Now showing items 69-88 of 354

  • Filtrování globálního osvětlení pro interaktivní aplikace 

   Author: Dundr Jan; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Míšek Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Vykreslování 3D scén se zároveň rychle vypočítatelným a přesným globálním osvětlením je ještě pořád komplikovaný problém: existuje mnoho metod, které jsou schopny výsledek v určitých situacích odhadnout velmi přesně a v ...
  • Finanční informační systém pro manažery 

   Author: Knížek Michal; Supervisor: Polčák Marek; Opponent: Balcárek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Framework pro distribuci webových zdrojů 

   Author: Mátl Luboš; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Framework pro návrh responzivního uživatelského rozhraní nové generace 

   Author: Rychtecký Lukáš; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Chlumecký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Framework pro objektově-relační mapování v jazyce PHP 

   Author: Purchart Václav; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Chlumecký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Front-end pro portál pro sdílení souborů 

   Author: Hašlarová Kateřina; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Strnad Pavel
   Cílem této práce je realizace klientské části projektu, který se zabývá integrací služeb datových úložišť a systémů v rámci ČVUT. Tato datová úložiště slouží pro nahrávání, sdílení a archivaci souborů. Z provedené rešerše ...
  • Frontend iQR navigačního systému 

   Author: Richard Burkoň; Supervisor: Šipoš Martin; Opponent: Navrátil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-18)
   Cílem této diplomové práce je vytvoření frontendu indoor QR navigačního systému, pomocí kterého si uživatel může nejen prohlížet mapové podklady budovy, ale také v ní najít nejkratší trasu. Součástí je také administrační ...
  • Generátor blesků pro kompositor Nuke 

   Author: Dobřichovský Richard; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Cílem této práce je vytvoření fyzikálně založeného simulátoru blesků jakožto efektu k použití ve filmové postprodukci. Tato práce nejprve zkoumá fyzikální podstatu blesků a prezentuje existující metody pro simulaci jejich ...
  • Generátor tenkého klienta pro monitorování technologických procesů 

   Author: Krayzel Pavel; Supervisor: Kouba Zdeněk; Opponent: Vlček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Grafický editor konečných automatů a kaskády 

   Author: Adámek Martin; Supervisor: Kufner Josef; Opponent: Aubrecht Petr
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací dvou grafických editorů - editoru kaskády bloků a editoru stavových automatů Smalldb - oba realizované jako JavaScriptové pluginy postavené na frameworku jQuery, tedy čistě ...
  • Grafický editor pro konfiguraci struktury úloh v rámci Java EE 7 Batch API 

   Author: Milata Tomáš; Supervisor: Pechanec Jiří; Opponent: Černý Tomáš
   Java Batch API, část specifikace Java EE 7, představuje jazyk k popisu dávkových úloh založený na XML, označovaný JSL. Úlohy definované JSL utváří struktury, jež si lze představit jako vývojové diagramy. Nedostupnost žádného ...
  • Granularní zvukový syntezátor 

   Author: Lieberzeit Pavel; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Linda Martin
   Cílem této práce je navržení vlastní techniky granulární syntézy a její implementace jako plugin použitelný v Digital Audio Workstation prostředí. Navržená technika umožňuje granulární syntézu zvuku za využití semi-náhodně ...
  • GUI programu na opravu 3D modelů 

   Author: Klučka Ondrej; Supervisor: Felkel Petr; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hierarchie obalových těles pro podlouhlé objekty 

   Author: Emese Szabó; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Meister Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Práce pojednává použití válců jako obalová tělesa při sledování paprsku pro různé typy scén obsahující podlouhlé objekty. Představuje způsob sjednocení obalových těles ve tvaru válce a zkoumá jejich výhody. Navrhnutá metoda ...
  • Hmatové modely pro seniory se zrakovým postižením 

   Author: Dina Chernova; Supervisor: Macík Miroslav; Opponent: Rechtberger Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Starší lidé s těžkým poškozením zraku často žijí v ústavních zařízeních poskytujících specializovanou péči. Tato skupina uživatelů má specifické potřeby, schopnosti a preference, především z hlediska orientace v prostoru, ...
  • Ilustrace pohybu mechanických součástí 

   Author: Štětovská Markéta; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Ilustrativní explodování 3D modelu 

   Author: Uher Jiří; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Ilustrativní vizualizace primárního okruhu jaderné elektrárny 

   Author: Petr Brachaczek; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   V této diplomové práci řeším komplexní metody ilustračních technik pro zobrazení složitých objektů sestavených z mnoha částí. Kombinuji různé ilustrační techniky, dynamicky umisťované popisky komponent spolu s vhodným ...
  • Implementace experimentálního prostředí a analýza výstupních dat v projektu SEAGE 

   Author: Zmátlík Jan; Supervisor: Málek Richard; Opponent: Hejda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Implementace mobilního klienta pro ERP systém Helios na platformě Android 

   Author: Nedoma Pavel; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Vošahlík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)