Now showing items 213-232 of 354

  • Realistické metriky 3D scén 

   Author: Vladimír Vlček; Supervisor: Hendrich Jakub; Opponent: Janisch Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Práce se zabývá analýzou složitosti scén ve 3D prostoru pomocí metrik. Hodnoty těchto metrik jsou porovnávány s výkonem algoritmů pro renderování scén. Výstupem práce je aplikace v jazyce C++, která dokáže nad zadanou ...
  • Realistické zobrazování modelů vegetace v reálném čase 

   Author: Kučera Adam; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Havran Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Realistické zobrazování sněhu 

   Author: Krošlák Martin; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Vaňko Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Realistické zobrazování vodních ploch 

   Author: Aleš Koblížek; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Havran Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Tato práce se zaměřuje na realistické zobrazování hladiny převážně stojatých vodních ploch, tj. jezer a oceánů bez velkých vln. Možná využití jsou převážně ve filmovém průmyslu, jelikož simulátory a počítačové hry obvykle ...
  • Replikace uživatelských dat 

   Author: Voňavka Jan; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Macejko Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • RESTful Helpdesk pro webového a Android klienta 

   Author: Prokš Martin; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Mannová Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Reverzní inženýrství webových aplikací 

   Author: Zamazal Jiří; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Filipský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Rozpoznávání druhů dřevin rostoucích v České republice podle tvaru listů 

   Author: Váňová Ivana; Supervisor: Suk Tomáš; Opponent: Šára Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Rozpoznávání různých abeced v reálných scénách 

   Author: Hollmann Oskar; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Urban Martin
   Rozpoznávání textu v reálných scénách se s vysokou dostupností fotoaparátů a chytrých telefonů stalo zajímavou oblastí výzkumu. Na rozdíl od strojového čtení textu ve skenovaných dokumentech je zatím považováno za nevyřešený ...
  • Rozšiřitelný zobrazovací řetězec založený na odloženém stínování 

   Author: Šimek Daniel; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Čmolík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Rozšířená realita pro mobilní multimediální prezentace 

   Author: Král Jakub; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Rozšířená realita pro výuku 

   Author: Havelík Jaroslav; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Bittner Jiří
   Tato práce se zabývá vytvořením mobilní výukové aplikace pro tablety, která pokrývá středoškolskou látku elektrických obvodů, s využitím prvků rozšířené reality. V práci jsou analyzovány problémy jako je volba vhodné ...
  • Rozšíření aplikace mobilního rozhraní pro nevidomé (Blindshell) o přídavné moduly 

   Author: Cerman Michal; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Rozšíření funkcionality projektu MS Box 

   Author: Černil Milan; Supervisor: Klíma Martin; Opponent: Mudra Martin
  • Rozvrhovací algoritmy pro real-time komunikace 

   Author: Balej Marek; Supervisor: Hanzálek Zdeněk; Opponent: Vokřínek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Rozvrhovací modul systému správy konferencí gReception 

   Author: Klouček Vladimír; Supervisor: Jalovec Karel; Opponent: Žegklitz Jan
  • Rozvrhování lidských zdrojů na distribuovaných výpočetních systémech 

   Author: Smejkal Jan; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Potoček Blahoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Rozvrhování s částečně obnovitelnými zdroji 

   Author: Vlček Michal; Supervisor: Hanzálek Zdeněk; Opponent: Bäumelt Zdeněk
   Tato diplomová práce se zabývá algoritmy pro řešení problému rozvrhování s částečně obnovitelnými zdroji. Tento problém je zobecněním NP-těžkého plánovacího problému Resource Constrained Project Scheduling Problem (RCPSP). ...
  • Rozvrhování s omezenou kapacitou bufferů 

   Author: Furtuna Andrei; Supervisor: Hanzálek Zdeněk; Opponent: Módos István
  • Rozvrhování úlohy Flow Shop na GPU 

   Author: Zajíček Tomáš; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Jaroš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)