Now showing items 177-196 of 342

  • P3P editor s využitím sémantických technologií 

   Author: Schneider Petr; Supervisor: Blaško Miroslav; Opponent: Křemen Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Paralelní algoritmy pro maximalizaci toku v síti 

   Author: Jamriška Ondřej; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Platforma pro rychlé selektivní A/B testování 

   Author: Sebastian Voráč; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementaci platformy, která umožňuje získávat rychlou zpětnou vazbu od ostatních uživatelů odpovídajícím vybrané cílové skupině. Získávání respektive poskytování zpětné vazby je ...
  • Podpora pokročilejších rigovacích technik pro herní engine Unity3D 

   Author: Jakub Tkáč; Supervisor: Smetana Radek; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Tato práce se zabývá podporou pokročilejších rigovacích technik v herním engine Unity. Jedná se zejména o podporu technik, které jsou známé pod pojmy „twist joints“ a „interpolation joints“. V rámci této práce proto byly ...
  • Podpora přístupnosti v textovém procesoru 

   Author: Rudolf Šimon; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Poláček Ondřej
   Většina uživatelů počítačů ke své práci používá standardní zařízení jako je klávesnice nebo myš. Bez těchto periferií je velmi těžké si tuto práci představit. Existuje ovšem skupina uživatelů, která tyto zařízení používat ...
  • Podpora výuky OpenGL 

   Author: Vaňko Martin; Supervisor: Felkel Petr; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Pohledově závislá aplikace textur v reálném čase 

   Author: Princ Daniel; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Pohledy průmyslového partnera v portálu Spolupráce s průmyslem 

   Author: Sazonov Stanislav; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Fišer Aleš
  • Pokročilý nástroj pro produkci vizuálních efektů pro živá vystoupení 

   Author: Vadim Petrov; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Díky probíhající proměně koncertů a hudebních vystoupení obecně do podoby multimediálních zážitků se otevírá nový prostor pro zkoumání vztahu hudby a obrazu. Nástroj Skinny Mixer nabízí míchání videí, použití vizuálních ...
  • Pokročilý záznamník videa s hlasovým ovládáním na mobilním telefonu 

   Author: Buzek Tomáš; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Popis alternativních tras v multimodální dopravě pro nevidomé cestovatele 

   Author: Victoria Usan; Supervisor: Balata Jan; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na podporu nezávislého cestování pro nevidomé lidi. Přestože množství aplikace nabízí navigační funkce pro nevidomé uživatele, nejsou často dotazování, zda nabídnutá trasa je pro ně ta ...
  • Potlačování distraktorů v zorném poli řidiče během řízení vozidla 

   Author: Kolařík Tomáš; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   V práci je čtenář nejdříve seznámen s problematikou reklamy podél silnic a distrakcí, kterými na řízení působí. V práci samotné se potom soustředím konkrétně na billboardy. Vyjmenuji jejich druhy a specifické vlastnosti. ...
  • Použití metody sledování paprsku pro modelování šíření vln na rádiových a optických kmitočtech 

   Author: Lendvorský Lukáš; Supervisor: Pechač Pavel; Opponent: Havran Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato práce srovánává rozdíly mezi raytracingem v počítačové grafice a raytracingem pro simulaci šíření rádiových vln. Srovnání je jak z hlediska rozdílnosti fyzikálních jevů obou typů raytracingu, tak rozdíly v jejich ...
  • Pracovní výkaz 

   Author: Lucovič Tomáš; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Pastorek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Predikce obsazenosti flexibilních pracovních zón 

   Author: Janský Petr; Supervisor: Kléma Jiří; Opponent: Skrbek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Prezentace produktů pomocí rozšířené reality 

   Author: Doležal Jiří; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Se stále se zvyšujícím výkonem mobilních zařízení se popularita aplikací využívajících virtulní/rozšířené reality na mobilních zařízeních prudce šíří, avšak ve většině případů se jedná o jednoduchou ukázku technologie a ...
  • Problém přerozvržení směn zaměstnanců řešený paralelními algoritmy na GPU 

   Author: Dvořák Jan; Supervisor: Bäumelt Zdeněk; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Procedurální generování 3D modelu dle mapových podkladů 

   Author: Kejvalová Jana; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout převodní řetězec, který pro vybranou oblast na mapě vygeneruje realisticky vypadající 3D model prostředí. Pro řešení byly použity následující dva přístupy: První pouze s pomocí open ...
  • Produkční řetězec pro stylizaci animací dle předlohy 

   Author: Sochorová Šárka; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Fišer Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Ve své práci se zabývám vývojem zásuvného modulu pro aplikaci Adobe Photoshop, který využívá nástroj StyLit na stylizaci 3D renderů do uměleckého stylu podle jednoduché malby koule. Syntéza textur, kterou StyLit provádí, ...
  • Progresivní konsistentní výpočty globálního osvětlení 

   Author: Lukáč Michal; Supervisor: Havran Vlastimil; Opponent: Hapala Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)