Now showing items 1-20 of 413

  • Navigace v prostorách ČVUT FEL 

   Author: Tomáš Farkaš; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-04)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou navigace v budovách a návrhem nového systému značení v prostorách ČVUT FEL. Empirické pozorování ukázalo, že navigační cedule nejsou používané a studenti prvních ročníků nebo ...
  • Simulace vodopádů 

   Author: Zdeněk Kolář; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-12)
   Tématem této diplomové práce je simulace velkých vodopádů. Pro tyto vodopády je specifický vysoký průtok a tvorba mlhy v jejich bázi. Primárním cílem je navrhnout model simulace takových vodopádů, který využívá metod ...
  • UX návrh anotačního nástroje lékařských obrazových dat pro aplikace AI 

   Author: Miroslav Müller; Supervisor: Benešová Vanda; Opponent: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-04)
   Vývoj aplikací umělé inteligence (AI) v radiologii, konkrétně pro segmentaci 3D snímků z MRI/CT skenů, vyžaduje přesně anotované datasety. Úkol anotace radiologických dat obvykle připadá na lékařské specialisty, jejichž ...
  • Optimalizace scény pro RTX 

   Author: Tomáš Bilák; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Káčerik Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-04)
   Ray tracing complex scenes in real-time is possible today and with technological advancement even fairly performant. Hardware ray tracing in consumer graphic cards is one of the newest additions. This thesis researches RTX ...
  • Sbírka znovupoužitelných Nuxt komponent 

   Author: Vojtěch Moravec; Supervisor: Malec Oldřich; Opponent: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-04)
   Tato práce se zaměřuje na návrh a vývoj sbírky znovupoužitelných komponent pro webové aplikace využívající framework Nuxt. Cílem je vytvořit kolekci komponent, které zjednoduší začátek vývoje a zároveň budou jednoduše ...
  • Interaktivní aplikace využívající pohybová data pro analýzu pohybového aparátu jedince 

   Author: Barbora Koudelková; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-12)
   Tato diplomová práce zkoumá převedení současných metod pro zachytávání pohybu bez snímačů (markerů) a principů gamifikace v pediatrické fyzioterapii a ergoterapii do moderní doby počítačového věku. Cílem výzkumu je zjednodušit ...
  • Televize s dvěma obrazovými výstupy 

   Author: Gabriela Havranová; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-12)
   So stále rastúcou popularitou používania dotykových zariadení sa poskytuje zaujímavá príležitosť na preskúmanie možností využitia takýchto zariadení v kontexte ovládania televízie. Táto práca skúma vhodnosť a používateľský ...
  • Vizualizace průchodu studiem na Univerzitě 

   Author: Adam Shorný; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Louda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-04)
   Diplomová práce se zabývá problematikou dostupnosti informací o studijním programu "Softwarové inženýrství a technologie" na FEL ČVUT. Studenti v současné době mohou získávat tyto informace zejména z webů fakulty, případně ...
  • Využití těsných obálek pro hierarchie obalových těles 

   Author: Lucie Veverková; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Káčerik Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-04)
   Tato práce se zabývá metodami stavby hierarchie obálek (BVH), které jsou využitelné v algoritmech sledování paprsku. Soustředí se na techniky aplikovatelné pro interaktivní aplikace pracující s dynamickými scénami. Na ...
  • Půjčovna sportovního náčiní 

   Author: Jan Trávníček; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-04)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh automatizované půjčovny sportovního vybavení s důrazem na maximální uživatelskou přívětivost. Cílem je rozvinout prvotní myšlenku půjčovny a vytvořit službu, která uživatelům oproti ...
  • Srovnání diegetických a nediegetických navigačních prvků ve virtuální realitě 

   Author: Roland Fritsch; Supervisor: Radakulan Vojtěch; Opponent: Žákovská Uršula
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-12)
   Tato práce se zaměřuje na možnosti diegetické a nediegetické navigace ve virtuální realitě (VR) v kontextu kulturního dědictví. V práci jsou porovnávány různé typy UI a přístupy k navigaci uživatele v počítačových či VR ...
  • Systém pro evaluaci efektivity technik testování uživatelského rozhraní založených na modelu 

   Author: Zdeněk David; Supervisor: Daoud Feras Abdul Hadi Mustafa; Opponent: Lukáš Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-04)
   Tato práce představuje návrh a implementaci systému pro hodnocení účinnosti technik testování uživatelského rozhraní založených na modelech, konkrétně pomocí metody kombinatorického testování (angl. Combinatorial Interaction ...
  • Tvorba kognitivních map pro zrakově postižené pomocí virtuální reality 

   Author: Matyáš Kovaľ; Supervisor: Macík Miroslav; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-04)
   Jedinci se zrakovým postižením potřebují specifické nástroje k získávání prostorových informací o prostředí, ve kterém se potřebují zorientovat, jako jsou například jednotlivá podlaží domů. Tento typ znalostí se kolektivně ...
  • Interaktivní detekce místností 

   Author: Martin Němec; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Felkel Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-04)
   Cílem této práce je implementace 2D algoritmu pro detekci místností a vytvoření rozdělení na Buňky a Portály pomocí algoritmu Breaking the Walls. Vstupem jsou samostatné stěny definované jako úsečky, které jsou nejprve ...
  • Fotografický přístroj z kamery pro počítačové vidění 

   Author: Tomáš Reinhold; Supervisor: Havran Vlastimil; Opponent: Čáp Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-12)
   Tato práce se zaměřuje na návrh a výrobu fotografického přístroje s použitím kamery pro počítačové vidění SVS-VISTEK SHR411CXGE a jednodeskového počítače. Obě zařízení jsou uzavřena do těla vytištěného na 3D tiskárně spolu ...
  • Využití umělé inteligence pro generování obsahu pro rozšířenou realitu 

   Author: Alena Žižková; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Kukrál Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-12)
   Využití umělé inteligence (AI) , zejména prostřednictvím generativních modelů, se rychle rozvíjí. Tato diplomová práce zkoumá využití generativních modelů při tvorbě digitálního obsahu pro aplikace rozšířené reality (AR). ...
  • Cvičení pro seniory ve VR 

   Author: Radka Olyšarová; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Žákovská Uršula
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-12)
   Zdánlivě drobné nehody, jako jsou zakopnutí či uklouznutí, mohou změnit lidský život. To platí zejména pro starší osoby, protože riziko úrazů způsobených pádem a jejich závažnost se s věkem zvyšuje. V posledních letech se ...
  • Balanční cvičení pro seniory ve VR s interaktivními prvky 

   Author: Markéta Machová; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-30)
   Pády, které postihují především starší lidi, představují závažný problém vzhledem k závažným zdravotním a ekonomickým důsledkům a potenciálním úmrtím. Pravidelný proprioceptivní trénink, například cvičení rovnováhy, může ...
  • Aplikace pro sběr a analýzu dat z VR tréninkových aplikací 

   Author: Leoš Řeháček; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-30)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací systému určeného pro sběr a analýzu dat z VR tréninkových aplikací. Hlavním úkolem je seznámit se s již existujícími VR tréninkovými aplikacemi a na základě jejich ...
  • Pokročilé uživatelské rozhraní pro 3D modelování z ručních kreseb 

   Author: Tomáš Cicvárek; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Dvorožňák Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-30)
   Existuje mnoho nástrojů pro tvorbu 3D modelů. U velké části z nich se však uživatelé můžou pozastavit nad tím, že jejich rozhraní a ovládání jsou příliš složité. Například v ituacích, kdy chtějí vytvořit jednoduchý prototyp ...