Now showing items 1-20 of 349

  • Frontend iQR navigačního systému 

   Author: Richard Burkoň; Supervisor: Šipoš Martin; Opponent: Navrátil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-18)
   Cílem této diplomové práce je vytvoření frontendu indoor QR navigačního systému, pomocí kterého si uživatel může nejen prohlížet mapové podklady budovy, ale také v ní najít nejkratší trasu. Součástí je také administrační ...
  • Více-uživatelské prostředí pro výuku ve virtuální realitě 

   Author: Marek Římal; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Žákovská Uršula
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-18)
   Tato práce se zabývá možnostmi využití virtuální reality ve školním vyučování. Zkoumaná je zejména možnost víceuživatelského systému, ve kterém žáci společně s lektorem sdílí fyzický prostor a podobným způsobem sdílí i ...
  • Vizualizace urbanistických dat 

   Author: Vojtěch Tomas; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Čtyroký Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-18)
   Vizualizace urbanistických dat zásadním způsobem přispívá k udržitelnému rozvoji měst. Vizuální média umožňují efektivní komunikaci, která je základním kamenem vývoje. V této práci je představen návrh a implementace ...
  • Shlukování a vizualizace tabulkových dat s nominálními atributy 

   Author: Štefan Okruhlica; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Slavík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato diplomová práce se zabývá různými přístupy ke clusterování a následné vizualizaci nominálních a ordinálních dat. Ukazuje tabulkové datasety, definuje typy attributů a popisuje úkoly pro vizualizaci. Dále vysvětluje ...
  • Návrh uživatelského rozhraní pro 3D modelář rozšířené reality 

   Author: Michal Ščupák; Supervisor: Klíma Martin; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Diplomová práce se zabývá návrhem uživatelského rozhraní pro 3D modelář rozšířené reality. Konkrétně jde o práci zaměřenou na analýzu existujícího produktu společnosti Misterine s.r.o. - Misterine Studio, a návrh nového ...
  • Hierarchie obalových těles pro podlouhlé objekty 

   Author: Emese Szabó; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Meister Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Práce pojednává použití válců jako obalová tělesa při sledování paprsku pro různé typy scén obsahující podlouhlé objekty. Představuje způsob sjednocení obalových těles ve tvaru válce a zkoumá jejich výhody. Navrhnutá metoda ...
  • Stylizace portrétu na GPU s využitím výtvarné předlohy 

   Author: Marek Nechanský; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato práce se zabývá studiem technik stylizace obrazu, které umožňují replikovat umělecký styl a použít jej na vlastní obraz. Velmi bohatá větev tohoto zaměření je přenos stylu portrétů z jednoho obrazu na druhý. Cílem ...
  • Vizuální simulace deště 

   Author: Giang Chau Nguyenová; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Projekt této diplomové práce se zaměřuje na zvýšení vizuální rozmanitosti v dopravních simulátorech, a to simulací různých jevů deště, které lze vidět v reálném světě. Důkladný výzkum stávajících metod by měl pomoci při ...
  • Správa velkých dat z dopravních senzorů pomocí jejich vizualizace 

   Author: Lucia Semanová; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Hrubý Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Cílem této práce je implementovat prototyp systému pro vizualizaci a správu dopravních senzorů. Za účelem návrhu prototypu byl proveden uživatelský výzkum se zkušenými dopravními inženýry a analýza stávajících komerčních ...
  • Vizualizace pokročilých reprezentací vzhledu materiálů 

   Author: Vít Zadina; Supervisor: Filip Jiří; Opponent: Havran Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Diplomová práce se zabývá vizualizací pokročilých materiálů a jejich vzhledu. Vysvětluje pojem vizuální textura. Věnuje se problematice popisu materiálů pomocí různých reprezentací (GRF, BRDF, SVBRDF, BTF). Popisuje vybrané ...
  • iOS aplikace pro vizualizaci geografických dat v rozšířené realitě 

   Author: Michal Zajíc; Supervisor: Vrábel Ján; Opponent: Žára Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Tato práce se zabývá vývojem iOS aplikace, která slouží k vizualizaci různých geografických dat. Tato data mohou být zobrazena na 2D mapě nebo na 3D mapě v režimu rozšířené reality. Práce se zabývá všemi části vývoje této ...
  • Nástroj pro visualizaci dat v mezinárodním e-health standardním formátu HL7 ve spojení s časovou osou. 

