Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 279

  • Produkční řetězec pro stylizaci animací dle předlohy 

   Autor: Sochorová Šárka; Vedoucí práce: Sýkora Daniel; Oponent práce: Fišer Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Ve své práci se zabývám vývojem zásuvného modulu pro aplikaci Adobe Photoshop, který využívá nástroj StyLit na stylizaci 3D renderů do uměleckého stylu podle jednoduché malby koule. Syntéza textur, kterou StyLit provádí, ...
  • Vizualizace n-rozměrných heterogenních dat 

   Autor: Janda Martin; Vedoucí práce: Čmolík Ladislav; Oponent práce: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato diplomová práce se věnuje návrhu a implementaci aplikace pro vizualizaci n-rozměrných heterogenních dat. Nejdřív jsou zde analyzovány metody, které se pro vizualizaci n-rozměrných dat používají, a jsou popsány jejich ...
  • Efektivní zobrazování zemského povrchu pro vizualizaci letecké dopravy 

   Autor: Kaiser Vojtěch; Vedoucí práce: Bittner Jiří; Oponent práce: Rollo Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Při vykreslování rozsáhlých scén se potýkáme s jinými problémy než v případě scén pro kinematografii nebo počítačové hry. Těmto problémům se musíme věnovat na nižší úrovních vizualizačních enginů. V případě této práce ...
  • Operátorské stanoviště pro vizualizaci a řízení autonomních bezpilotních prostředků 

   Autor: Janovský Roman; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Rollo Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem mé diplomové práce je vytvoření vizualizace bezpilotních (leteckých) prostředků, která jsou malá a rychle se pohybují, a napojit tuto vizualizaci na AgentFly simulátor. Také zjišťuji, jestli je vhodné využít webových ...
  • Vzdělávací hry ve virtuální realitě s vesmírnou tématikou 

   Autor: Okluský Ondřej; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Hendrich Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   V této práci jsem se zaměřil na tvorbu vzdělávací hry ve virtuální realitě. Navrhl jsem abstraktní interakční vrstvu, která umožňuje snadný vývoj napříč různými zařízeními pro virtuální realitu. Implementoval jsem různé ...
  • Zobrazování komplexní vegetace v Unreal Engine 

   Autor: Švecová Kateřina; Vedoucí práce: Bittner Jiří; Oponent práce: Hovora Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá zobrazováním komplexní vegetace v Unreal Engine. V práci jsou popsány obecné techniky zobrazení a generování vegetace. Dále se práce zabývá zobrazováním vegetace v Unreal Engine 4. Výsledkem práce je ...
  • Implementing and Applying Fast Moving Object Detection on Mobile Devices 

   Autor: Hrabalík Aleš; Vedoucí práce: Matas Jiří; Oponent práce: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá tzv. rychle se pohybujícími objekty (fast-moving objects, FMO), které se jeví rozmazané, protože během expozice urazí značnou vzdálenost. Počítačové vidění se touto problematikou zabývá teprve krátce, ...
  • Systém pro automatické snímání pomocí 3D laser scanneru a fotoaparátu 

   Autor: Beránek Petr; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem této práce bylo nastudovat SDK dodávaná ke 3D skeneru VIVID 9i, fotoaparátu Canon EOS 100D a řídící jednotce MARS 2 a využít je pro implementaci aplikace, která umožní naskenování uživatelem zvoleného objektu s ...
  • Interaktivní sférické video ve virtuální realitě 

   Autor: Zuza Mikoláš; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Buriánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Práce se zabývá systémy pro záznam a přehrávání sférických videí a postupem tvorby interaktivního stereoskopického sférického obsahu pro HMD. Po provedení rešerše softwaru pro rekonstrukci geometrie scény a trajektorie ...
  • Prezentace produktů pomocí rozšířené reality 

   Autor: Doležal Jiří; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Se stále se zvyšujícím výkonem mobilních zařízení se popularita aplikací využívajících virtulní/rozšířené reality na mobilních zařízeních prudce šíří, avšak ve většině případů se jedná o jednoduchou ukázku technologie a ...
  • Řídící software CNC Stroje 

