Now showing items 96-115 of 223

  • Metodika měření HRTF 

   Author: Suchan Richard; Supervisor: Rund František; Opponent: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Metodika subjektivního hodnocení kvality obrazu 

   Author: Zdvihal Stanislav; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Krasula Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Metody analýzy a zpracování astronomických obrazových dat 

   Author: Anisimova Elena; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Koten Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Metody analýzy rozlišení a informační kapacity filmového materiálu pro potřeby jeho digitalizace 

   Author: Kostelníčková Iveta; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-20)
   Tato práce se zabývá analýzou digitalizovaných filmových záznamů za účelem odhadu jejich optimálního rozlišení, tedy minimálního rozlišení, ve kterém může být film skenován tak, aby nedošlo ke ztrátě jeho obrazové kvality. ...
  • Metody doplňování chybějících dat ve videosekvencích 

   Author: Anastasia Kozitsyna; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Diplomová práce se zabývá studiem metod doplňování chybějících dat v obraze a videosekvencích. Teoretická část je věnována podrobnému rozboru těchto algoritmů a obsahuje popis jak dílčích principů, tak konkrétních řešení. ...
  • Metody interpolace obrazu z Bayerovy masky digitálních fotoapárátů 

   Author: Macků Vladimír; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Švihlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Metody konverze 2D videa na 3D stereoskopické 

   Author: Röhrich David; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Metody korekce barev a vyvážení bílé 

   Author: Fikr Jaroslav; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-23)
   Tato diplomová práce se zabývá metodami korekce barev a vyvážení bílé. V první části pojednává o základních pojmech obrazové techniky, seznamuje s různými přístupy k vyvážení barev v obraze a poskytuje teoretický základ k ...
  • Metody korekce nehomogenity obrazu z mikrobolometrických senzorů 

   Author: Mazanec Tomáš; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Kovář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato diplomová práce se věnuje teoretickému rozboru používaných metod pro korekci nehomogenit na snímcích z mikrobolometrických senzorů a následným návrhem algoritmu pro korekci nehomogenit způsobených jak rozdílným offsetem ...
  • Metody pro kompresi obrazu s vysokým dynamickým rozsahem 

   Author: Rautenkranc Petr; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Švihlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Metody rekonstrukce archivních videozáznamů 

   Author: Štych Marek; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Švihlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Metody rekonstrukce obrazu pro prostorově variantní zobrazovací systémy 

   Author: Melechovský Tomáš; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Tato diplomová práce se zabývá modelováním zkreslení prostorově variantním zobrazovacím systémem a následně rekonstrukcí takto zkresleného obrazu. Ke zkreslení a rekonstrukci jsou použity bodové rozptylové funkce vytvořené ...
  • Metody strojového učení pro efektivní hodnocení kvality obrazu 

   Author: Jiří Šebek; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Kufa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Multimediální technologie zažily rapidní rozvoj především díky transformaci trhu s mobilními telefony směrem k telefonům chytrým s velmi schopnými kamerami a růstu popularity streamovacích služeb. Spolu s masovou produkcí ...
  • Metody strojového učení pro efektivní kompresi obrazu 

   Author: Rudolf Studený; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato práce si klade za cíl vytvořit orientační návod stále rostoucím oborem strojového učení, neuronových sítí a jejich aplikace v systémech efektivních kompresních metod založených na učení. První kapitola tvoří teoretický ...
  • Metody strojového učení pro efektivní kompresi obrazu 

   Author: Rudolf Studený; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-27)
   Tato práce si klade za cíl vytvořit orientační návod stále rostoucím oborem strojového učení, neuronových sítí a jejich aplikace v systémech efektivních kompresních metod založených na učení. První kapitola tvoří teoretický ...
  • Metody super-resolution pro zpracování digitálního obrazu a videa 

   Author: Lukeš Tomáš; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Švihlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Metody zpracování plenoptických obrazových dat 

   Author: Švihálek Jan; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Kufa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Až donedávna fotografie představovala pouze dvourozměrný snímek, ale v posledních letech dochází k vzestupu technologií, které zachycují, zpracovávají a zobrazují vícerozměrná obrazová data. Plenoptická kamera je zařízení, ...
  • Metriky pro zjištění shody vzorů 

   Author: Krč Tomáš; Supervisor: Anisimova Elena; Opponent: Fliegel Karel
   Tato diplomová práce se zabývá vytvořením metody pro klasifikaci tiskárenského papíru založené na textuře daného papíru. Popisuje, jakým způsobem získat detailní fotografie textury a jak je zpracovat pomocí singulárního ...
  • Měření akustických vlastností difuzorů ve volném poli 

   Author: Tomek Martin; Supervisor: Jandák Vojtěch; Opponent: Tuček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Měření parametrů televizních kamer 

   Author: Čermák Jan; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Čížek Miloš
   Tato práce se zabývá návrhem metodiky měření televizních kamer s ohledem na potřeby České televize. Tato organizace je mezi ostatními tuzemskými televizemi největším subjektem se specifickými finančními a technickými ...