Now showing items 171-190 of 354

  • Obarvování ručních kreseb na mobilních zařízeních 

   Author: Brejcha Jan; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Jamriška Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Obchodní platforma pro akcie 

   Author: Havel Marcel; Supervisor: Kouba Zdeněk; Opponent: Mařík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Obecný framework pro zpětnovazebné řízení robotické koule Sphero pomocí 3D senzoru 

   Author: Vrba Michal; Supervisor: Wild Jiří; Opponent: Berka Roman
   Tato práce si klade za cíl navrhnout a implementovat model pro inteligentní řízení více robotických koulí Sphero najednou, které jsou snímány dostupným hloubkovým senzorem Microsoft Kinect. Vytvořený obecný framework pro ...
  • Operátorské stanoviště pro vizualizaci a řízení autonomních bezpilotních prostředků 

   Author: Janovský Roman; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Rollo Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem mé diplomové práce je vytvoření vizualizace bezpilotních (leteckých) prostředků, která jsou malá a rychle se pohybují, a napojit tuto vizualizaci na AgentFly simulátor. Také zjišťuji, jestli je vhodné využít webových ...
  • Optimalizace akceleračních datových struktur pro fotorealistické zobrazování 

   Author: Navrátil Michal; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Davidovič Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Práce pojednává o metodách optimalizace akceleračních datových struktur hierarchie obálek a jejich použití při sledování paprsku. Na základě analýzy použitého softwaru PBRT je navržena množina metod kombinující pohledově ...
  • Optimalizace alokace regálového prostoru uvažující chování zákazníků 

   Author: Tomáš David; Supervisor: Vaněk Ondřej; Opponent: Kopřiva Štěpán
   Nakupování je každodenní součastí našeho života. Lidé utrácí nakupováním spoustu peněz. Supermarkety toho využívají a snaží se maximalizovat jejich zisk. Zkoumají chování zákazníků a snaží se tak ovlivnit jejich rozhodování ...
  • Optimalizace řízení výroby pomocí SaaS applikací 

   Author: Šín Josef; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Brychta Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Optimalizace toku tištěných dokumentů v bance 

   Author: Fučík Daniel; Supervisor: Dočkal Josef; Opponent: Kočí Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Optimalizace založená na hledání minimálního řezu v grafech 

   Author: Saidlová Lenka; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Jamriška Ondřej
   Mnoho problému počítačového vidění a grafiky lze formulovat jako problém minimalizace energie. V této práci se zaměřujeme na vylepšení algoritmu, který řeší minimalizaci energie pro dvě značky přes řezy v grafu a jeho ...
  • Optimalizační algoritmy pro rozvrhování řidičů tramvají 

   Author: Škultéty Emil; Supervisor: Hanzálek Zdeněk; Opponent: Vyskočil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Orientační terminál pro seniory se zrakovou vadou 

   Author: Vojtěch Gintner; Supervisor: Macík Miroslav; Opponent: Berka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Diskutuji proces návrhu hmatových symbolů pro seniory se zrakovým postižením. Při návrhu využívám metodologie User-Centered Design pomocí které vytvořím tři low-fidelity prototypy a jeden high-fidelity prototyp. Všechny ...
  • P3P editor s využitím sémantických technologií 

   Author: Schneider Petr; Supervisor: Blaško Miroslav; Opponent: Křemen Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Paralelní algoritmy pro maximalizaci toku v síti 

   Author: Jamriška Ondřej; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Platforma pro rychlé selektivní A/B testování 

   Author: Sebastian Voráč; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementaci platformy, která umožňuje získávat rychlou zpětnou vazbu od ostatních uživatelů odpovídajícím vybrané cílové skupině. Získávání respektive poskytování zpětné vazby je ...
  • Podpora pokročilejších rigovacích technik pro herní engine Unity3D 

   Author: Jakub Tkáč; Supervisor: Smetana Radek; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Tato práce se zabývá podporou pokročilejších rigovacích technik v herním engine Unity. Jedná se zejména o podporu technik, které jsou známé pod pojmy „twist joints“ a „interpolation joints“. V rámci této práce proto byly ...
  • Podpora přístupnosti v textovém procesoru 

   Author: Rudolf Šimon; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Poláček Ondřej
   Většina uživatelů počítačů ke své práci používá standardní zařízení jako je klávesnice nebo myš. Bez těchto periferií je velmi těžké si tuto práci představit. Existuje ovšem skupina uživatelů, která tyto zařízení používat ...
  • Podpora výuky OpenGL 

   Author: Vaňko Martin; Supervisor: Felkel Petr; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Pohledově závislá aplikace textur v reálném čase 

   Author: Princ Daniel; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Pohledy průmyslového partnera v portálu Spolupráce s průmyslem 

   Author: Sazonov Stanislav; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Fišer Aleš
  • Pokročilý nástroj pro produkci vizuálních efektů pro živá vystoupení 

   Author: Vadim Petrov; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Díky probíhající proměně koncertů a hudebních vystoupení obecně do podoby multimediálních zážitků se otevírá nový prostor pro zkoumání vztahu hudby a obrazu. Nástroj Skinny Mixer nabízí míchání videí, použití vizuálních ...