Now showing items 198-217 of 223

  • Technologie pro streaming videa 

   Author: Popelka Václav; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Svítek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Tempo řeči u dětí 

   Author: Jan Vimr; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Lustyk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Tématem této práce je měření tempa řeči v dětských promluvách. V databázi, která obsahovala tři typy promluv od 245 dětí ve věku od 4 do 17 let, bylo manuálně vyhodnoceno tempo řeči. Podařilo se najít silnou korelaci mezi ...
  • Terminál s RFID identifikací a GSM komunikací pro měření času při běžeckých závodech 

   Author: Körber Karel; Supervisor: Horčík Zdeněk; Opponent: Konvalinka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Test kvality audiovizuálních signálů 

   Author: Pekhart Martin; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Bernas Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Test kvality multimediálních signálů 

   Author: Sedláček Michal; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Bernas Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Testováni lokalizace ve virtualním akustickém prostoru 

   Author: Baráth Tomáš; Supervisor: Rund František; Opponent: Husník Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Testování virtuálního akustického prostoru s využitím HMD 

   Author: Viktor Jarolímek; Supervisor: Rund František; Opponent: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato diplomová práce pojednává o průběhu návrhu, vývoje a testování aplikace využitelné pro testování virtuálního akustického prostoru. Práce popisuje celý proces výběru správných parametrů ke sledování, vycházející z ...
  • Tranzistorový mikrovlnný směšovač 

   Author: Janout Petr; Supervisor: Hoffmann Karel; Opponent: Peterka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Univerzální rozhraní pro správu telefonní ústředny v jazyce MML 

   Author: Martin Pont; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   V oblasti telekomunikačních zařízení existuje jazyk, který byl vyvinut za účelem sjednocení různorodých metod jejich konfigurace a správy. Tento jazyk nazýváme MML (Man-Machine Language), a obecně definuje komunikaci mezi ...
  • Účinné metody klasifikace barev vozidel 

   Author: Viktoriia Lysenko; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Kufa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Práce se zabývá problematikou klasifikace barev dopravních prostředků a segmentace obrazu jako součást problému. Tato práce obsahuje přehled, implementace a porovnání vybraných metod, které byly navíc rozšířeny o algoritmy ...
  • Vliv dynamické komprese signálu na parametr STI určovaného přímou metodou 

   Author: Václav Patočka; Supervisor: Brothánek Marek; Opponent: Pospíšil Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
   Tato práce se zabývá stavbou dynamického kompresoru, jeho částí a parametrů. Dále je popsán parametr srozumitelnosti STI a metody jeho získání. Nakonec je studován vliv jednotlivých parametrů dynamického kompresoru na ...
  • Vliv HRTF na polohu zdroje zvuku ve VR 

   Author: Martin Novotný; Supervisor: Rund František; Opponent: Oramus Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Diplomová práce se zabývá kvalitou prostorové lokalizace zdrojů zvuku ve VR systémech v závislosti na různých HRTF. Čtenář je v práci nejprve stručně seznámen se základní podstatou směrového slyšení, měření HRTF a využití ...
  • Vliv jemnosti modelování prostorové akustiky sálu na korelaci s výsledky měření 

   Author: Eugeniu Berdan; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Motl Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Předmětem této diplomové práce je akustika uzavřených prostorů a simulace akustiky v modelech reálných místností. Modelování je v dnešní době velmi používaným aspektem při řešení prostorové i stavební akustiky, kdy umožňuje ...
  • Vliv středoušního reflexu a mediálního olivokochleárního reflexu na otoakustické emise 

   Author: Ondřej Klimeš; Supervisor: Vencovský Václav; Opponent: Bureš Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Evokované otoakustické emise zkr. (E)OAE jsou akustické signály generované ve vnitřním uchu (hlemýždi, neboli kochlee) v závislosti na vstupní stimulaci. Tuto odezvu lze měřit sondou ve zvukovodu. Při diagnostice percepčních ...
  • Vytěžování dat z přístupové části mobilní sítě 

   Author: Andrea Stejskalová; Supervisor: Kocur Zbyněk; Opponent: Holek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Cílem práce je ověření schopnosti získat porovnatelné údaje o přenosové rychlosti mezi měřením uživatele a v infrastruktuře mobilní sítě. Srovnání je provedeno na základě porovnání získaných dat dle jednotlivých vrstev ...
  • Využití 3D dat pro účely vizualizace znakového jazyka 

   Author: Starosta Michal; Supervisor: Bernas Martin; Opponent: Habarta Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Využití Curvelet transformace za účelem doostření obrazu 

   Author: Štěpáník Josef; Supervisor: Anisimova Elena; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Využití sonifikace pro navigační účely 

   Author: Štolc Alan; Supervisor: Rund František; Opponent: Husník Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Využití strojového učení pro modelování binaurálního slyšení 

   Author: Koshkina Ekaterina; Supervisor: Rund František; Opponent: Bureš Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá problematikou binaurálního slyšení se zaměřením na lokalizaci zdroje zvuku pomocí strojového učení. Obsahem práce jsou čtyři experimenty s algoritmy detekce úhlu příchozího zvuku. V prvním experimentu ...
  • Výkonový audio zesilovač ve třídě D 

   Author: Bruckner Jan; Supervisor: Rund František; Opponent: Valoušek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)