• Akustická analýza slovního důrazu s využitím čtených promluv u pacientů s poruchou CNS 

   Autor: Kohoutová Lada; Vedoucí práce: Tykalová Tereza; Oponent práce: Bořil Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Narušená schopnost vyjadřovat důraz v řeči je charakteristická pro hypokinetickou a ataxickou dysartrii spojenou s Parkinsonovou nemocí (PN) a roztroušenou sklerózou (RS). V této studii jsme se zaměřili na kvantifikování ...
  • Akustické zaměřování 

   Autor: Zitko Josef; Vedoucí práce: Husník Libor; Oponent práce: Janík Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Akustický difúzní prvek s absorpčními rezonátory 

   Autor: Vitvar Martin; Vedoucí práce: Husník Libor; Oponent práce: Tuček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Algoritmy editace SDM toku 

   Autor: Mejda Jakub; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Valoušek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Algoritmy pro potlačení zkreslení obrazu z digitálního fotoaparátu 

   Autor: Řežábek Pavel; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Dostál Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Algoritmy pro zpracování stereoskopického obrazu v multimediální technice 

   Autor: Sedlák Pavel; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Algoritmy pro zvýšení rozlišení v obraze 

   Autor: Hirič Dalibor; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Analyzátor komplexního spektra optického signálu 

   Autor: Němeček Tomáš; Vedoucí práce: Zvánovec Stanislav; Oponent práce: Bohata Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Analýza Kerrova jevu v optických vláknech 

   Autor: Koziel Jiří; Vedoucí práce: Zvánovec Stanislav; Oponent práce: Bohata Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza kmitání vzdušného sloupce a ozvučny varhanní píšťaly. 

   Autor: Chvalkovský Matěj; Vedoucí práce: Sovka Pavel; Oponent práce: Syrový Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Analýza metod vyvážení bílé 

   Autor: Diviš Jiří; Vedoucí práce: Vítek Stanislav; Oponent práce: Jindra Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Aplikace analýzy nezávislých komponent v oblasti BCI systémů 

   Autor: Švadlenka Michal; Vedoucí práce: Doležal Jaromír; Oponent práce: Málek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Aplikace komprimovaného snímání ve zpracování obrazu 

   Autor: Andrássy Filip; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Táto diplomová práca sa zaoberá tematikou komprimovaného snímania. Cieľom práce je podať prehľad metód komprimovaného snímania a ich aplikáciu v spracovaní obrazu. V teoretickej časti je podaný úvod do problematiky riedkej ...
  • Aplikace rádiového transceiveru pro přenos zvukového signálu 

   Autor: Zástěra Jan; Vedoucí práce: Ulovec Karel; Oponent práce: Mikuláštík Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Aproximace v návrhu číslicových filtrů 

   Autor: Šusta Michal; Vedoucí práce: Zahradník Pavel; Oponent práce: Vlček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Asistenční pomůcka pro seniory 

   Autor: Tesař Radek; Vedoucí práce: Vítek Stanislav; Oponent práce: Dušek Jaroslav
   Tato diplomová práce se zabývá asistenčními pomůckami pro seniory. Na základě dotazování byla vyvinuta aplikace pro cenově dostupné telefony, která připomíná uživateli léky, které užívá. Také poskytuje možnost další osobě ...
  • Bezdrátový systém na monitorování hluku a predikci ekvivalentní hladiny akustického tlaku 

   Autor: Toman Jan; Vedoucí práce: Vítek Stanislav; Oponent práce: Honzík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato diplomová práce se zabývá systémem pro měření hluku a predikcí ekvivalentní hladiny akustického tlaku pomocí sítě cenově dostupných zkalibrovaných bezdrátových senzorů. Cílem práce je návrh a experimentální ověření ...
  • Bezkontaktní snímání dechové a tepové frekvence 

   Autor: Adolf Jindřich; Vedoucí práce: Havlík Jan; Oponent práce: Prášek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Práce se zabývá možnostmi měření dechové a tepové frekvence. Popisuje jak konvenční metody používané ve zdravotnictví jako jsou EKG či impedanční pneumografie, tak netradiční způsoby měření jako využití Dopplerovského ...
  • Bezpečnostní kamerové systémy 

   Autor: Hoško Jaromír; Vedoucí práce: Vítek Stanislav; Oponent práce: Skala Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Bezpečnostní kamerový systém 

   Autor: Václavík Marek; Vedoucí práce: Vítek Stanislav; Oponent práce: Jindra Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)