   Autor: Měšťánek Filip; Vedoucí práce: Felkel Petr; Oponent práce: Žára Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce popisuje cyklus vývoje řídícího systému pro CNC řezací stroje. Práce se zabývá všemi fázemi vývoje systému od analýzy stávajících řídících systémů a identifikací jejich nedostatků, výběru architektury ...
  • Dvojúrovňové vykreslování volumetrických dat 

   Autor: Groll Jakub; Vedoucí práce: Čmolík Ladislav; Oponent práce: Slavík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato diplomová práce se zabývá metodou vykreslování volumetrických dat, která umožňuje kombinovat různé vizualizační techniky při akumulaci barvy a průhlednosti podél paprsku. Cílem práce je seznámit čtenáře s mechanismem ...
  • Interaktivní prezentace Pražského hradu 

   Autor: Husák Jan; Vedoucí práce: Žára Jiří; Oponent práce: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá vývojem webové aplikace, která zobrazuje Pražský hrad a prilehlé okolí. Uživateli aplikace umožnuje volne se procházet scénou nebo vytváret virtuální procházku, která uživatele scénou provede. ...
  • Simulace lavin 

   Autor: Vyvlečka David; Vedoucí práce: Sloup Jaroslav; Oponent práce: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato diplomová práce se věnuje návrhu a implementaci aplikace simulující chování lavin kombinovaného typu v terénu popsaném výškovou mapou. Návrh vychází z průzkumu existujících řešení daného problému. Výsledná aplikace ...
  • Multiplatformní mobilní aplikace pro překladatelskou platformu Memsource 

   Autor: Novák Vojtěch; Vedoucí práce: Malý Ivo; Oponent práce: Frivaldský Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Memsource Cloud je online platforma pro překlady, která jak jednotlivcům, tak i velkým překladatelským agenturám pomáhá spravovat jejich překladatelské projekty. Memsource Cloud nabízí sadu nástrojů pokrývajících kompletní ...
  • Efektivní simulátor šíření světla v optických soustavách s využitím NURBS ploch 

   Autor: Papoušek Adam; Vedoucí práce: Havran Vlastimil; Oponent práce: Hošek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   NURBS plochy s ořezy, jež jsou standardním modelovacím primitivem ve většině průmyslu vyrábějícím fyzické objekty, jsou náročné na vykreslování přímo v reálném čase bez výrazného zjednodušení vstupní geometrie. Značná část ...
  • Datové struktury pro vrhání paprsku na mobilních zařízeních s OS Android 

   Autor: Langr Jan; Vedoucí práce: Havran Vlastimil; Oponent práce: Bittner Jiří
   Cílem této práce je nastudovat algoritmy umožňující rychlé vykreslování scén pomocí metody sledování paprsku a algoritmy pro rychlou stavbu akceleračních datových struktur, které by umožnily vykreslování dynamických scén ...
  • Efektivní sledování paprsků v CSG modelech 

   Autor: Karaffová Markéta; Vedoucí práce: Bittner Jiří; Oponent práce: Wilkie Alexander
   Tato práce zkoumá metody sledování paprsku v kombinaci s konstruktivní geometrií těles (CSG). Dále navrhuje způsob využití Embree, vysoce optimalizované knihovny používající hierarchii obálek pro sledování paprsků v ...
  • Návrh seriózní hry pro podporu léčby diabetes mellitus 

   Autor: Černohorská Veronika; Vedoucí práce: Novák Daniel; Oponent práce: Štechová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-06)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací edukační hry pro děti s diabetem I. typu. Zahrnuje analýzu existujících vzdělávacích materiálů určených pro diabetické děti. Popisuje tvorbu hry od návrhu prvotního ...
  • Efektivní vyplňování formulářů pro zrakově postižené uživatele 

   Autor: Špičková Martina; Vedoucí práce: Macík Miroslav; Oponent práce: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-08)
   Tato práce se zabývá vývojem uživatelského prostředí, které by mělo usnadnit vyplňování formulářů státní správy zrakově postiženými uživateli. Cílem práce je naleznout řešení, které by jim usnadnilo tuto úlohu až do té ...