Now showing items 1-20 of 250

  • 3D tiskárna s více tiskovými hlavami pro různé materiály a kontrolou tisku 

   Author: Jaroslav Bartoš; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Práce se zabývá 3D tiskem. Je zde popsána základní problematika 3D tisku a 3D tiskáren. Práce se zaměřuje na FDM tiskárny s více tiskovými hlavami. Další oblastí je problematika vad, které se vyskytují zejména v průběhu ...
  • Akustická analýza slovního důrazu s využitím čtených promluv u pacientů s poruchou CNS 

   Author: Kohoutová Lada; Supervisor: Tykalová Tereza; Opponent: Bořil Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Narušená schopnost vyjadřovat důraz v řeči je charakteristická pro hypokinetickou a ataxickou dysartrii spojenou s Parkinsonovou nemocí (PN) a roztroušenou sklerózou (RS). V této studii jsme se zaměřili na kvantifikování ...
  • Akustické zaměřování 

   Author: Zitko Josef; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Janík Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Akustický difúzní prvek s absorpčními rezonátory 

   Author: Vitvar Martin; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Tuček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Akustika orchestřišť 

   Author: Filip Nováček; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Hrádek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato diplomová práce se zabývá akustikou sálu Janáčkova divadla v Brně a jeho orchestřiště. V první části pojednává o teorii samotné propagace zvukových vln v uzavřeném prostoru a jejich pohlcování. Dále uvádí teoretické ...
  • Algoritmy a využití fúze multispektrálních obrazových dat 

   Author: Jana Kolmašová; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Chvátal Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Práce se věnuje implementaci metod fúze obrazu multispektrálních dat. Popisuje předzpracování obrazu, registraci a fúzi dat metodami PCA, DWT a LaP. Následně tyto metody porovnává jak pomocí metrik kvality obrazové fúze ...
  • Algoritmy editace SDM toku 

   Author: Mejda Jakub; Supervisor: Rund František; Opponent: Valoušek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Algoritmy pro potlačení zkreslení obrazu z digitálního fotoaparátu 

   Author: Řežábek Pavel; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Dostál Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Algoritmy pro zpracování stereoskopického obrazu v multimediální technice 

   Author: Sedlák Pavel; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Algoritmy pro zvýšení rozlišení v obraze 

   Author: Hirič Dalibor; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Algoritmy strojového učení pro bezdrátové síťové kódování fyzické vrstvy 

   Author: Jakub Kolář; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
   Tato práce se zabývá aplikacemi algoritmů strojové učení na bezdrátové síťové kódování fyzické vrstvy. Úvodní část textu poskytuje obecný přehled metod strojové učení, motivaci pro využití přístupu strojového učení a velmi ...
  • Algoritmy zpracování obrazu v reálném čase 

   Author: Jan Skalička; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Veřtát Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
   Komprese obrazu je ve světě stále rozšiřujících se multimédií velmi důležitá. Metody komprese obrazu často využívají nedokonalostí lidského zraku, díky čemuž lze některé obrazové informace vynechat. Správnou volbou vynechaných ...
  • Analyzátor komplexního spektra optického signálu 

   Author: Němeček Tomáš; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Bohata Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Analýza hyperspektrálních obrazových dat 

   Author: Pavel Tymeš; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Koten Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Diplomová práce se zabývá metodou analýzy hyperspektrálních dat – hyperspektrálním rozkladem. Snímky pořízené v oblasti vzdáleného snímání jsou zatíženy jevem spektrálního míchání. Algoritmy hyperspektrálního rozkladu ...
  • Analýza Kerrova jevu v optických vláknech 

   Author: Koziel Jiří; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Bohata Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza kmitání vzdušného sloupce a ozvučny varhanní píšťaly. 

   Author: Chvalkovský Matěj; Supervisor: Sovka Pavel; Opponent: Syrový Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Analýza metod digitálního návrhu a softwarového vývoje systémů na čipu 

   Author: Emil Jiří Tywoniak; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Onderka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-01)
   Standardní praktiky návrhu digitální logiky jsou formalizovány v dostupné literatuře, ale principy fungování potřebných softwarových nástrojů jsou popsány jen v omezených, silně specializovaných publikacích. Cílem této ...
  • Analýza metod vyvážení bílé 

   Author: Diviš Jiří; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Jindra Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza nezávislých komponent pro řečové signály 

   Author: Ondřej Brunner; Supervisor: Bortel Radoslav; Opponent: Chaloupka Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Práce se zabývá slepou separací řečových signálů pomocí analýzy nezávislých komponent. Nejprve jsou letmo představeny její základní metody, které ale nejsou pro separování řeči přímo použitelné. Práce proto pokračuje ...
  • Analýza orální diadochokineze u progresivních neurologických onemocnění pomocí automatizované akustické analýzy 

   Author: Jan Melechovský; Supervisor: Rusz Jan; Opponent: Krupička Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Tato práce se zabývá problematikou automatické klasifikace neurodegenerativních onemocnění pomocí akustické analýzy orální diadochokineze. Dvě varianty algoritmu pro segmentaci řeči, který je nedílnou součástí pro vyhodnocení ...