   Author: Jan Vitha; Supervisor: Mudra Martin; Opponent: Klíma Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Práce se zabývá standardem Clinical Document Architecture a způsobem, jakým jsou v tomto formátu kódovaná data. Hlavním cílem práce je aplikace těchto poznatků při návrhu nástroje zobrazující takto uložená data Pacientského ...
  • Integrace senzoru vlhkosti půdy 

   Author: Kateřina Dlouhá; Supervisor: Žára Ondřej; Opponent: Nevyhoštěný Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Cílem diplomové práce je rozšíření předchozí bakalářské práce 'Progresivní webová aplikace pro monitorování a údržbu rostlin'. Stěžejní změnou je integrace senzoru pro měření vlhkosti půdy a zobrazení naměřených dat. Na ...
  • Experimentální aplikace pro ověření spolehlivosti automatické identifikace přepravního módu 

   Author: Filip Musal; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Tato práce se zabývá problematikou zjišťování fyzické aktivity uživatele. Analyzuje možnosti, jakými lze fyzickou aktivitu detekovat. Na základě této analýzy byla v rámci práce navrhnuta a vytvořena experimentální aplikace, ...
  • Sledování reálných objektů ve virtuální realitě 

   Author: Filip Suchý; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Kučera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Hlavním cílem této diplomové práce je poskytnout snadno použitelný trackovací systém pro běžné objekty v reálném světě jako jsou pero a pravítko. Tento trackovací systém musí být integrovatelný do VR aplikací vytvořených ...
  • Vyhodnocení postupů pro vkládání reálných objektů do mapy davem 

   Author: Dominik Siegel; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Čmolík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato práce se zabývá problematikou určování přesné polohy objektů na chodníkové síti a jejich zanesení do mapy. Analyzuje se, jak se uživatel orientuje na mapě a které orientační body mu pomáhají k určení přesné polohy ...
  • Vytvoření mobilní aplikace pro podporu učení a ověřování znalostí 

   Author: Aneta Steimarová; Supervisor: Demlová Marie; Opponent: Čmolík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Diplomová práce představuje návrh mobilní aplikace, určené pro podporu učení se matematických předmětů, určené pro studenty Českého vysokého učení technického v Praze. Návrh mobilní aplikace vychází z doporučené literatury ...
  • Jídlo a pití ve virtuální realitě a jak může obohatit uživatelův zážitek 

   Author: Uršuľa Žákovská; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Richtr Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Hlavním cílem této práce je podívat se zblízka na jídlo a nápoje ve spojení s Virtuální realitou (VR). Jak dosáhnout tohoto propojení a jak to ovlivní náš celkový zážitek. Byl proveden rozbor dvou hlavních přístupů, fiktivní ...
  • Konverzační asistent pro chytrou domácnost 

   Author: Rudolf Talácko; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Macek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato práce se zabývá návrhem konverzacního asistenta pro chytrou domácnost se zamerením na cílovou skupinu zrakove postižených osob a senioru. Za pomocí principu „User-Centered-Design“ je vytvoren prototyp konverzacního ...
  • Webová aplikace pro správu požadavků v systému pro sběr geodat davem 

   Author: Šimon Kadlec; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Balata Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato diplomová práce analyzuje požadavky pro sběr a ověřování chodníkových dat, které byly definovány v rámci projektu Cityplan a požadavky na aplikace sbírající data pomocí davu (crowdsourcing). Na základě analýzy je ...