Now showing items 61-80 of 223

  • HDR snímání v astronomii 

   Author: Del Campo Matyáš; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Švihlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Hodnocení kvality analogového záznamu zvuku s využitím modelu slyšení 

   Author: Zalabák Martin; Supervisor: Rund František; Opponent: Vencovský Václav
   Tato diplomová práce se zabývá objektivním modelem hodnocení kvality PEMO-Q založeným na modelu sluchové cesty a možnostmi jeho použití pro hodnocení analogových záznamů. Kromě analýzy vlivu artefaktů typických pro takové ...
  • Hodnocení kvality doostřených snímků 

   Author: Krasula Lukáš; Supervisor: Klíma Miloš; Opponent: Řeřábek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Hodnocení kvality obrazu v systémech s vysokým dynamickým rozsahem 

   Author: Oravec Jan; Supervisor: Krasula Lukáš; Opponent: Zach Ondřej
   V úvodu této diplomové práce jsou popsány metody pro snímání a reprodukci obrazu s vysokým dynamickým rozsahem HDR (High Dynamic Range). Je zde kladen důraz na algoritmy pro mapování tónů - byly vybrány čtyři pokročilé ...
  • Hodnocení kvality optických materiálů 

   Author: Bednář Jan; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Klíma Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Hodnocení zvuku kytarového aparátu pro různé varianty zesilovacích prvků 

   Author: Němec Lukáš; Supervisor: Sovka Pavel; Opponent: Čuka David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • "Human Machine Interface" pro stroje řady SP 

   Author: Hruška František; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Diplomová práce řeší problematiku tvorby uživatelských obrazovek spadající do tzv. oblasti HMI. Problematika je prakticky orientovaná na stroje SP 430 společnosti KOVOSVIT MAS a.s.. V teoretické části jsou nejprve popsány ...
  • Identifikace kamery z parametrů snímku 

   Author: Radomír Švihel; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Koten Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Se stále vetší popularitou digitálních fotoaparátu, snadným, dostupným a uživatelsky prívetivým užíváním programu a aplikací na úpravu snímku, roste také kvalita snímku a rychlost mezi jeho porízením a publikováním at už ...
  • Identifikace obrazového senzoru 

   Author: Moravec Jiří; Supervisor: Klíma Miloš; Opponent: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Identifikace parametrů nelineárního modelu elektretového mikrofonu 

   Author: Kolář Jakub; Supervisor: Honzík Petr; Opponent: Novák Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato práce se zabývá implementací metody identifikace nelineárního zkreslení jednoho nelineárního systému při sériovém zapojení dvou nelineárních systémů - reproduktor a mikrofon. Identifikovaným nelineárním systémem je ...
  • Implementace externích periferií uP systému obvodem FPGA 

   Author: Apolenář Roman; Supervisor: Skalický Petr; Opponent: Podlešák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Implementace jednoduchého WPNC systému v experimentální síti laboratorních transceiverů 

   Author: Jozef Lukáč; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Hynek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   V této práci vyvíjíme simulaci bezdrátové sítě, konkrétně sítě využívající principy WPNC. Na začátku jsou odvozeny estimátory pro H-MAC a H-BC kanály. Následuje implementace odvozených estimátorů v MATLABu společně s ...
  • Implementace rozpoznávače na bázi GMM-HMM v programovém systému MATLAB 

   Author: Kristýna Žáková; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Rajnoha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Hlavním cílem této práce bylo vytvořit demonstrační implementaci rozpoznávače izolovaných slov na bázi GMM-HMM v programovém prostředí MATLAB. Praktické využití takové realizace tkví zejména v možnosti představení materiálu ...
  • Implementace virtuálního akustického zdroje na DSP 

   Author: Švejda Martin; Supervisor: Rund František; Opponent: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Indikátor frekvenčního spektra 

   Author: Svoboda Martin; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Kšír Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Interpolace pohybových dat při syntéze znakového jazyka 

   Author: Alexander Cherepanov; Supervisor: Bernas Martin; Opponent: Zatloukal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-19)
   Tento projekt začal jako nápad vytvořit automatický překladač pro znakový jazyk. V této práci pokrýváme základy znakového jazyka a počítačově generované animace. Navrhovaná myšlenka je zaznamenat části ZJ pomocí systému ...
  • Jazykové modely pro multilingvální rozpoznávání spojité řeči 

   Author: Valíček Jiří; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Rajnoha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Tato práce se zabývá jazykovým modelováním v multilingválním systému rozpoznávání spojité řeči. Primárním úkolem je vytvoření n-gramových jazykových modelů z volně dostupných textových korpusů a návrh postupu pro vytvoření ...
  • Justovací modul kmitočtového filtru 

   Author: Král Václav; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Teplý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-23)
   Cílem práce bylo navrhnout a realizovat justovací modul pro kmitočtový filtr. Justovací modul byl rozdělen na dvě části. Část ovládání justovacího modulu umožňuje vyhodnocení vstupu z periferií a PC a zajišťuje požadované ...
  • Kalibrace sondy pro měření otoakustických emisí 

   Author: David Šlegl; Supervisor: Vencovský Václav; Opponent: Bureš Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
   Otoakustická emise (OAE) je slabý signál, který vzniká ve vnitřním uchu, a který lze měřit uvnitř zevního zvukovodu. To lze provést pomocí otoakustické sondy, která má jeden mikrofon a minimálně jeden reproduktor pro ...
  • Kamerový systém pro monitorování uzavřeného prostoru 

   Author: Hruška Vlastimil; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Jindra Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)