Now showing items 36-55 of 370

  • Databáze e-mailů pro velké objemy 

   Author: Bařina Tomáš; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Šoule Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Datové struktury pro interpolaci osvětlovací funkce v prostoru 

   Author: Karlík Ondřej; Supervisor: Havran Vlastimil; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Datové struktury pro vrhání paprsku na mobilních zařízeních s OS Android 

   Author: Langr Jan; Supervisor: Havran Vlastimil; Opponent: Bittner Jiří
   Cílem této práce je nastudovat algoritmy umožňující rychlé vykreslování scén pomocí metody sledování paprsku a algoritmy pro rychlou stavbu akceleračních datových struktur, které by umožnily vykreslování dynamických scén ...
  • Datové struktury pro vrhání paprsku na mobilních zařízeních s OS Android 

   Author: Langr Jan; Supervisor: Havran Vlastimil; Opponent: Bittner Jiří
  • Decentralizovaný virtuální herní svět 

   Author: Pošvic Petr; Supervisor: Řimnáč Martin; Opponent: Špánek Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Design aplikace pro podporu výuky na dálku 

   Author: Hoang Quoc Tran; Supervisor: Palivcová Dominika; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Za účelem zmírnění rozdílů ve vzdělávání způsobené pandemií COVID-19, přešly školy v České republice (a po celém světě) na nekonvenční distanční výuku. I přes to, že distanční výuka umožnila zachovat většinu vzdělávacích ...
  • Detekce chyb v povrchové reprezentaci 

   Author: Klusák Jan; Supervisor: Felkel Petr; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Detekce gest pro Android OS 

   Author: Tunys Tomáš; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Jaroš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Detekce podvodných emailů v češtině 

   Author: Listík Vít; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Bukovský Michal
   Aktuálně používané metody pro detekci phishingových emailů jsou většinou založené na seznamech podvodných odkazů. Cílem této práce je automaticky detekovat tyto emaily. Používané techniky byly zhodnoceny a rozhodovací ...
  • Detekce polohy v metru pomocí mobilního zařízení 

   Author: Štajner Martin; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Balata Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Detekce škodlivého kódu ve webových aplikacích 

   Author: Rejthar Edvard; Supervisor: Medvecký Michal; Opponent: Macejko Peter
   Následující práce si klade za cíl zpracovat rešerši škodlivého kódu, který útočníci vkládají do napadených webových prezentací. Posléze navrhneme a implementujeme program, který bude schopný vyhledat ve skriptech webu ...
  • Detekce významných bodů na lidské tváři 

   Author: Uřičář Michal; Supervisor: Franc Vojtěch; Opponent: Urban Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Distribuovaná databáze pro mobilní zařízení 

   Author: Chasák Otakar; Supervisor: Bařina Tomáš; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Distribuovaná multiplayer aréna pro edukativní hry 

   Author: Blšťák Petr; Supervisor: Vokřínek Jiří; Opponent: Menčl Ondřej
   Tato práce se zabývá analýzou a implementací vědomostní arény pro více hráčů, kterou bude možné provozovat na cloudových technologiích. Vychází z projektu Hravě.cz, jehož modul arény jí posloužil jako odrazový můstek. Práce ...
  • Dokončení projektu MigDb 

   Author: Lukeš Martin; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Chlumecký Martin
   Tato práce se zabývá upřesněním kontraktu a realizací transformací změn aplikačního modelu na změny modelu databázového. Dále se zabývá automatizací odvození změn vedoucích z jednoho modelu k druhému bez ztráty či s ...
  • Dvojúrovňové vykreslování volumetrických dat 

   Author: Groll Jakub; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Slavík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato diplomová práce se zabývá metodou vykreslování volumetrických dat, která umožňuje kombinovat různé vizualizační techniky při akumulaci barvy a průhlednosti podél paprsku. Cílem práce je seznámit čtenáře s mechanismem ...
  • Dynamická pupilometrie a její využití pro detekci relapsu afektivních poruch 

   Author: Lukeš Jan; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Španiel Filip
  • Dynamická simulace tekutin 

   Author: Kříž František; Supervisor: Berka Roman; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Dynamické datové struktury pro rozvrhování 

   Author: Kulovaný Jiří; Supervisor: Hanzálek Zdeněk; Opponent: Mareček Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Dynamické Difuzní Globální Osvětlení 

   Author: Michal Hvězda; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Káčerik Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Představujeme naši implementaci algoritmu pro výpočet globálního osvětlení v reálném čase založený na světelných polích z nedávno vydaného článku. Tato metoda využívá sledování paprsků pro aproximaci několika násobného ...