Now showing items 129-148 of 223

  • Naváděcí systém pro malý astronomický dalekohled na azimutální montáži 

   Author: Daniel Jirsa; Supervisor: Bortel Radoslav; Opponent: Chaloupka Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Tato práce se zabývá realizací naváděcího systému pro malý astronomický dalekohled na azimutální montáži. Pro odhad počáteční orientace dalekohledu je v této práci uveden fúzní algoritmus dat akcelerometru, gyroskopu a ...
  • Navigační pomůcka pro nevidomé 

   Author: Punda Václav; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Dušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh a optimalizace datového centra s vysokou dostupností 

   Author: Jelínek Petr; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh modulárního hudebního syntezátoru 

   Author: Jan König; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Urban Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Tato diplomová práce se zabývá realizací modulárního analogového syntezátoru. Jsou zde simulovány základní topologie obvodů, popsán jejich princip a následné vyhotovení zařízení za použití nejvhodnějších topologií. Do ...
  • Návrh řídicí jednotky pro smart home 

   Author: Cuchý Petr; Supervisor: Máša Pavel; Opponent: Skalický Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh řízení zdrojů elektrické energie zohledňující nová pravidla na trhu s energiemi 

   Author: Martin Henych; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Findura Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   Práce se zabývá řízením a optimalizací distribuovaných energetických systémů. Cílem práce je návrh algoritmu, pro optimální řízení distribuovaného systému v reálném čase. První část práce se zabývá obecným popisem trhu s ...
  • Návrh univerzálního hlásiče 

   Author: Bereckei Tomáš; Supervisor: Pokorný Martin; Opponent: Havránek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh zařízení pro detekci úderu při boxerském tréningu 

   Author: Filip Bobuski; Supervisor: Sovka Pavel; Opponent: Šťastný Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Cílem této práce je prozkoumat způsob provozu zařízení připevněného na boxovací pytel, jehož úlohou je detekovat impulzy zrychlení způsobené údery. Zařízení je umístěno ve vrchní části pytle, v zorném poli sportovce, kde ...
  • Nekonvenční metody snímání obrazu 

   Author: Procházková Helena; Supervisor: Bednář Jan; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Normalizační techniky pro robustní rozpoznávání řeči. 

   Author: Mádr Vojtěch; Supervisor: Mizera Petr; Opponent: Rajnoha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Objektivní hodnocení kvality obrazu 

   Author: Richterová Lenka; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Dostál Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Objektivní hodnocení kvality stereoskopického obrazu 

   Author: Dlouhý Jan; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Jindra Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Oblasti zájmu v kompresi znakového mluvčího 

   Author: Dvořák Lukáš; Supervisor: Bernas Martin; Opponent: Vítek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Oblasti zájmu ve videosekvencích znakového jazyka 

   Author: Zatloukal Petr; Supervisor: Bernas Martin; Opponent: Švachula Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Odstraňování svalových artefaktů ze záznamů mozkové aktivity 

   Author: Šebek Jan; Supervisor: Bortel Radoslav; Opponent: Ručkay Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • On-line vizualizace algoritmů zpracování řečového signálu na PC 

   Author: Cinkl Ondřej; Supervisor: Mizera Petr; Opponent: Sedlák Jan
  • Optická kontrola měděných originálů mechanického záznamu zvuku 

   Author: Mohl Martin; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Boleček Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Tato práce se zabývá problematikou měděných originálů mechanického záznamu zvuku, jakožto i stručným popisem samotné technologie mechanického záznamu a postupu jeho výroby. Hlavní část práce pak je věnována výzkumu možností ...
  • Optická soustava ovládaná pomocí EAP 

   Author: Matějka Michal; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Myslík Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou ovládání optické mohutnosti čoček, zejména kapalinových. Jsou zde uvedeny nejpoužívanější způsoby ovládání optické mohutnosti kapalinových čoček. V praktické části je navrženo ...
  • Optimalizace měření HRTF 

   Author: Lindner Tomáš; Supervisor: Rund František; Opponent: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Orientace v prostoru pomocí akustické lokalizace 

   Author: Špirk Daniel; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)