Zobrazují se záznamy 1-20 z 124

   Klíčové slovo
   3D scanner, user assisted 3D reconstruction, texture extraction, computer vision, computer graphics [1]
   3D scanner, uživatelem řízená 3D rekonstrukce, extrakce textur, počítačové vidění, počítačová grafika [1]
   Adaptivní UI, aspektově-orientovaný přístup, automatické generování UI,Java EE, JSF, XUL, UIML, UIProtocol [1]
   agentfly, simulace, řízení letového provozu [1]
   Agentní model, simulace, alokace regálového prostoru, optimalizace, supermarkety [1]
   analýza logov, Apache, PostgreSQL, JBoss, Logstash, Elasticsearch, Kibana, ELK [1]
   Android, aplikace, rozšířená realita, webový server, náramkové hodinky [1]
   Android, application, augmented reality, webserver, náramkové hodinky [1]
   animace,stylizace,syntéza textur,adobe photoshop,plugin,stylit [1]
   animation,stylisation,texture synthesis,adobe photoshop,plugin,stylit [1]
   Apnoe, Hypopnoe, Spánek, EEG, EKG, AHI, CSA, OSA, RERA [1]
   Asistivní technologie, metody pro textový vstup, rozložení klávesnice, elektromyografie [1]
   Aspektově orientovaný návrh, Návrh řízený modelem, Generované uživatelské rozhraní. [1]
   audiovizualizace, zvuk, hudba, projection mapping, 3D mapping, video mapping, lokalizace, detekce rytmu v reálném čase [1]
   automatická detekce hudebních dob, irské tance, ipad aplikace, generování vhodných tanečních kroků [1]
   automatické generování UI, REST, JavaScript, webový framework, AspectFaces [1]
   avalanche, simulation, SPH, snow, C++, CUDA, OpenGL [1]
   biofeedback, grafické uživatelské rozhraní, GUI [1]
   biopalivo, ethanol 85, řídicí jednotka, automobil, spalovací motor, alternativní palivo [1]
   BVH, bounding volume hierarchy, visualization, ray-tracing [1]