Now showing items 51-70 of 218

  • Efektivní kódování obrazu založené na učení 

   Author: Daniel Šafář; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato diplomová práce se věnuje efektivní kompresi obrazu s využitím strojového učení. Nejprve je představen stručný úvod do neuronových sítí a strojového učení, na který navazuje podrobnější rozbor jejich využití v kompresi ...
  • Elektronická náhrada hlasivek s proměnnou výškou tónu 

   Author: Kaloč Ondřej; Supervisor: Rund František; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Elektronický systém pro ověřování průtokových parametrů 

   Author: Kysela Martin; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Máša Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Estimace kanálu a síťově kódované modulace pro parametrický H-MAC kanál v WPNC rádiových sítích 

   Author: Petr Hron; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Hynek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Tato práce se zabývá estimací stavu kanálu v radiových sítích s WPNC. Cílem je estimátor fáze hierarchického MAC kanálu se dvěma zdroji, který nevyžaduje použití pilotních signálů. Estimace je prováděna pouze na základě ...
  • Experimental MIMO 2.4 GHz transceiver and its utilization as a verification platform for digital communication processing algorithms 

   Author: Rázga Tomáš; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Externalizace virtuálních zdrojů zvuku 

   Author: Stuchlík Jan; Supervisor: Rund František; Opponent: Bureš Zbyněk
   Cílem této diplomové práce je uskutečnit a vyhodnotit experiment studující jev externalizace virtuálních zdrojů zvuku při binaurálním poslechu s využitím principu rozšířené zvukové reality. V úvodních kapitolách jsou zmíněny ...
  • Fázové změny zvukových signálů a jejich právě rozpoznatelný rozdíl 

   Author: Štěpánková Ivana; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Frič Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Tato práce se zabývá vlivem změn ve fázovém spektru na sluchový vjem. Ačkoliv lidský sluchový systém byl dlouhou dobu považován za takzvaně fázově hluchý, v dnešní době několik současných studií prokázalo, že změna fázového ...
  • Firemní řídící mikroprocesorová deska se SAM4 

   Author: Melichar Jiří; Supervisor: Skalický Petr; Opponent: Máša Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Procesory ARM jsou dnes jedny z nejpoužívanějších procesorů v oblasti číslicových systémů. Obsahem předložené diplomové práce je návrh univerzální řídicí jednotky pro použití v průmyslové automatizaci, která disponuje ...
  • Fonetická segmentace spontánní řeči 

   Author: Patč Zdeněk; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Weingartová Lenka
  • HDR snímání v astronomii 

   Author: Del Campo Matyáš; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Švihlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Hodnocení kvality analogového záznamu zvuku s využitím modelu slyšení 

   Author: Zalabák Martin; Supervisor: Rund František; Opponent: Vencovský Václav
   Tato diplomová práce se zabývá objektivním modelem hodnocení kvality PEMO-Q založeným na modelu sluchové cesty a možnostmi jeho použití pro hodnocení analogových záznamů. Kromě analýzy vlivu artefaktů typických pro takové ...
  • Hodnocení kvality doostřených snímků 

   Author: Krasula Lukáš; Supervisor: Klíma Miloš; Opponent: Řeřábek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Hodnocení kvality obrazu v systémech s vysokým dynamickým rozsahem 

   Author: Oravec Jan; Supervisor: Krasula Lukáš; Opponent: Zach Ondřej
   V úvodu této diplomové práce jsou popsány metody pro snímání a reprodukci obrazu s vysokým dynamickým rozsahem HDR (High Dynamic Range). Je zde kladen důraz na algoritmy pro mapování tónů - byly vybrány čtyři pokročilé ...
  • Hodnocení kvality optických materiálů 

   Author: Bednář Jan; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Klíma Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Hodnocení zvuku kytarového aparátu pro různé varianty zesilovacích prvků 

   Author: Němec Lukáš; Supervisor: Sovka Pavel; Opponent: Čuka David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • "Human Machine Interface" pro stroje řady SP 

   Author: Hruška František; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Diplomová práce řeší problematiku tvorby uživatelských obrazovek spadající do tzv. oblasti HMI. Problematika je prakticky orientovaná na stroje SP 430 společnosti KOVOSVIT MAS a.s.. V teoretické části jsou nejprve popsány ...
  • Identifikace kamery z parametrů snímku 

   Author: Radomír Švihel; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Koten Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Se stále vetší popularitou digitálních fotoaparátu, snadným, dostupným a uživatelsky prívetivým užíváním programu a aplikací na úpravu snímku, roste také kvalita snímku a rychlost mezi jeho porízením a publikováním at už ...
  • Identifikace obrazového senzoru 

   Author: Moravec Jiří; Supervisor: Klíma Miloš; Opponent: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Identifikace parametrů nelineárního modelu elektretového mikrofonu 

   Author: Kolář Jakub; Supervisor: Honzík Petr; Opponent: Novák Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato práce se zabývá implementací metody identifikace nelineárního zkreslení jednoho nelineárního systému při sériovém zapojení dvou nelineárních systémů - reproduktor a mikrofon. Identifikovaným nelineárním systémem je ...
  • Implementace externích periferií uP systému obvodem FPGA 

   Author: Apolenář Roman; Supervisor: Skalický Petr; Opponent: Podlešák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)