Now showing items 1-20 of 171

  • Akustická analýza slovního důrazu s využitím čtených promluv u pacientů s poruchou CNS 

   Author: Kohoutová Lada; Supervisor: Tykalová Tereza; Opponent: Bořil Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Narušená schopnost vyjadřovat důraz v řeči je charakteristická pro hypokinetickou a ataxickou dysartrii spojenou s Parkinsonovou nemocí (PN) a roztroušenou sklerózou (RS). V této studii jsme se zaměřili na kvantifikování ...
  • Akustické zaměřování 

   Author: Zitko Josef; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Janík Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Akustický difúzní prvek s absorpčními rezonátory 

   Author: Vitvar Martin; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Tuček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Algoritmy editace SDM toku 

   Author: Mejda Jakub; Supervisor: Rund František; Opponent: Valoušek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Algoritmy pro potlačení zkreslení obrazu z digitálního fotoaparátu 

   Author: Řežábek Pavel; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Dostál Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Algoritmy pro zpracování stereoskopického obrazu v multimediální technice 

   Author: Sedlák Pavel; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Algoritmy pro zvýšení rozlišení v obraze 

   Author: Hirič Dalibor; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Analyzátor komplexního spektra optického signálu 

   Author: Němeček Tomáš; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Bohata Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Analýza Kerrova jevu v optických vláknech 

   Author: Koziel Jiří; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Bohata Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza kmitání vzdušného sloupce a ozvučny varhanní píšťaly. 

   Author: Chvalkovský Matěj; Supervisor: Sovka Pavel; Opponent: Syrový Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Analýza metod vyvážení bílé 

   Author: Diviš Jiří; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Jindra Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Aplikace analýzy nezávislých komponent v oblasti BCI systémů 

   Author: Švadlenka Michal; Supervisor: Doležal Jaromír; Opponent: Málek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Aplikace komprimovaného snímání ve zpracování obrazu 

   Author: Andrássy Filip; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Táto diplomová práca sa zaoberá tematikou komprimovaného snímania. Cieľom práce je podať prehľad metód komprimovaného snímania a ich aplikáciu v spracovaní obrazu. V teoretickej časti je podaný úvod do problematiky riedkej ...
  • Aplikace rádiového transceiveru pro přenos zvukového signálu 

   Author: Zástěra Jan; Supervisor: Ulovec Karel; Opponent: Mikuláštík Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Aproximace v návrhu číslicových filtrů 

   Author: Šusta Michal; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Vlček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Asistenční pomůcka pro seniory 

   Author: Tesař Radek; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Dušek Jaroslav
   Tato diplomová práce se zabývá asistenčními pomůckami pro seniory. Na základě dotazování byla vyvinuta aplikace pro cenově dostupné telefony, která připomíná uživateli léky, které užívá. Také poskytuje možnost další osobě ...
  • Automatická produkce videozáznamu přednášky 

   Author: Suchomel Tomáš; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-23)
   V dnešní době internetu je mnoho přednášek, prezentací, konferencí či nejrůznějších diskuzí zaznamenáváno a dále poskytováno k možnosti opakovaného shlédnutí širokou veřejností. Poptávka po pořízení profesionálního záznamu ...
  • Bezdrátový systém na monitorování hluku a predikci ekvivalentní hladiny akustického tlaku 

   Author: Toman Jan; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Honzík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato diplomová práce se zabývá systémem pro měření hluku a predikcí ekvivalentní hladiny akustického tlaku pomocí sítě cenově dostupných zkalibrovaných bezdrátových senzorů. Cílem práce je návrh a experimentální ověření ...
  • Bezkontaktní snímání dechové a tepové frekvence 

   Author: Adolf Jindřich; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Prášek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Práce se zabývá možnostmi měření dechové a tepové frekvence. Popisuje jak konvenční metody používané ve zdravotnictví jako jsou EKG či impedanční pneumografie, tak netradiční způsoby měření jako využití Dopplerovského ...
  • Bezpečnostní kamerové systémy 

   Author: Hoško Jaromír; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Skala Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)