• 3D modelář interiérů pro tablety 

   Autor: Šomló Peter; Vedoucí práce: Hapala Michal; Oponent práce: Sporka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • 3D rekonstrukce z Google street view 

   Autor: Svatek Martin; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Sýkora Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Adaptivní asistenční centrum pro pomoc nevidomým při ztrátě orientace 

   Autor: Nováček Jan; Vedoucí práce: Balata Jan; Oponent práce: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Air Traffic Control Simulation in Terminal Area 

   Autor: Straka Jan; Vedoucí práce: Volf Přemysl; Oponent práce: Kopřiva Štěpán
   Tato práce se zabývá rozšířením multi-agentního simulačního software AgentFly o modul, který umožňuje simulovat řízení letového provozu v terminální oblasti. Nejdříve jsou analyzovány procedury pro řízení letového provozu ...
  • Algoritmy pro mapování aplikací prováděných v reálném čase na heterogenní multiprocesorové platformy 

   Autor: Kopřiva Jakub; Vedoucí práce: Akesson Benny; Oponent práce: Nelson Andrew
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou mapování a rozvrhování aplikací provádených v reálném case na heterogení multiprocesorové platformy. Pro vyrešení problému je v práci navržena formulace celocíselného programování. ...
  • Algoritmy pro rozvrhování směn 

   Autor: Václavík Roman; Vedoucí práce: Bäumelt Zdeněk; Oponent práce: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Algoritmy pro rozvrhování úloh s různými stupni kritičnosti a relativními časovými omezeními 

   Autor: Cincibus Petr; Vedoucí práce: Šůcha Přemysl; Oponent práce: Kubalík Jiří
   Mnoho komplikovaných průmyslových produktů v oblasti letectví, automobilového průmyslu, robotiky nebo zbrojního průmyslu se skládá z více podsystémů řídicích specifickou část systémových funkcí. Tyto podsystémy mohou být ...
  • Algoritmy pro simulaci vodní hladiny 

   Autor: Polášek Roman; Vedoucí práce: Felkel Petr; Oponent práce: Ambrož David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analyzátor a konvertor logů 

   Autor: Kropuch Martin; Vedoucí práce: Strnad Pavel; Oponent práce: Votava Ondřej
   Analýza webových logov patrí medzi mladé, veľmi dynamicky napredujúce IT odvetvie, ktoré pomáha z logových súborov získať obrovské množstvo relevantných informácií pre všetkých, ktorí pracujú s webovými technológiami. Táto ...
  • Analýza a detekce anomálií webového provozu 

   Autor: Richter Richard; Vedoucí práce: Rehák Martin; Oponent práce: Jisl Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Androidová mobilní aplikace pro stávající webovou službu 

   Autor: Falta Martin; Vedoucí práce: Šedivý Jan; Oponent práce: Vystrčil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Animace chemických reakcí 

   Autor: Hřebačka Filip; Vedoucí práce: Sloup Jaroslav; Oponent práce: Čmolík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Aplikace pro optimalizaci datového toku při synchronizaci souborů 

   Autor: Minařík Jan; Vedoucí práce: Klíma Martin; Oponent práce: Mudra Martin
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací serverové strany a klientů pro synchronizaci souboru s redukcí potřebných dat, které si mezi sebou musí vyměnit. Důraz je kladen na škálovatelnost serverové strany a možnost běhu ...
  • Aplikace pro organizaci uživatelských dat 

   Autor: Vrchlavský Petr; Vedoucí práce: Macek Ondřej; Oponent práce: Chlumecký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Aplikace pro sledování stavu počítače 

   Autor: Pokorný Petr; Vedoucí práce: Mlejnek Jiří; Oponent práce: Kotyza Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Aplikace pro tvorbu rozvrhu 

   Autor: Rozenberg David; Vedoucí práce: Půlpitel Martin; Oponent práce: Václavík Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Aplikace předpovědi počasí pro SmartKiosk 

   Autor: Zimandl Jan; Vedoucí práce: Kunc Ladislav; Oponent práce: Poláček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Aproximace zvuku resyntézou 

   Autor: Tisančín Tomáš; Vedoucí práce: Sporka Adam; Oponent práce: Poláček Ondřej
   Resyntéza zvuku je obtížným a časově náročným úkolem, který vyžaduje hluboké znalosti daného syntetizéru i syntézy obecně. Syntetizérů je nepřeberné množství a každý je svým způsobem odlišný jak svými parametry, tak zvukem, ...
  • Archivační systém pro cloudové prostředí 

   Autor: Mudra Martin; Vedoucí práce: Klíma Martin; Oponent práce: Budín Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Aspektově orientovaný vývoj uživatelských rozhraní pro Java SE aplikace 

   Autor: Tomášek Martin; Vedoucí práce: Černý Tomáš; Oponent práce: Čemus Karel
   Současné aplikace využívají grafické uživatelské rozhraní k interakci s uživatelem. V každé aplikaci můžeme najít vstupní pole, výstupní pole a další komponenty, které slouží k ovládání aplikace. Generování formulářů, která ...