Now showing items 154-173 of 369

  • Navigace nevidomých osob v městské zástavbě s využitím hromadné dopravy 

   Author: Berka Jakub; Supervisor: Balata Jan; Opponent: Vystrčil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Tato práce se zaměřuje na problematiku navigace osob se zrakovým postižením v městském prostředí. Hlavním cílem této práce je umožnit bezproblémové propojení vnitřní a venkovní navigace včetně využití veřejné dopravy. Je ...
  • Navigace zrakově postižených osob v interiéru pomocí mobilního zařízení s dotykovým displayem 

   Author: Cvetler Pavel; Supervisor: Vystrčil Jan; Opponent: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Nástroj pro generování dokumentace vzdálených rozhraní (API) webových služeb aplikací Java Enterprise Edition 

   Author: Jiříček Tomáš; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Pechanec Jiří
   S narůstajícím počtem softwarových produktů, které mají potřebu být mezi sebou vzájemně integrovány vznikl velký tlak na unifikaci rozhraní. Byla proto vytvořena řada protokolů a technologií, které přinášejí do systémové ...
  • Nástroj pro operativní monitoring výrobních procesů 

   Author: Harcuba Ondřej; Supervisor: Vrba Pavel; Opponent: Klíma Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Nástroj pro porozumění toku dat v informačním systému 

   Author: Pantůček Michal; Supervisor: Kouba Zdeněk; Opponent: Mařík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Nástroj pro visualizaci dat v mezinárodním e-health standardním formátu HL7 ve spojení s časovou osou. 

   Author: Jan Vitha; Supervisor: Mudra Martin; Opponent: Klíma Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Práce se zabývá standardem Clinical Document Architecture a způsobem, jakým jsou v tomto formátu kódovaná data. Hlavním cílem práce je aplikace těchto poznatků při návrhu nástroje zobrazující takto uložená data Pacientského ...
  • Nástroj pro výuku základních křivek 

   Author: Michal Vomastek; Supervisor: Felkel Petr; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Diplomová práce se zabývá tvorbou aplikace na podporu výuky základních křivek používaných v počítačové grafice. Toto téma je pro studenty obtížné a cílem aplikace je téma studentům co nejvíce zpřístupnit. Aplikace byla z ...
  • Nástroj pro získávání a správu informací 

   Author: Hoštička Václav; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Vořechovský Oldřich
   Tato diplomová práce se zabývá oblastí organizace, správy a sdílení úkolu. V rámci práce byla zpracována rešerše existujících rešení, na jejímž základe byly podrobneji definovány požadavky na vyvíjený nástroj. Výsledkem ...
  • Návrh a implementace sady nástrojů pro testování nativních XML DBMS 

   Author: Mríz Tomáš; Supervisor: Loupal Pavel; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh a implementace software pro test percepce průhlednosti 

   Author: Kuběnová Eliška; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou nefotorealistických metod pro vykreslování 3D objektů, které se snaží zlepšit percepci faktorů: tvar, vzdálenost a uspořádání dle vzdálenosti od kamery, a jejich možnými kombinacemi. ...
  • Návrh a implementace webového bankovního systému pro blízkou budoucnost 

   Author: Fajfr Jan; Supervisor: Roux Olivier; Opponent: Novotný Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Návrh a interaktivní primitiva zaškolovacích zážitků ve VR 

   Author: Jozef Skála; Supervisor: Žákovská Uršula; Opponent: Rada Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Táto práca popisuje návrh a vývoj inštruktážnej aplikácie a editora. Cieľom inštruktážnej aplikácie je napomáhať k efektívnejšiemu školeniu prostredníctvom sférického videa a virtuálnej reality. Editor potom slúži ako ...
  • Návrh a tvorba motivačního modulu pro projekt kompenzaci diabetes mellitus 

   Author: Smrž Ondřej; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Mráz Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh aplikace pro měření znečištění ovzduší - projekt Kanárci 

   Author: Remeš Jan; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Hybler Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh GPU algoritmů pro řešení úloh rozvrhování projektů s omezenými zdroji 

   Author: Bukata Libor; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh moderního vysoko-úrovňového grafického API 

   Author: Roman Galajda; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Felkel Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Příchod grafického, nízko-úrovňového grafického rozhraní Vulkan v roce 2016 přinesl pro developery příležitost využít vykreslovací a výpočetní schopnosti dnešních grafických karet na mnoha platformách a s vysokým výkonem. ...
  • Návrh multimodální pomůcky pro učení se braillova písma 

   Author: Martina Klimešová; Supervisor: Palivcová Dominika; Opponent: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Tato práce popisuje návrh a vývoj nové multimodální pomůcky pro výuku braillova písma. Vychází z rozsáhlého explorativního výzkumu zrakového postižení a čichu. Nová pomůcka by měla sloužit učitelům při prvním seznámení ...
  • Návrh seriózní hry pro podporu léčby diabetes mellitus 

   Author: Černohorská Veronika; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Štechová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-06)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací edukační hry pro děti s diabetem I. typu. Zahrnuje analýzu existujících vzdělávacích materiálů určených pro diabetické děti. Popisuje tvorbu hry od návrhu prvotního ...
  • Návrh uživatelského rozhraní pro 3D modelář rozšířené reality 

   Author: Michal Ščupák; Supervisor: Klíma Martin; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Diplomová práce se zabývá návrhem uživatelského rozhraní pro 3D modelář rozšířené reality. Konkrétně jde o práci zaměřenou na analýzu existujícího produktu společnosti Misterine s.r.o. - Misterine Studio, a návrh nového ...
  • Návrh uživatelského rozhraní pro dotykovou odpovídací jednotku k interkomu 

   Author: Kateřina Koutová; Supervisor: Rubáš Marek; Opponent: Čmolík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato práce se věnuje návrhu uživatelského rozhraní pro odpovídací jednotku k interkomu. Návrh byl založen na rešerši podobných zařízení tohoto typu, včetně průzkumu mezi současnými a potencionálními uživateli, a na základě ...