorů průhybu 

   Author: Halouska Matěj; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Šašek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Společnost Safibra s.r.o zadala po-žadavek na analýzu a implementaci modulu do software SigProc, který zobrazuje data z vláknově-optických senzorů průhybu. Diplomová práce se zabývá problematikou vizualizace streamovaných ...
  • Zpracování dat za pomoci webových služeb 

   Author: Kovalčik Miloš; Supervisor: Mička Pavel; Opponent: Kostov Bogdan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Zpracování inteligentních formulářů pomocí tenkého klienta 

   Author: Stolař Pavel; Supervisor: Kouba Zdeněk; Opponent: Novotný Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)