Now showing items 1-20 of 311

  • 3D modelář interiérů pro tablety 

   Author: Šomló Peter; Supervisor: Hapala Michal; Opponent: Sporka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • 3D rekonstrukce z Google street view 

   Author: Svatek Martin; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Sýkora Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Adaptivní asistenční centrum pro pomoc nevidomým při ztrátě orientace 

   Author: Nováček Jan; Supervisor: Balata Jan; Opponent: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Air Traffic Control Simulation in Terminal Area 

   Author: Straka Jan; Supervisor: Volf Přemysl; Opponent: Kopřiva Štěpán
   Tato práce se zabývá rozšířením multi-agentního simulačního software AgentFly o modul, který umožňuje simulovat řízení letového provozu v terminální oblasti. Nejdříve jsou analyzovány procedury pro řízení letového provozu ...
  • Algoritmy pro mapování aplikací prováděných v reálném čase na heterogenní multiprocesorové platformy 

   Author: Kopřiva Jakub; Supervisor: Akesson Benny; Opponent: Nelson Andrew
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou mapování a rozvrhování aplikací provádených v reálném case na heterogení multiprocesorové platformy. Pro vyrešení problému je v práci navržena formulace celocíselného programování. ...
  • Algoritmy pro rozvrhování směn 

   Author: Václavík Roman; Supervisor: Bäumelt Zdeněk; Opponent: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Algoritmy pro rozvrhování úloh s různými stupni kritičnosti a relativními časovými omezeními 

   Author: Cincibus Petr; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Kubalík Jiří
   Mnoho komplikovaných průmyslových produktů v oblasti letectví, automobilového průmyslu, robotiky nebo zbrojního průmyslu se skládá z více podsystémů řídicích specifickou část systémových funkcí. Tyto podsystémy mohou být ...
  • Algoritmy pro simulaci vodní hladiny 

   Author: Polášek Roman; Supervisor: Felkel Petr; Opponent: Ambrož David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analyzátor a konvertor logů 

   Author: Kropuch Martin; Supervisor: Strnad Pavel; Opponent: Votava Ondřej
   Analýza webových logov patrí medzi mladé, veľmi dynamicky napredujúce IT odvetvie, ktoré pomáha z logových súborov získať obrovské množstvo relevantných informácií pre všetkých, ktorí pracujú s webovými technológiami. Táto ...
  • Analýza a detekce anomálií webového provozu 

   Author: Richter Richard; Supervisor: Rehák Martin; Opponent: Jisl Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Androidová mobilní aplikace pro stávající webovou službu 

   Author: Falta Martin; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Vystrčil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Animace chemických reakcí 

   Author: Hřebačka Filip; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Čmolík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Aplikace pro optimalizaci datového toku při synchronizaci souborů 

   Author: Minařík Jan; Supervisor: Klíma Martin; Opponent: Mudra Martin
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací serverové strany a klientů pro synchronizaci souboru s redukcí potřebných dat, které si mezi sebou musí vyměnit. Důraz je kladen na škálovatelnost serverové strany a možnost běhu ...
  • Aplikace pro organizaci uživatelských dat 

   Author: Vrchlavský Petr; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Chlumecký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Aplikace pro sledování stavu počítače 

   Author: Pokorný Petr; Supervisor: Mlejnek Jiří; Opponent: Kotyza Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Aplikace pro tvorbu rozvrhu 

   Author: Rozenberg David; Supervisor: Půlpitel Martin; Opponent: Václavík Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Aplikace předpovědi počasí pro SmartKiosk 

   Author: Zimandl Jan; Supervisor: Kunc Ladislav; Opponent: Poláček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Aproximace zvuku resyntézou 

   Author: Tisančín Tomáš; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Poláček Ondřej
   Resyntéza zvuku je obtížným a časově náročným úkolem, který vyžaduje hluboké znalosti daného syntetizéru i syntézy obecně. Syntetizérů je nepřeberné množství a každý je svým způsobem odlišný jak svými parametry, tak zvukem, ...
  • Archivační systém pro cloudové prostředí 

   Author: Mudra Martin; Supervisor: Klíma Martin; Opponent: Budín Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Asistent v nenásilné komunikaci 

   Author: Miroslav Mazel; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Švec Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem mobilní aplikace, která si klade za cíl pomoci rodičům řešit konflikty se svými dětmi použitím tzv. Nenásilné komunikace, a její následnou implementací a testováním s uživateli. V ...