Now showing items 28-47 of 223

  • Bezdrátový systém na monitorování hluku a predikci ekvivalentní hladiny akustického tlaku 

   Author: Toman Jan; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Honzík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato diplomová práce se zabývá systémem pro měření hluku a predikcí ekvivalentní hladiny akustického tlaku pomocí sítě cenově dostupných zkalibrovaných bezdrátových senzorů. Cílem práce je návrh a experimentální ověření ...
  • Bezkontaktní snímání dechové a tepové frekvence 

   Author: Adolf Jindřich; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Prášek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Práce se zabývá možnostmi měření dechové a tepové frekvence. Popisuje jak konvenční metody používané ve zdravotnictví jako jsou EKG či impedanční pneumografie, tak netradiční způsoby měření jako využití Dopplerovského ...
  • Bezpečná akustická výstražná signalizace 

   Author: Jakub Rösler; Supervisor: Skalický Petr; Opponent: Máša Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Tato diplomová práce se zabývá vývojem akustické části datově ovládaného výstražného zabezpečení pro přechod kolejí (VZPK). Zařízení je navrženo tak, aby splňovalo podmínky norem pro drážní zařízení, z nichž vyplývají ...
  • Bezpečnostní kamerové systémy 

   Author: Hoško Jaromír; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Skala Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Bezpečnostní kamerový systém 

   Author: Václavík Marek; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Jindra Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Bezpečnostní kamery se zvýšeným rozlišením 

   Author: Chvála Martin; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Centrální domácí HUB 

   Author: Martin Pilík; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Eroshkin Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Práce obsahuje detailní popis návrhu a realizace zařízení pojmenované Central Home Hub. Toto zařízení umožňuje implementaci systému domácí automatizace, multimediálního serveru a domácího zabezpečovacího systému. Vlastní ...
  • Chytrá bezpečnostní kamera s IoT konektivitou 

   Author: Michael Fejtek; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Dušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Cílem této práce je nahlédnout do obsáhlého světa umělé inteligence a principů s ní spojené. V první kapitole se seznámíme se spletitou matematickou, fyzikální, technologickou ale i filosofickou historií umělé inteligence. ...
  • Dálková komunikace a sběr dat 

   Author: Šmotek Jiří; Supervisor: Skalický Petr; Opponent: Podlešák Jiří
  • Dálkové vysokokapacitní podmořské optické spoje 

   Author: Vojtěch Horný; Supervisor: Lucki Michal; Opponent: Látal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Předmětem této práce je simulace vysokokapacitních podmořských optických spojů v prostřední OptSim. V práci je kladen důraz na potlačení vnějších fyzikálních vlivů, které vedou ke zvýšení chybovosti přenosu. Rovněž jsou ...
  • Detekce a klasifikace dopravních značek 

   Author: Huneš David; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Klíma Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Detekce hvězd s použitím celooblohové kamery 

   Author: Hlaváček Petr; Supervisor: Janout Petr; Opponent: Blažek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Detekce mraků podle barevné informace z celooblohových kamer 

   Author: Krauz Lukáš; Supervisor: Blažek Martin; Opponent: Skala Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-23)
   Tato diplomová práce se věnuje návrhu detekčního algoritmu atmosferických jevů (mraků) podle barevné informace z celooblohových kamer. Snímání denní oblohy pomocí širokoúhlých celooblohových systémů je v meteorologii čím ...
  • Detekce objektu ve videosignálu 

   Author: Ladislav Kršek; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Máša Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato diplomová práce se zabýva detekcí objektu ve videosignálu, implementovaného pro platformu Raspberry-Pi v programovacím jazyce \textit{C}. Detekce objektu funguje na základě algoritmu "histogramu orientovaných gradientů" ...
  • Detekce poruch ložisek 

   Author: Ondřej Lahoda; Supervisor: Sovka Pavel; Opponent: Kičák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Práce pojednává o detekci vad ložisek se zaměřením na valivá kuličková ložiska. Diagnostika je založena na frekvenční analýze signálů vibrací ložiska. Nejprve jsou představeny typické závady ložisek a popis jejich ...
  • Detekce poruch ložisek při proměnných otáčkách 

   Author: Adam Kubíček; Supervisor: Sovka Pavel; Opponent: Kičák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá diagnostikou poruch valivých ložisek - konkrétně jednotlivými typy poruch a určováním frekvence poruch známou jako ballpass frekvence (BPF). Dále byla pro experimentální účely vytvořena ...
  • Detekce přítomnosti člověka pomocí jeho akustických projevů 

   Author: Krista Jakub; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Novák Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-23)
   Cílem diplomové práce bylo navrhnout metodu, která by prostřednictvím analýzy zvukových projevů člověka dokázala určit jeho přítomnost. U takto navržených metod zjistit spolehlivost a závislost na okolních faktorech. ...
  • Detekce vad u mechanického záznamu zvuku 

   Author: Bolek Michal; Supervisor: Rund František; Opponent: Rajmic Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Práce se zabývá mechanickým záznamem a jeho vadami, které vznikají při výrobním procesu. Konkrétně se jedná o impulsní vady. Práce dále seznamuje s algoritmy pro detekci těchto vad, jako jsou autoregresní modelování, vlnková ...
  • Detektor řečové aktivity na bázi GMM modelování 

   Author: Benák David; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Rusz Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Detektor řečové aktivity s pokročilými strukturami neuronových sítí 

   Author: David Machát; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Rajnoha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací detektoru řečové aktivity za pomoci hlubokých neuronových sítí a konvolučních neuronových sítí. V teoretické části se práce zaměřuje na shrnutí základních poznatků z oblastí ...