Now showing items 229-248 of 334

  • SaaS Autoservis 

   Author: Motyčka Jakub; Supervisor: Pařízek Karel; Opponent: Vondra Tomáš
   Předmětem práce je Aplikace Autoservis a její převod na SaaS aplikaci, tedy aplikaci, která je poskytována formou služby. Aplikace Autoservis je vytvořena pomocí webového frameworku Ruby On Rails a využívá databázi MongoDB. ...
  • Salzella - Deklarativní jazyk pro generování hudby 

   Author: Volf Štěpán; Supervisor: Richta Karel; Opponent: Pokorný Jaroslav
  • Sdílení lokální informace v detekci založené na klouzajícím oknu 

   Author: Pokorný Jan; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Urban Martin
   Detekce objektu je klasická úloha počítačového vidění. WaldBoost je jeden z nejlepších algorimů současnosti pro detekci objektu díky vysoké přesnosti detekce a rychlosti v reálném čase. Standardní metoda skenovacího okna ...
  • Sdílení taxi v reálném čase pomocí chytrých telefonů 

   Author: Fiser Radu; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Vokřínek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Shlukovací algoritmy pro nečíselná data 

   Author: Jakeš Jan; Supervisor: Čepek Miroslav; Opponent: Buk Zdeněk
   Cílem této diplomové práce je implementace evaluačních metod shlukové analýzy dat pro software RapidMiner. V úvodu je čtenář seznámen s problematikou tykající se shlukové analýzy dat, včetně shlukovacích metod a metrik ...
  • Shlukovací algoritmy pro nečíselná data 

   Author: Jakeš Jan; Supervisor: Čepek Miroslav; Opponent: Buk Zdeněk
   Cílem této diplomové práce je implementace evaluačních metod shlukové analýzy dat pro software RapidMiner. V úvodu je čtenář seznámen s problematikou tykající se shlukové analýzy dat, včetně shlukovacích metod a metrik ...
  • Simulace akumulace sněhu 

   Author: Bláha Martin; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Sedláček David
   Hlavním cílem této práce je simulovat akumulaci snehu ve scéne. Akumulace však závisí i na pohybu padajících snehových vlocek, tudíž se zamerujeme i na simulování prubehu jednotlivých vlocek ve scéne a jejich další chování ...
  • Simulace davu 

   Author: Varcl Matěj; Supervisor: Berka Roman; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Simulace davu pro bezpečnostní aplikace 

   Author: Šívr Vojtěch; Supervisor: Berka Roman; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Simulace dynamiky mraků 

   Author: Mach Jaroslav; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Simulace lavin 

   Author: Vyvlečka David; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato diplomová práce se věnuje návrhu a implementaci aplikace simulující chování lavin kombinovaného typu v terénu popsaném výškovou mapou. Návrh vychází z průzkumu existujících řešení daného problému. Výsledná aplikace ...
  • Simulace okolních dopravních dějů 

   Author: Minařík Jaroslav; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Simulace orografické oblačnosti 

   Author: Martin Čáp; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Realistická simulace mraků je žhavým tématem výzkumu v oboru počítačové grafiky. V této práci představíme možný způsob modelování orografických mraků za pomoci SkewT/LogP diagramů, jež navrhl Rui Pedro Duarte ve své ...
  • Simulace pisečné bouře 

   Author: Eršil David; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Beneš Bedřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Simulace sopečných erupcí 

   Author: Michael Očenášek; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Tato diplomová práce se věnuje návrhu a implementaci aplikace simulující chování tekoucí lávy v terénu. Návrh aplikace vychází z kombinace poznatků z existujících řešení na přidružená témata. Simulace probíhá za využití ...
  • Simulace systému EFIS letounu Boeing 787 

   Author: Stefanidis Andreas; Supervisor: Macík Miroslav; Opponent: Vystrčil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Simulace vodní hladiny pomocí vlnových částic 

   Author: Mikeš Daniel; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Sloup Jaroslav
   Při vykreslování velkých vodních ploch v reálném čase, je zapotřebí efektivní metody k reprezentaci tohoto jevu. Tato diplomová práce popisuje metodu pro interaktivní simulaci vodních ploch pomocí metody \emph{vlnových ...
  • Skripty pro tvorbu animační kostry 

   Author: Smetana Radek; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Berka Roman
   Tato práce se do hloubky zabývá přípravou počítačového modelu pro animaci. Tento proces, který je přítomný při vzniku téměř všech počítačových efektů, je ve světě známý jako rigging. Předmětem této práce je seznámit čtenáře ...
  • Snímání pohybu pomocí systému Kinect 

   Author: Stolař Petr; Supervisor: Buriánek Jan; Opponent: Lukáč Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Software pro podporu procesů v projektově orientovaných firmách 

   Author: Beleščák Jakub; Supervisor: Řimnáč Martin; Opponent: Špánek Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)