Now showing items 1-20 of 393

  • Aplikace pro prohlížení Langweilova modelu Prahy 

   Author: Jan Tošner; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-29)
   Tento dokument je diplomová práce Jana Tošnera. Jejím cílem je vytvoření aplikace, která bude schopna zobrazit celý Langweilův model Prahy v Unreal enginu 5. Hlavním úkolem je otestování všech možných způsobů optimalizace ...
  • Uživatelské rozhraní chytré podložky pod myš pro prevenci syndromu karpálního tunelu 

   Author: Tomáš Trejdl; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Klíma Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-29)
   Tato diplomová práce je součástí výzkumu, který se zaměřuje na řešení problému Syndromu Karpálního Tunelu při práci s počítačovou myší. Tato práce se zabývá analýzou existujícího řešení chytré podložky pod myš a návrhem ...
  • 3D modelování z hrubých vektorových skic 

   Author: Yanina Arameleva; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Dvorožňák Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tato práce se zabývá vylepšením digitálního kreslícího nástroje Monster Mash, s důrazem na začlenění algoritmu pro zjednodušení skic a algoritmu pro deformaci As-Rigid-As-Possible (ARAP). Algoritmus pro zjednodušení skic, ...
  • Hodnocení obsahu mediálních zpráv 

   Author: Ondřej Mézl; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Strojové učení je podobor umělé inteligence, který je možné využít pro zpracování přirozeného jazyka. Je to velmi mocný nástroj, díky kterému je možné zpracovávat slova i věty a mimo jiného reprezentovat jejich sentiment ...
  • Efektivní vzorkování pro výpočet komplexního osvětlení v reálném čase 

   Author: Karel Tomanec; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Káčerik Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tato práce se zabývá pokročilými technikami pro výpočet komplexního přímého a nepřímého osvětlení v reálném čase se zaměřením na metodu ReSTIR (Reservoir-based SpatioTemporal Importance Resampling). Součástí práce je ...
  • Modulární editor silniční sítě pro VRUT 

   Author: Daniel Aschermann; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Dnešní technologie se stále rozvíjí a autonomní mobilní průmysl má na vývoji velký podíl. Automobilový průmysl se zaměřuje na vývoj simulace provozu, protože se jedná o bezpečný způsob testování jak vozu, tak i řidiče. ...
  • Metody interakce s pokročilými plánovacími a rozvrhovacími systémy pro výrobu 

   Author: Martina Kopecká; Supervisor: Novák Antonín; Opponent: Mudra Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Tato diplomová práce pojednává o problematice interakce v pokročilých plánovacích a rozvrhovacích systémech (tzv. APS). Ačkoli se ukazuje, že role uživatelů-plánovačů je nezastupitelná, podpora pro úlohy, které řeší, ...
  • Výuková aplikace ve Virtuální Realitě s využitím hlasového rozhraní 

   Author: Jakub Dřímal; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Mýlek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat zeměpisnou výukovou aplikaci ve virtuální realitě s hlasovým ovládáním. Práce prozkoumává vzdělávací aplikace ve virtuální realitě a analyzuje její návrhové principy a ...
  • Věrný model lokomotivy pro simulátor 

   Author: Dominik Chaloupka; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Práce se zabývá vhodným způsobem realtime implementace simulace parní lokomotivy v rámci hry Train Simulator.
  • Optimalizace procesu vyhodnocování vyplněných cvičení učiteli v aplikaci HistoryLab 

   Author: Petr Tácha; Supervisor: Frajták Karel; Opponent: Macík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Cílem této práce je najít řešení pro poskytnutí zpětné vazby v aplikaci HistoryLab. HistoryLab je vzdělávací aplikace pracující s historickými prameny. Žáci základních a středních škol interagují s cvičeními a dochází u ...
  • Aplikace pro experimenty zkoumající symetrii v obrázcích 

   Author: Martin Jandek; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Slavík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Tato diplomová práce diskutuje design a samotný vývoj webové aplikace pro správu a vyplňování psychofyzikálních experimentů, primárně takzvaných 2-AFC testů. Aplikace zahrnuje vše od tvorby a správy experimentů, nastavení ...
  • Rozšířená realita ve městě 

   Author: Petr Varga; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Tomas Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   V posledních letech zažila oblast rozšířené reality (AR) mimořádný růst, podpořený inovacemi v geoprostorových technologiích. Tato diplomová práce představuje aplikaci, která využívá Geospatial API - technologii uvedenou ...
  • Vizualizace hierarchicky seskupených dat pomocí bodového diagramu 

   Author: Daniel Gruncl; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Pavlovec Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Cílem této práce je interaktivní vizualizace bodových diagramů s statisíci hierarchicky seskupenými datovými body. Vizualizace automaticky vybírá barevnou paletu pro shluky na vybrané úrovni hierarchie. Úroveň hierarchie ...
  • Ověření pravidel pro umisťování popisků 

   Author: Lilian Machulda; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   V posledních dekádách se výrazně zvýšila používanost počítačů. To mimo jiné vedlo ke vzniku online mapových služeb. Když porovnáme umístění popisků v online prostředí s fyzickými mapami, můžeme si všimnout významného ...
  • Sledování více uživatelů VR světa ve sdíleném fyzickém prostoru 

   Author: Isabella Skořepová; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Žákovská Uršula
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Tato práce představuje návrh a implementaci komplexního systému pro vytváření víceuživatelských zážitků ve virtuální realitě (VR). Práce se primárně zaměřila na vývoj pluginu založeného na enginu OpenXR se zvláštním důrazem ...
  • Univerzální kartotéka 

   Author: Kryštof Novák; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Tato práce se zabývá vytvořením návrhu aplikace univerzální kartotéky. Vychází z poznatků z vývoje a víceletého veřejného nasazení aplikace Matlafous Kartotéka, z rešerše konkurenčních řešení a z nového uživatelského ...
  • Rozhraní rozšířené reality pro více zařízení 

   Author: Jan Hamet; Supervisor: Leischner Vojtěch; Opponent: Šafařík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Cílem práce je vytvořit uživatelské rozhraní pro rozšířenou realitu na velkoformátovém průhledném skleněném válci. Uživatel stojí uprostřed válce, na který je promítán obsah z několika videoprojektorů a zároveň může pozorovat ...
  • Webová aplikace pro sběr a evaluaci dat ze vzdálených empirických uživatelských testů 

   Author: Jan Oravec; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-24)
   Tento dokument popisuje přepracování existující statistické aplikace Sfinx, která sbírá data z uživatelských rozhraní, a vrací spočítané statistické přehledy které jsou užitečné pro získání vědeckých poznatků pro zvolené ...
  • Využití hustého mračna bodů pro lokalizaci ve vnitřních prostorách 

   Author: Anna Zderadičková; Supervisor: Polic Michal; Opponent: Sattler Torsten
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-24)
   Přesná a robustní lokalizace je důležitá v mnoha aplikacích jako například rozšířena realita nebo navigace robotů. Nejmodernější přístupy založené na lokalizaci pomocí fotografií poskytují odhad pozice, který je přesný. ...
  • Vizualizace historických událostí světa Asterion 

   Author: Jan Tislický; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Čmolík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-24)
   Tato diplomová práce pokračuje v již běžící vizualizaci časových os ze světa Asterion. Rozebírá základy vizualizací a snaží se doplnit diskuze chybějící v předchozí práci. Na základě těchto teoretických znalostí jsou ...