Now showing items 1-20 of 186

  • 3D tiskárna s více tiskovými hlavami pro různé materiály a kontrolou tisku 

   Author: Jaroslav Bartoš; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Práce se zabývá 3D tiskem. Je zde popsána základní problematika 3D tisku a 3D tiskáren. Práce se zaměřuje na FDM tiskárny s více tiskovými hlavami. Další oblastí je problematika vad, které se vyskytují zejména v průběhu ...
  • Akustická analýza slovního důrazu s využitím čtených promluv u pacientů s poruchou CNS 

   Author: Kohoutová Lada; Supervisor: Tykalová Tereza; Opponent: Bořil Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Narušená schopnost vyjadřovat důraz v řeči je charakteristická pro hypokinetickou a ataxickou dysartrii spojenou s Parkinsonovou nemocí (PN) a roztroušenou sklerózou (RS). V této studii jsme se zaměřili na kvantifikování ...
  • Akustické zaměřování 

   Author: Zitko Josef; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Janík Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Akustický difúzní prvek s absorpčními rezonátory 

   Author: Vitvar Martin; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Tuček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Akustika orchestřišť 

   Author: Filip Nováček; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Hrádek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato diplomová práce se zabývá akustikou sálu Janáčkova divadla v Brně a jeho orchestřiště. V první části pojednává o teorii samotné propagace zvukových vln v uzavřeném prostoru a jejich pohlcování. Dále uvádí teoretické ...
  • Algoritmy a využití fúze multispektrálních obrazových dat 

   Author: Jana Kolmašová; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Chvátal Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Práce se věnuje implementaci metod fúze obrazu multispektrálních dat. Popisuje předzpracování obrazu, registraci a fúzi dat metodami PCA, DWT a LaP. Následně tyto metody porovnává jak pomocí metrik kvality obrazové fúze ...
  • Algoritmy editace SDM toku 

   Author: Mejda Jakub; Supervisor: Rund František; Opponent: Valoušek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Algoritmy pro potlačení zkreslení obrazu z digitálního fotoaparátu 

   Author: Řežábek Pavel; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Dostál Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Algoritmy pro zpracování stereoskopického obrazu v multimediální technice 

   Author: Sedlák Pavel; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Algoritmy pro zvýšení rozlišení v obraze 

   Author: Hirič Dalibor; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Analyzátor komplexního spektra optického signálu 

   Author: Němeček Tomáš; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Bohata Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Analýza Kerrova jevu v optických vláknech 

   Author: Koziel Jiří; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Bohata Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza kmitání vzdušného sloupce a ozvučny varhanní píšťaly. 

   Author: Chvalkovský Matěj; Supervisor: Sovka Pavel; Opponent: Syrový Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Analýza metod vyvážení bílé 

   Author: Diviš Jiří; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Jindra Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza vysokofrekvenčních oscilací pacientů s vývojovými vadami mozku 

   Author: Martin Dostál; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Beňová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   High Frequency Oscillations (HFOs) jsou relativně novou skupinou biomarkerů, která ještě není zcela přesně definovaná a je předmětem aktivního výzkumu. Tato práce se zabývá ana-lýzou a vyhodnocením HFO v EEG záznamech ...
  • Aplikace analýzy nezávislých komponent v oblasti BCI systémů 

   Author: Švadlenka Michal; Supervisor: Doležal Jaromír; Opponent: Málek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Aplikace komprimovaného snímání ve zpracování obrazu 

   Author: Andrássy Filip; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Táto diplomová práca sa zaoberá tematikou komprimovaného snímania. Cieľom práce je podať prehľad metód komprimovaného snímania a ich aplikáciu v spracovaní obrazu. V teoretickej časti je podaný úvod do problematiky riedkej ...
  • Aplikace rádiového transceiveru pro přenos zvukového signálu 

   Author: Zástěra Jan; Supervisor: Ulovec Karel; Opponent: Mikuláštík Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Aproximace v návrhu číslicových filtrů 

   Author: Šusta Michal; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Vlček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Asistenční pomůcka pro seniory 

   Author: Tesař Radek; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Dušek Jaroslav
   Tato diplomová práce se zabývá asistenčními pomůckami pro seniory. Na základě dotazování byla vyvinuta aplikace pro cenově dostupné telefony, která připomíná uživateli léky, které užívá. Také poskytuje možnost další osobě ...