Now showing items 85-104 of 369

  • Hierarchie obalových těles pro podlouhlé objekty 

   Author: Emese Szabó; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Meister Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Práce pojednává použití válců jako obalová tělesa při sledování paprsku pro různé typy scén obsahující podlouhlé objekty. Představuje způsob sjednocení obalových těles ve tvaru válce a zkoumá jejich výhody. Navrhnutá metoda ...
  • Hmatové modely pro seniory se zrakovým postižením 

   Author: Dina Chernova; Supervisor: Macík Miroslav; Opponent: Rechtberger Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Starší lidé s těžkým poškozením zraku často žijí v ústavních zařízeních poskytujících specializovanou péči. Tato skupina uživatelů má specifické potřeby, schopnosti a preference, především z hlediska orientace v prostoru, ...
  • Ilustrace pohybu mechanických součástí 

   Author: Štětovská Markéta; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Ilustrativní explodování 3D modelu 

   Author: Uher Jiří; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Ilustrativní vizualizace primárního okruhu jaderné elektrárny 

   Author: Petr Brachaczek; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   V této diplomové práci řeším komplexní metody ilustračních technik pro zobrazení složitých objektů sestavených z mnoha částí. Kombinuji různé ilustrační techniky, dynamicky umisťované popisky komponent spolu s vhodným ...
  • Implementace experimentálního prostředí a analýza výstupních dat v projektu SEAGE 

   Author: Zmátlík Jan; Supervisor: Málek Richard; Opponent: Hejda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Implementace mobilního klienta pro ERP systém Helios na platformě Android 

   Author: Nedoma Pavel; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Vošahlík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Implementace social BPM do nástroje WebRatio 

   Author: Franěk Dominik; Supervisor: Molhanec Martin; Opponent: Merunka Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Implementing and Applying Fast Moving Object Detection on Mobile Devices 

   Author: Hrabalík Aleš; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá tzv. rychle se pohybujícími objekty (fast-moving objects, FMO), které se jeví rozmazané, protože během expozice urazí značnou vzdálenost. Počítačové vidění se touto problematikou zabývá teprve krátce, ...
  • Informační systém pro podporu výuky 

   Author: Mrázek Pavel; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Rohlík Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Informační systém pro správu softwarových projektů 

   Author: Petráň Radek; Supervisor: Kössl Martin; Opponent: Klíma Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Informační systém SYBA Shared Base 

   Author: Volek Pavel; Supervisor: Ďuriga Jakub; Opponent: Kouba Zdeněk
   Tématem této diplomové práce je analýza, návrh, implementace a testování systému SYBA SharedBase pro společnost ČESKÁ OBALOVÁ ASOCIACE SYBA, s.r.o. Jedná se o webovou aplikaci na správu kontaktních údajů osob a společností, ...
  • Integrace heterogenních datových zdrojů založená na katalogu master entit 

   Author: Pánek Ondřej; Supervisor: Nečaský Martin; Opponent: Holubová Irena
   Tato diplomová práce se zabývá problémem integrace heterogenních datových zdrojů. Jejím cílem je navrhnout a implementovat obecný a konfigurovatelný integrační systém schopný poskytnout jednoduchý a transparentní přístup ...
  • Integrace interních a externích popisků 

   Author: Václav Pavlovec; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato diplomová práce se zabývá automatickým rozmístěním popisků. Popisky mohou být umístěny přes daný objekt (angl. Internal Labelig) či vedle daného objektu (angl. External Labeling), přičemž jsou s ním spojeny čárou. V ...
  • Integrace interního systému zdravotní pojišťovny 

   Author: Kosina Lukáš; Supervisor: Černý Viktor; Opponent: Moucha Alexandru
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Integrace senzoru vlhkosti půdy 

   Author: Kateřina Dlouhá; Supervisor: Žára Ondřej; Opponent: Nevyhoštěný Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Cílem diplomové práce je rozšíření předchozí bakalářské práce 'Progresivní webová aplikace pro monitorování a údržbu rostlin'. Stěžejní změnou je integrace senzoru pro měření vlhkosti půdy a zobrazení naměřených dat. Na ...
  • Integrační server pro sdílení a zálohování dat 

   Author: Strnad Petr; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Votava Ondřej
   Cílem projektu je vytvoření systému pro integraci služeb datových úložišť pro nahrávání, sdílení a archivaci souborů, a systémů Fakulty elektrotechnické na ČVUT. Výsledkem práce je analýza technologií nutných pro realizaci ...
  • Inteligentní algoritmy pro syntézu chybějících částí obrazu 

   Author: Fišer Jakub; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Lukáč Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Interaktivní hmatové plány pro seniory se zrakovou vadou 

   Author: Dominika Palivcová; Supervisor: Macík Miroslav; Opponent: Bureš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Na Katedře počítačové grafiky a interakce na FEL ČVUT probíhá vývoj interaktivního 3D modelu budovy pro zrakově postižené seniory, který umožňuje prozkoumání exteriéru i interiéru budovy. Cílem této diplomové práce bylo ...
  • Interaktivní manažerský systém pro hodnocení SEO optimalizace 

   Author: Zíma Michal; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Macík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)