Now showing items 355-369 of 369

  • Zabezpečení automaticky generovaných REST služeb 

   Author: Egermajer Martin; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Čemus Karel
   Cílem této práce je návrh a implementace zabezpečovací knihovny pro automaticky generované REST služby. Vytvořil jsem procesor, který na základě modelu rozhodne, zda má přihlášený uživatel právo s daty pracovat (podle rolí ...
  • Zajištění datové kvality v master data management hubu pro podporu underwritingu 

   Author: Krkoška David; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Kotek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zefektnivnění procesu změnového řízení 

   Author: Kobetič Vladimír; Supervisor: Németh Ladislav; Opponent: Kouba Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zjišťování podobností mezi dokumenty ve formátu LaTeX 

   Author: Rendla Martin; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Vagner Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zkvalitnění výuky předmětu PGR 

   Author: Štěpán Machovský; Supervisor: Hendrich Jakub; Opponent: Felkel Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Tématem mé práce je výzkum stavu předmětu PGR (Počítačová grafika) na FEL ČVUT a následný návrh změn pro tento předmět. Cílem práce je zkvalitnění výuky předmětu PGR, který je hlavním předmětem bakalářského studia pro ...
  • Zobecněné interaktivní techniky pro kolaborativní distribuovaný VR systém 

   Author: Paločko Vladimír; Supervisor: Trávníček Zdeněk; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zobrazovač hlasování 

   Author: Hořčica Adam; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Slavík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Zobrazování komplexní vegetace v Unreal Engine 

   Author: Švecová Kateřina; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Hovora Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá zobrazováním komplexní vegetace v Unreal Engine. V práci jsou popsány obecné techniky zobrazení a generování vegetace. Dále se práce zabývá zobrazováním vegetace v Unreal Engine 4. Výsledkem práce je ...
  • Zobrazování komplexních scén pomocí adaptivní voxelizace 

   Author: Valenta Kryštof; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Sýkora Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Zobrazování vnitřní struktury složitých 3D těles pomocí průhlednosti 

   Author: Pastýřík Tomáš; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Bittner Jiří
   Tato práce se zabývá problémem zobrazování částečně průhledných objektů a jeho vylepšení pomocí modulace průhlednosti za účelem odhalení vnitřních struktur 3D těles. Implementovali jsme metodu Illustration Buffer řešící ...
  • Zpracování dat z vláknově-optických senzorů průhybu 

   Author: Halouska Matěj; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Šašek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Společnost Safibra s.r.o zadala po-žadavek na analýzu a implementaci modulu do software SigProc, který zobrazuje data z vláknově-optických senzorů průhybu. Diplomová práce se zabývá problematikou vizualizace streamovaných ...
  • Zpracování dat za pomoci webových služeb 

   Author: Kovalčik Miloš; Supervisor: Mička Pavel; Opponent: Kostov Bogdan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Zpracování inteligentních formulářů pomocí tenkého klienta 

   Author: Stolař Pavel; Supervisor: Kouba Zdeněk; Opponent: Novotný Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zpřístupnění mobilních telefonů se systémem Android pro nevidové uživatele 

   Author: Svobodník Petr; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Život mravenců - počítačová hra 

   Author: Šedivý Martin; Supervisor: Felkel Petr; Opponent: Sloup Jaroslav
   Cílem této diplomové práce je navrhnout vlastní herní engine pro realizaci počítačové hry ze světa mravenců. Důraz je kladen na návrh a implementaci datové struktury pro reprezentaci herního světa a na implementaci pohybu ...