Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 297

  • Vytváření hloubkových map ve vysokém rozlišení 

   Autor: Kříž Tomáš; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Diplomová práce se zabývá supersamplingem, metodou pro zvětření počtu vzorků, hloubkových map. Práce se zabývá existujícími implementacemi a algoritmy, které tyto implementace používají. Dále se práce zaměřuje na porovnání ...
  • Evidence provozu auta 

   Autor: Mazura Dominik; Vedoucí práce: Malý Ivo; Oponent práce: Komárek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Tato práce řeší konektivitu starších modelů aut. Za cíl si klade vytvořit mobilní aplikaci pro sběr dat o autě v průběhu řízení s pomocí OBD donglu. Provedl jsem uživatelský výzkum pro zjištění potřeb uživatelů a definoval ...
  • Přehrávač knih pro seniory se zrakovým postižením 

   Autor: Endrštová Barbora; Vedoucí práce: Macík Miroslav; Oponent práce: Bureš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Tato práce se zabývá designem přehrávače knih pro seniory se zrakovým postižením. Více než polovina zrakově postižených je starší sedmdesáti let. Hlavním účelem navrhovaného zařízení je zpřístupnit slabozrakým a nevidomým ...
  • Procedurální generování 3D modelu dle mapových podkladů 

   Autor: Kejvalová Jana; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout převodní řetězec, který pro vybranou oblast na mapě vygeneruje realisticky vypadající 3D model prostředí. Pro řešení byly použity následující dva přístupy: První pouze s pomocí open ...
  • Metody pro vrhání paprsku s hierarchiemi obálek na CPU 

   Autor: Frantál Petr; Vedoucí práce: Havran Vlastimil; Oponent práce: Meister Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   V této diplomové práci se zaměřujeme na možnosti stavby jedné z akceleračních struktur pro metodu sledování paprsku, hierarchie obálek, na CPU. Práce nejprve přináší úvod do problematiky a shrnutí používaných metod. Přinášíme ...
  • Uživatelský výzkum zábavnosti her žánru budovatelská strategie s vysokou mírou autonomie simulovaného prostředí 

   Autor: Roch Michal; Vedoucí práce: Míkovec Zdeněk; Oponent práce: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Tato práce se zameruje na problematiku vlivu umelé inteligence na subjektivní vnímání zábavy v herním prostredí. Hlavním cílem této práce je lépe pochopit aspekty umelé inteligence a formy interakce hráce s entitami rízené ...
  • Vizualizace síťových toků v infrastruktuře cloudu 

   Autor: Podaný Pavel; Vedoucí práce: Čmolík Ladislav; Oponent práce: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Cloudové počítačové systémy v moderním světě dosahující stále větší presence a komplexnosti a mnohé z nich obsahují stovky či tisíce unikátních vnitřních sítí. Kvalitní monitoring takovéto infrastruktury poté může být ...
  • Efektivní zadávání textů prostřednictvím televizních rozhraní 

   Autor: Panchártek Jan; Vedoucí práce: Míkovec Zdeněk; Oponent práce: Čmolík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Tato diplomová práce pojednává o problematice zadávání textů do televizních rozhraní. V první části analyzuje preference jednotlivých uživatelů při psaní textů na televizorech. Následně práce zkoumá již existující řešení. ...
  • Filtrování globálního osvětlení pro interaktivní aplikace 

   Autor: Dundr Jan; Vedoucí práce: Bittner Jiří; Oponent práce: Míšek Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Vykreslování 3D scén se zároveň rychle vypočítatelným a přesným globálním osvětlením je ještě pořád komplikovaný problém: existuje mnoho metod, které jsou schopny výsledek v určitých situacích odhadnout velmi přesně a v ...
  • Návrh a implementace software pro test percepce průhlednosti 

   Autor: Kuběnová Eliška; Vedoucí práce: Čmolík Ladislav; Oponent práce: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou nefotorealistických metod pro vykreslování 3D objektů, které se snaží zlepšit percepci faktorů: tvar, vzdálenost a uspořádání dle vzdálenosti od kamery, a jejich možnými kombinacemi. ...
  • Vizualizace procesorového a paměťového zatížení cloudu 

