Now showing items 245-264 of 369

  • SaaS Autoservis 

   Author: Motyčka Jakub; Supervisor: Pařízek Karel; Opponent: Vondra Tomáš
   Předmětem práce je Aplikace Autoservis a její převod na SaaS aplikaci, tedy aplikaci, která je poskytována formou služby. Aplikace Autoservis je vytvořena pomocí webového frameworku Ruby On Rails a využívá databázi MongoDB. ...
  • Salzella - Deklarativní jazyk pro generování hudby 

   Author: Volf Štěpán; Supervisor: Richta Karel; Opponent: Pokorný Jaroslav
  • Sdílení lokální informace v detekci založené na klouzajícím oknu 

   Author: Pokorný Jan; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Urban Martin
   Detekce objektu je klasická úloha počítačového vidění. WaldBoost je jeden z nejlepších algorimů současnosti pro detekci objektu díky vysoké přesnosti detekce a rychlosti v reálném čase. Standardní metoda skenovacího okna ...
  • Sdílení obsahu v systému EduARd 

   Author: Michaela Vlčková; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Práca rozširuje možnosti projektu EduARd o zdielanie obsahu, čím umožnuje užívateľom experimentovať s väčším množstvom podkladov a zdielať ich vlastný vytvorený obsah. V práci je stručný súhrn súčastného stavu projektu, ...
  • Sdílení taxi v reálném čase pomocí chytrých telefonů 

   Author: Fiser Radu; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Vokřínek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Shlukovací algoritmy pro nečíselná data 

   Author: Jakeš Jan; Supervisor: Čepek Miroslav; Opponent: Buk Zdeněk
   Cílem této diplomové práce je implementace evaluačních metod shlukové analýzy dat pro software RapidMiner. V úvodu je čtenář seznámen s problematikou tykající se shlukové analýzy dat, včetně shlukovacích metod a metrik ...
  • Shlukovací algoritmy pro nečíselná data 

   Author: Jakeš Jan; Supervisor: Čepek Miroslav; Opponent: Buk Zdeněk
   Cílem této diplomové práce je implementace evaluačních metod shlukové analýzy dat pro software RapidMiner. V úvodu je čtenář seznámen s problematikou tykající se shlukové analýzy dat, včetně shlukovacích metod a metrik ...
  • Shlukování a vizualizace tabulkových dat s nominálními atributy 

   Author: Štefan Okruhlica; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Slavík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato diplomová práce se zabývá různými přístupy ke clusterování a následné vizualizaci nominálních a ordinálních dat. Ukazuje tabulkové datasety, definuje typy attributů a popisuje úkoly pro vizualizaci. Dále vysvětluje ...
  • Simulace akumulace sněhu 

   Author: Bláha Martin; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Sedláček David
   Hlavním cílem této práce je simulovat akumulaci snehu ve scéne. Akumulace však závisí i na pohybu padajících snehových vlocek, tudíž se zamerujeme i na simulování prubehu jednotlivých vlocek ve scéne a jejich další chování ...
  • Simulace davu 

   Author: Varcl Matěj; Supervisor: Berka Roman; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Simulace davu pro bezpečnostní aplikace 

   Author: Šívr Vojtěch; Supervisor: Berka Roman; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Simulace dynamiky mraků 

   Author: Mach Jaroslav; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Simulace fenoménů pozměněných stavů vědomí pomocí virtuální reality 

   Author: Jakub Hlusička; Supervisor: Kortan Josef; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   V této práci prozkoumávám současné pokusy o replikaci různých aspektů psychedeliky-vyvolaných pozměněných stavů vědomí (ASC) pomocí softwaru; především fenoménů souvisejících se zrakem. Poté popisuji svou implementaci ...
  • Simulace lavin 

   Author: Vyvlečka David; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato diplomová práce se věnuje návrhu a implementaci aplikace simulující chování lavin kombinovaného typu v terénu popsaném výškovou mapou. Návrh vychází z průzkumu existujících řešení daného problému. Výsledná aplikace ...
  • Simulace okolních dopravních dějů 

   Author: Minařík Jaroslav; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Simulace orografické oblačnosti 

   Author: Martin Čáp; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Realistická simulace mraků je žhavým tématem výzkumu v oboru počítačové grafiky. V této práci představíme možný způsob modelování orografických mraků za pomoci SkewT/LogP diagramů, jež navrhl Rui Pedro Duarte ve své ...
  • Simulace padajícího listí 

   Author: Martin Pažout; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Tato práce se zabývá simulací padajícího listí. Prvním cílem práce je vygenerovat dostatečné množství tvarově a barveně odlišných listů. Druhým cílem práce je simulovat pád listu v reálném čase použitím GPU. Nasledně je ...
  • Simulace pisečné bouře 

   Author: Eršil David; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Beneš Bedřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Simulace sopečných erupcí 

   Author: Michael Očenášek; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Tato diplomová práce se věnuje návrhu a implementaci aplikace simulující chování tekoucí lávy v terénu. Návrh aplikace vychází z kombinace poznatků z existujících řešení na přidružená témata. Simulace probíhá za využití ...
  • Simulace systému EFIS letounu Boeing 787 

   Author: Stefanidis Andreas; Supervisor: Macík Miroslav; Opponent: Vystrčil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)