Now showing items 54-73 of 346

  • Editor pro tvorbu 3D výukových simulátorů 

   Author: Vavrek Martin; Supervisor: Ježek Filip; Opponent: Kulhánek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Efektivní metody pro výpočet komplexních efektů globálního osvětlení 

   Author: Hub Robin; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Havran Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Efektivní simulátor šíření světla v optických soustavách s využitím NURBS ploch 

   Author: Papoušek Adam; Supervisor: Havran Vlastimil; Opponent: Hošek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   NURBS plochy s ořezy, jež jsou standardním modelovacím primitivem ve většině průmyslu vyrábějícím fyzické objekty, jsou náročné na vykreslování přímo v reálném čase bez výrazného zjednodušení vstupní geometrie. Značná část ...
  • Efektivní sledování paprsků v CSG modelech 

   Author: Karaffová Markéta; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Wilkie Alexander
   Tato práce zkoumá metody sledování paprsku v kombinaci s konstruktivní geometrií těles (CSG). Dále navrhuje způsob využití Embree, vysoce optimalizované knihovny používající hierarchii obálek pro sledování paprsků v ...
  • Efektivní uživatelské rozhraní informačních systémů a využití mobilních zařízení jako rozšířené platformy pro zvýšení efektivity práce s informačními systémy 

   Author: Pác František; Supervisor: Hlopko Marcel; Opponent: Macík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Efektivní vyplňování formulářů pro zrakově postižené uživatele 

   Author: Špičková Martina; Supervisor: Macík Miroslav; Opponent: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-08)
   Tato práce se zabývá vývojem uživatelského prostředí, které by mělo usnadnit vyplňování formulářů státní správy zrakově postiženými uživateli. Cílem práce je naleznout řešení, které by jim usnadnilo tuto úlohu až do té ...
  • Efektivní vyplňování formulářů pro zrakově postižené uživatele 

   Author: Špičková Martina; Supervisor: Macík Miroslav; Opponent: Míkovec Zdeněk
  • Efektivní vzorkování pro instantní radiozitu 

   Author: Hyková Tereza; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Efektivní zadávání textů prostřednictvím televizních rozhraní 

   Author: Panchártek Jan; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Čmolík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Tato diplomová práce pojednává o problematice zadávání textů do televizních rozhraní. V první části analyzuje preference jednotlivých uživatelů při psaní textů na televizorech. Následně práce zkoumá již existující řešení. ...
  • Efektivní zobrazování volumetrických dat na GPU 

   Author: Benátský Michal; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Efektivní zobrazování zemského povrchu pro vizualizaci letecké dopravy 

   Author: Kaiser Vojtěch; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Rollo Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Při vykreslování rozsáhlých scén se potýkáme s jinými problémy než v případě scén pro kinematografii nebo počítačové hry. Těmto problémům se musíme věnovat na nižší úrovních vizualizačních enginů. V případě této práce ...
  • Evidence provozu auta 

   Author: Mazura Dominik; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Komárek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Tato práce řeší konektivitu starších modelů aut. Za cíl si klade vytvořit mobilní aplikaci pro sběr dat o autě v průběhu řízení s pomocí OBD donglu. Provedl jsem uživatelský výzkum pro zjištění potřeb uživatelů a definoval ...
  • Experimentální aplikace pro ověření spolehlivosti automatické identifikace přepravního módu 

   Author: Filip Musal; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Tato práce se zabývá problematikou zjišťování fyzické aktivity uživatele. Analyzuje možnosti, jakými lze fyzickou aktivitu detekovat. Na základě této analýzy byla v rámci práce navrhnuta a vytvořena experimentální aplikace, ...
  • Extenze v OpenGL 

   Author: Zachar Martin; Supervisor: Felkel Petr; Opponent: Ambrož David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Filtrování globálního osvětlení pro interaktivní aplikace 

   Author: Dundr Jan; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Míšek Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Vykreslování 3D scén se zároveň rychle vypočítatelným a přesným globálním osvětlením je ještě pořád komplikovaný problém: existuje mnoho metod, které jsou schopny výsledek v určitých situacích odhadnout velmi přesně a v ...
  • Finanční informační systém pro manažery 

   Author: Knížek Michal; Supervisor: Polčák Marek; Opponent: Balcárek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Framework pro distribuci webových zdrojů 

   Author: Mátl Luboš; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Framework pro návrh responzivního uživatelského rozhraní nové generace 

   Author: Rychtecký Lukáš; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Chlumecký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Framework pro objektově-relační mapování v jazyce PHP 

   Author: Purchart Václav; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Chlumecký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Front-end pro portál pro sdílení souborů 

   Author: Hašlarová Kateřina; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Strnad Pavel
   Cílem této práce je realizace klientské části projektu, který se zabývá integrací služeb datových úložišť a systémů v rámci ČVUT. Tato datová úložiště slouží pro nahrávání, sdílení a archivaci souborů. Z provedené rešerše ...