Now showing items 266-285 of 334

  • Testování REST API 

   Author: Haltuf Ludvík; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Hevery Miško
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Toolbox pro tvorbu interaktivních multimediálních instalací 

   Author: Pokorný Filip; Supervisor: Berka Roman; Opponent: Hybler Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Tvorba uživatelského rozhraní pro systém biofeedbackové terapie 

   Author: Zeman Ondřej; Supervisor: Vavrečka Michal; Opponent: Havlík Jan
   Tato práce se zabývá vytvořením komplexního grafického uživatelského rozhraní nad existujícím jádrem neurofeedbackové aplikace. Teoretická část práce zahrnuje východiska praktické části. Obsahuje informace o mozku, jeho ...
  • Tvorba vizuálních efektů založených na použití shaderů, fyzikální simulace a snímání pohybu (mocap) 

   Author: Zrcek Martin; Supervisor: Máša Michal; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Tvorba zpětnovazebních herních vizualizací pro neurofeedback systém 

   Author: Pojkar Tomáš; Supervisor: Bělobrádek Radim; Opponent: Klíma Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • UX Eval - Webová aplikace pro analýzu testů použitelnosti 

   Author: Bučkovský Dmitrij; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Mudra Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Cílem této práce je vytvořit webovou aplikaci, která bude pomáhat výzkumníkům analyzovat data shromážděná z testů použitelností. První část této práce popisuje význam, průběh a způsob sběru dat z testů použitelností. V ...
  • Uživatelské rozhraní dotykového telefonu pro seniory 

   Author: Slavíček Tomáš; Supervisor: Balata Jan; Opponent: Macík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Uživatelské rozhraní pro digitální televizi 

   Author: Zůna Václav; Supervisor: Suchý Jan; Opponent: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Uživatelské rozhraní pro multimediální přehrávač Spinetix HMP100 

   Author: Hlinka Jiří; Supervisor: Holas Tomáš; Opponent: Čmolík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Uživatelský model pro seniory se zrakovou vadou 

   Author: Petr Bílek; Supervisor: Macík Miroslav; Opponent: Bureš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Senioři s vážnou zrakovou vadou často žijí v pobytových zařízeních, která jim poskytují specializovanou péči. Tato uživatelská skupina má specifické problémy a preference, zejména z hlediska orientace v prostoru a interakce ...
  • Uživatelský výzkum zábavnosti her žánru budovatelská strategie s vysokou mírou autonomie simulovaného prostředí 

   Author: Roch Michal; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Tato práce se zameruje na problematiku vlivu umelé inteligence na subjektivní vnímání zábavy v herním prostredí. Hlavním cílem této práce je lépe pochopit aspekty umelé inteligence a formy interakce hráce s entitami rízené ...
  • Úlohy pro kognitivní cvičení 

   Author: Svoboda Jan; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Sušický Tomáš
   Práce obsahuje stručný úvod k problematice kognitivního tréninku doplněný o porovnání existujících řešení zabývajících se tréninkem kognitivních funkcí. Hlavním cílem práce je vytvoření (naprogramování) jednoduše ovladatelné ...
  • Validace principů objektového návrhu v kódu 

   Author: Vejmelka Martin; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Píše Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Velkoobjemové úložiště emailů 

   Author: Lenárt Patrik; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Kusý Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vizualizace architektonických dat pro VR systémy 

   Author: Kortan Josef; Supervisor: Trávníček Zdeněk; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vizualizace grafů ve virtuální realitě 

   Author: Tomáš Havlík; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Čmolík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
   Cílem této diplomové práce je návrh a implementace aplikace pro virtuální realitu, která umožní uživateli vytvářet obecné vizualizace poskytnutých dat v souladu s principy uživatelsky orientovaného návrhu a s využitím ...
  • Vizualizace n-rozměrných heterogenních dat 

   Author: Janda Martin; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato diplomová práce se věnuje návrhu a implementaci aplikace pro vizualizaci n-rozměrných heterogenních dat. Nejdřív jsou zde analyzovány metody, které se pro vizualizaci n-rozměrných dat používají, a jsou popsány jejich ...
  • Vizualizace optimalizačních algoritmů 

   Author: Richtr Radek; Supervisor: Felkel Petr; Opponent: Genyk-Berezovskyj Marko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vizualizace peer-to-peer sítí a prostředků koordinace a komunikace malware 

   Author: Boyko Yaroslav; Supervisor: Rehák Martin; Opponent: Jusko Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vizualizace písečných bouří 

   Author: Oreška Lukáš; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Beneš Bedřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)