   Autor: Kovařovic Karel; Vedoucí práce: Čmolík Ladislav; Oponent práce: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Práce se věnuje vizualizaci serverového cloudu, konkrétně vizualizaci paměťového a procesorového zatížení jednotlivých virtuálních strojů ve vztahu k vlastnímu serveru. Za tímto účelem je nejprve podrobně analyzována ...
  • Navigace nevidomých osob v městské zástavbě s využitím hromadné dopravy 

   Autor: Berka Jakub; Vedoucí práce: Balata Jan; Oponent práce: Vystrčil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Tato práce se zaměřuje na problematiku navigace osob se zrakovým postižením v městském prostředí. Hlavním cílem této práce je umožnit bezproblémové propojení vnitřní a venkovní navigace včetně využití veřejné dopravy. Je ...
  • Potlačování distraktorů v zorném poli řidiče během řízení vozidla 

   Autor: Kolařík Tomáš; Vedoucí práce: Míkovec Zdeněk; Oponent práce: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   V práci je čtenář nejdříve seznámen s problematikou reklamy podél silnic a distrakcí, kterými na řízení působí. V práci samotné se potom soustředím konkrétně na billboardy. Vyjmenuji jejich druhy a specifické vlastnosti. ...
  • Webová aplikace k plánování projektů pro trikovou a postprodukční firmu 

   Autor: Chvíla Ondřej; Vedoucí práce: Míkovec Zdeněk; Oponent práce: Dubec Mario
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Diplomová práce si bere za cíl vytvořit prototyp webové aplikace, která umožňuje plánování a vizualizaci dílčích prací na jednotlivých projektech pro trikovou a post-produkční firmu. Pomocí vhodné vizualizace a uživatelských ...
  • Zpracování dat z vláknově-optických senzorů průhybu 

   Autor: Halouska Matěj; Vedoucí práce: Mařík Radek; Oponent práce: Šašek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Společnost Safibra s.r.o zadala po-žadavek na analýzu a implementaci modulu do software SigProc, který zobrazuje data z vláknově-optických senzorů průhybu. Diplomová práce se zabývá problematikou vizualizace streamovaných ...
  • Kvalitativní srovnání metod pro přenos výtvarného stylu 

   Autor: Kučera Michal; Vedoucí práce: Sýkora Daniel; Oponent práce: Lukáč Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   V této práci se věnuji současnému stavu techniky na poli metod pro přenos výtvarného stylu, popisuji přístup různých vědeckých skupin k řešení této problematiky a porovnávám vlastnosti jejich přístupů. Tuto studii rovněž ...
  • Optimalizace akceleračních datových struktur pro fotorealistické zobrazování 

   Autor: Navrátil Michal; Vedoucí práce: Bittner Jiří; Oponent práce: Davidovič Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Práce pojednává o metodách optimalizace akceleračních datových struktur hierarchie obálek a jejich použití při sledování paprsku. Na základě analýzy použitého softwaru PBRT je navržena množina metod kombinující pohledově ...
  • UX Eval - Webová aplikace pro analýzu testů použitelnosti 

   Autor: Bučkovský Dmitrij; Vedoucí práce: Malý Ivo; Oponent práce: Mudra Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Cílem této práce je vytvořit webovou aplikaci, která bude pomáhat výzkumníkům analyzovat data shromážděná z testů použitelností. První část této práce popisuje význam, průběh a způsob sběru dat z testů použitelností. V ...
  • Produkční řetězec pro stylizaci animací dle předlohy 

   Autor: Sochorová Šárka; Vedoucí práce: Sýkora Daniel; Oponent práce: Fišer Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Ve své práci se zabývám vývojem zásuvného modulu pro aplikaci Adobe Photoshop, který využívá nástroj StyLit na stylizaci 3D renderů do uměleckého stylu podle jednoduché malby koule. Syntéza textur, kterou StyLit provádí, ...
  • Vizualizace n-rozměrných heterogenních dat 

   Autor: Janda Martin; Vedoucí práce: Čmolík Ladislav; Oponent práce: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato diplomová práce se věnuje návrhu a implementaci aplikace pro vizualizaci n-rozměrných heterogenních dat. Nejdřív jsou zde analyzovány metody, které se pro vizualizaci n-rozměrných dat používají, a jsou popsány jejich ...