Now showing items 76-95 of 354

  • Generátor blesků pro kompositor Nuke 

   Author: Dobřichovský Richard; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Cílem této práce je vytvoření fyzikálně založeného simulátoru blesků jakožto efektu k použití ve filmové postprodukci. Tato práce nejprve zkoumá fyzikální podstatu blesků a prezentuje existující metody pro simulaci jejich ...
  • Generátor tenkého klienta pro monitorování technologických procesů 

   Author: Krayzel Pavel; Supervisor: Kouba Zdeněk; Opponent: Vlček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Grafický editor konečných automatů a kaskády 

   Author: Adámek Martin; Supervisor: Kufner Josef; Opponent: Aubrecht Petr
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací dvou grafických editorů - editoru kaskády bloků a editoru stavových automatů Smalldb - oba realizované jako JavaScriptové pluginy postavené na frameworku jQuery, tedy čistě ...
  • Grafický editor pro konfiguraci struktury úloh v rámci Java EE 7 Batch API 

   Author: Milata Tomáš; Supervisor: Pechanec Jiří; Opponent: Černý Tomáš
   Java Batch API, část specifikace Java EE 7, představuje jazyk k popisu dávkových úloh založený na XML, označovaný JSL. Úlohy definované JSL utváří struktury, jež si lze představit jako vývojové diagramy. Nedostupnost žádného ...
  • Granularní zvukový syntezátor 

   Author: Lieberzeit Pavel; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Linda Martin
   Cílem této práce je navržení vlastní techniky granulární syntézy a její implementace jako plugin použitelný v Digital Audio Workstation prostředí. Navržená technika umožňuje granulární syntézu zvuku za využití semi-náhodně ...
  • GUI programu na opravu 3D modelů 

   Author: Klučka Ondrej; Supervisor: Felkel Petr; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hierarchie obalových těles pro podlouhlé objekty 

   Author: Emese Szabó; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Meister Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Práce pojednává použití válců jako obalová tělesa při sledování paprsku pro různé typy scén obsahující podlouhlé objekty. Představuje způsob sjednocení obalových těles ve tvaru válce a zkoumá jejich výhody. Navrhnutá metoda ...
  • Hmatové modely pro seniory se zrakovým postižením 

   Author: Dina Chernova; Supervisor: Macík Miroslav; Opponent: Rechtberger Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Starší lidé s těžkým poškozením zraku často žijí v ústavních zařízeních poskytujících specializovanou péči. Tato skupina uživatelů má specifické potřeby, schopnosti a preference, především z hlediska orientace v prostoru, ...
  • Ilustrace pohybu mechanických součástí 

   Author: Štětovská Markéta; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Ilustrativní explodování 3D modelu 

   Author: Uher Jiří; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Ilustrativní vizualizace primárního okruhu jaderné elektrárny 

   Author: Petr Brachaczek; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   V této diplomové práci řeším komplexní metody ilustračních technik pro zobrazení složitých objektů sestavených z mnoha částí. Kombinuji různé ilustrační techniky, dynamicky umisťované popisky komponent spolu s vhodným ...
  • Implementace experimentálního prostředí a analýza výstupních dat v projektu SEAGE 

   Author: Zmátlík Jan; Supervisor: Málek Richard; Opponent: Hejda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Implementace mobilního klienta pro ERP systém Helios na platformě Android 

   Author: Nedoma Pavel; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Vošahlík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Implementace social BPM do nástroje WebRatio 

   Author: Franěk Dominik; Supervisor: Molhanec Martin; Opponent: Merunka Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Implementing and Applying Fast Moving Object Detection on Mobile Devices 

   Author: Hrabalík Aleš; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá tzv. rychle se pohybujícími objekty (fast-moving objects, FMO), které se jeví rozmazané, protože během expozice urazí značnou vzdálenost. Počítačové vidění se touto problematikou zabývá teprve krátce, ...
  • Informační systém pro podporu výuky 

   Author: Mrázek Pavel; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Rohlík Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Informační systém pro správu softwarových projektů 

   Author: Petráň Radek; Supervisor: Kössl Martin; Opponent: Klíma Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Informační systém SYBA Shared Base 

   Author: Volek Pavel; Supervisor: Ďuriga Jakub; Opponent: Kouba Zdeněk
   Tématem této diplomové práce je analýza, návrh, implementace a testování systému SYBA SharedBase pro společnost ČESKÁ OBALOVÁ ASOCIACE SYBA, s.r.o. Jedná se o webovou aplikaci na správu kontaktních údajů osob a společností, ...
  • Integrace heterogenních datových zdrojů založená na katalogu master entit 

   Author: Pánek Ondřej; Supervisor: Nečaský Martin; Opponent: Holubová Irena
   Tato diplomová práce se zabývá problémem integrace heterogenních datových zdrojů. Jejím cílem je navrhnout a implementovat obecný a konfigurovatelný integrační systém schopný poskytnout jednoduchý a transparentní přístup ...
  • Integrace interních a externích popisků 

   Author: Václav Pavlovec; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato diplomová práce se zabývá automatickým rozmístěním popisků. Popisky mohou být umístěny přes daný objekt (angl. Internal Labelig) či vedle daného objektu (angl. External Labeling), přičemž jsou s ním spojeny čárou. V ...