Now showing items 1-20 of 369

  • Syntéza obrazu pro virtuální realitu ve vysokém rozlišení s využitím změřených dat odrazivosti 

   Author: Patrik Schiller; Supervisor: Havran Vlastimil; Opponent: Filip Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Práce se zaměřuje na implementaci real-time rendereru určeného pro náhlavní soupravu virtuální reality XTAL 8K, umožňující zkoumání vizuálních vlastností povrchů 3D objektů reprezentovaných komprimovanými BTF daty. Renderer ...
  • Webová aplikace pro vizualizaci tabulkových dat 

   Author: Zuzana Štětinová; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Pavlovec Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Tato diplomová práce diskutuje návrh a realizaci aplikace určené k vizualizaci tabulkových dat ve webovém prostředí. Aplikace slouží k vizualizaci tabulkových dat uživatele s kvantitativními i nominálními atributami a ...
  • Stylizace fotografie pomocí simulace malby 

   Author: Jan Lazarek; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Mould David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Předmětem této práce je zkoumání metod a návrh automatizace postupů umožňujících stylizaci fotografie do digitální malby. Předlohou tohoto projektu je tvorba a proces vzniku děl grafika specializujícího se na digitální ...
  • Návrh a interaktivní primitiva zaškolovacích zážitků ve VR 

   Author: Jozef Skála; Supervisor: Žákovská Uršula; Opponent: Rada Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Táto práca popisuje návrh a vývoj inštruktážnej aplikácie a editora. Cieľom inštruktážnej aplikácie je napomáhať k efektívnejšiemu školeniu prostredníctvom sférického videa a virtuálnej reality. Editor potom slúži ako ...
  • Grafický editor pro vytváření 3D příběhů 

   Author: Oldřich Linhart; Supervisor: Kubišta Jiří; Opponent: Žára Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací grafického editoru, pomocí kterého lze vytvářet digitální interaktivní 3D příběhy. Nejprve jsou analyzovány existující nástroje pro tvorbu interaktivních příběhů. Dále jsou ...
  • Simulace fenoménů pozměněných stavů vědomí pomocí virtuální reality 

   Author: Jakub Hlusička; Supervisor: Kortan Josef; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   V této práci prozkoumávám současné pokusy o replikaci různých aspektů psychedeliky-vyvolaných pozměněných stavů vědomí (ASC) pomocí softwaru; především fenoménů souvisejících se zrakem. Poté popisuji svou implementaci ...
  • Společenská hra ve virtuální realitě s využitím prvků arteterapie 

   Author: Tereza Preislerová; Supervisor: Žákovská Uršula; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat společenskou hru ve virtuální realitě, která by využívala výtvarnou tvorbu jako hlavní herní mechaniku a příznivě působila na skupinovou dynamiku hráčů. Inspirace byla čerpána ...
  • Zkvalitnění výuky předmětu PGR 

   Author: Štěpán Machovský; Supervisor: Hendrich Jakub; Opponent: Felkel Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Tématem mé práce je výzkum stavu předmětu PGR (Počítačová grafika) na FEL ČVUT a následný návrh změn pro tento předmět. Cílem práce je zkvalitnění výuky předmětu PGR, který je hlavním předmětem bakalářského studia pro ...
  • Vykreslování noční oblohy 

   Author: Michal Pozník; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Předmětem práce je vykreslovací OpenGL aplikace napsaná v C++. Účelem aplikace je vykreslování oblohy v reálném čase včetně všech jejích důležitých prvků. Aplikace je schopna vykreslit oblohu v libovolný okamžik a z libovolné ...
  • Místní lokalizátor hledaných objektů 

   Author: Vít Neckář; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Klíma Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Tato práce analyzuje existující řešení pro lokalizaci ztracených nebo ukradených objektů denní potřeby a navrhuje vlastní řešení tohoto problému. Během rešerše mezi možnými uživateli byla nalezena možnost dalšího rozšíření ...
  • Dynamické Difuzní Globální Osvětlení 

   Author: Michal Hvězda; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Káčerik Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Představujeme naši implementaci algoritmu pro výpočet globálního osvětlení v reálném čase založený na světelných polích z nedávno vydaného článku. Tato metoda využívá sledování paprsků pro aproximaci několika násobného ...
  • Emoční modul pro virtuálního hlasového asistenta 

   Author: Marek Klement; Supervisor: Talácko Rudolf; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Tato práce se zabývá návrhem emočního modulu pro hlasové asistenty na řešení problémů v domácnosti. Tento emoční modul zajišťuje adaptaci konverzace na prožívané emoce uživatele. Součástí výzkumu je analýza dostupných ...
  • Porovnání metod simulace písku a jejich aplikace na simulaci sněhu 

   Author: Vojtěch Cimbura; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Felkel Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu existujících metod simulace písku v rámci počítačové grafiky a cílí na porovnání těchto metod zároveň s analýzou jejich nedostatků. Práce také zkoumá podobnost simulace písku a ...
  • Simulace padajícího listí 

   Author: Martin Pažout; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Tato práce se zabývá simulací padajícího listí. Prvním cílem práce je vygenerovat dostatečné množství tvarově a barveně odlišných listů. Druhým cílem práce je simulovat pád listu v reálném čase použitím GPU. Nasledně je ...
  • Nové způsoby využití hmatových modulů pro osoby se zrakovým postižením 

   Author: Kryštof Woldřich; Supervisor: Macík Miroslav; Opponent: Frajták Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Na Katedře počítačové grafiky a interakce na FEL ČVUT probíhá vývoj interaktivní hmatové modulární mapy interiérů. Tato diplomová práce představuje rozšíření pro nové účely, které je založené na stejné základní elektronické ...
  • Návrh multimodální pomůcky pro učení se braillova písma 

   Author: Martina Klimešová; Supervisor: Palivcová Dominika; Opponent: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Tato práce popisuje návrh a vývoj nové multimodální pomůcky pro výuku braillova písma. Vychází z rozsáhlého explorativního výzkumu zrakového postižení a čichu. Nová pomůcka by měla sloužit učitelům při prvním seznámení ...
  • Design aplikace pro podporu výuky na dálku 

   Author: Hoang Quoc Tran; Supervisor: Palivcová Dominika; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Za účelem zmírnění rozdílů ve vzdělávání způsobené pandemií COVID-19, přešly školy v České republice (a po celém světě) na nekonvenční distanční výuku. I přes to, že distanční výuka umožnila zachovat většinu vzdělávacích ...
  • Využití čichu pro zlepšení prostorové orientace zrakově postižených 

   Author: Pavla Křivanová; Supervisor: Palivcová Dominika; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Cílem této práce je výzkum využití čichu pro zlepšení prostorové orientace zrakově postižených uživatelů. Prvním krokem bylo provedení explorativního výzkumu s naší cílovou skupinou. Následovala analýza čichu, čichových ...
  • Sdílení obsahu v systému EduARd 

   Author: Michaela Vlčková; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Práca rozširuje možnosti projektu EduARd o zdielanie obsahu, čím umožnuje užívateľom experimentovať s väčším množstvom podkladov a zdielať ich vlastný vytvorený obsah. V práci je stručný súhrn súčastného stavu projektu, ...
  • Vizualizace výrobního procesu 

   Author: Anastasia Surikova; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Lidé, kteří pracují ve výrobním průmyslu, se musí denně potýkat s velkým množstvím stresu. Možnými příčinami tohoto stresu mohou být pozdní dodávky materiálu, nedodržení termínu zakázky nebo nevyhnutelný lidský faktor. ...