Now showing items 292-311 of 354

  • Validace principů objektového návrhu v kódu 

   Author: Vejmelka Martin; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Píše Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Velkoobjemové úložiště emailů 

   Author: Lenárt Patrik; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Kusý Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vizualizace architektonických dat pro VR systémy 

   Author: Kortan Josef; Supervisor: Trávníček Zdeněk; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vizualizace grafů ve virtuální realitě 

   Author: Tomáš Havlík; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Čmolík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
   Cílem této diplomové práce je návrh a implementace aplikace pro virtuální realitu, která umožní uživateli vytvářet obecné vizualizace poskytnutých dat v souladu s principy uživatelsky orientovaného návrhu a s využitím ...
  • Vizualizace n-rozměrných heterogenních dat 

   Author: Janda Martin; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato diplomová práce se věnuje návrhu a implementaci aplikace pro vizualizaci n-rozměrných heterogenních dat. Nejdřív jsou zde analyzovány metody, které se pro vizualizaci n-rozměrných dat používají, a jsou popsány jejich ...
  • Vizualizace optimalizačních algoritmů 

   Author: Richtr Radek; Supervisor: Felkel Petr; Opponent: Genyk-Berezovskyj Marko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vizualizace peer-to-peer sítí a prostředků koordinace a komunikace malware 

   Author: Boyko Yaroslav; Supervisor: Rehák Martin; Opponent: Jusko Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vizualizace písečných bouří 

   Author: Oreška Lukáš; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Beneš Bedřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vizualizace pokročilých reprezentací vzhledu materiálů 

   Author: Vít Zadina; Supervisor: Filip Jiří; Opponent: Havran Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Diplomová práce se zabývá vizualizací pokročilých materiálů a jejich vzhledu. Vysvětluje pojem vizuální textura. Věnuje se problematice popisu materiálů pomocí různých reprezentací (GRF, BRDF, SVBRDF, BTF). Popisuje vybrané ...
  • Vizualizace Pražského hradu 

   Author: Smrček Antonín; Supervisor: Žára Jiří; Opponent: Sedláček David
  • Vizualizace procesorového a paměťového zatížení cloudu 

   Author: Kovařovic Karel; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Práce se věnuje vizualizaci serverového cloudu, konkrétně vizualizaci paměťového a procesorového zatížení jednotlivých virtuálních strojů ve vztahu k vlastnímu serveru. Za tímto účelem je nejprve podrobně analyzována ...
  • Vizualizace síťových toků v infrastruktuře cloudu 

   Author: Podaný Pavel; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Cloudové počítačové systémy v moderním světě dosahující stále větší presence a komplexnosti a mnohé z nich obsahují stovky či tisíce unikátních vnitřních sítí. Kvalitní monitoring takovéto infrastruktury poté může být ...
  • Vizualizace urbanistických dat 

   Author: Vojtěch Tomas; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Čtyroký Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-18)
   Vizualizace urbanistických dat zásadním způsobem přispívá k udržitelnému rozvoji měst. Vizuální média umožňují efektivní komunikaci, která je základním kamenem vývoje. V této práci je představen návrh a implementace ...
  • Vizualizace výrobního procesu 

   Author: Anastasia Surikova; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Lidé, kteří pracují ve výrobním průmyslu, se musí denně potýkat s velkým množstvím stresu. Možnými příčinami tohoto stresu mohou být pozdní dodávky materiálu, nedodržení termínu zakázky nebo nevyhnutelný lidský faktor. ...
  • Vizuální editor UIP aplikací 

   Author: Hauptmann Ota; Supervisor: Macík Miroslav; Opponent: Slováček Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Vizuální simulace deště 

   Author: Giang Chau Nguyenová; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Projekt této diplomové práce se zaměřuje na zvýšení vizuální rozmanitosti v dopravních simulátorech, a to simulací různých jevů deště, které lze vidět v reálném světě. Důkladný výzkum stávajících metod by měl pomoci při ...
  • Více-uživatelské prostředí pro výuku ve virtuální realitě 

   Author: Marek Římal; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Žákovská Uršula
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-18)
   Tato práce se zabývá možnostmi využití virtuální reality ve školním vyučování. Zkoumaná je zejména možnost víceuživatelského systému, ve kterém žáci společně s lektorem sdílí fyzický prostor a podobným způsobem sdílí i ...
  • Víceuživatelská aplikace typu klient-server pro záznam a analýzu testů použitelnosti 

   Author: Krejčíř Ondřej; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Míkovec Zdeněk
   Testování uživatelského rozhraní se každým rokem stává stále samozřejmější součástí procesu tvorby projektů. V procesu návrhu uživatelského rozhraní se stále více a častěji testuje a díky tomu velmi rychle roste objem dat, ...
  • Víceuživatelská aplikace typu klient-server pro záznam a analýzu testů použitelnosti 

   Author: Krejčíř Ondřej; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Míkovec Zdeněk
   Testování uživatelského rozhraní se každým rokem stává stále samozřejmější součástí procesu tvorby projektů. V procesu návrhu uživatelského rozhraní se stále více a častěji testuje a díky tomu velmi rychle roste objem dat, ...
  • Vyhledávání grafické informace řízené gesty 

   Author: Štemberová Kateřina; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)