Now showing items 174-193 of 223

  • Radiometrická kalibrace obrazového systému 

   Author: Paroulek Jakub; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Dušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
   Diplomová práce zahrnuje různé metody vytvoření převodní charakteristiky fotoaparátů, která je důležitá k vytvoření HDR obrazu. Pomocí této křivky byla provedena radiometrická kalibrace monitorovacího systému celé oblohy ...
  • Realizace algoritmu pro segmentaci promluv pacientů trpících Huntingtonovou nemocí 

   Author: Pospíšil Jakub; Supervisor: Rusz Jan; Opponent: Vokřál Jan
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou diagnostiky hypokinetiské dysartrie jako prvotní příznak Huntingtonovi nemoci (HN). K vyhodnocování kvality řečového aparátu jsou používány řečové diadochokinetické (DDK) úlohy, ...
  • Redukce šumu v barevném obrazu 

   Author: Pešout Pavel; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Anisimova Elena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Robustní navigační řešení s využitím rozšířeného Kalmanova filtru 

   Author: Michal Šimek; Supervisor: Roháč Jan; Opponent: Kovář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem navigačního řešení, které je založeno na odchylkovém modelu a Kalmanově filtraci. Hlavním cílem je vyvinout algoritmus využívající data ze senzorů inericální jednotky, GNSS příjimače, ...
  • Rozpoznávání řeči pro hlasové ovládání navigace v prostředí automobilu 

   Author: Smékal Lukáš; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Čmejla Roman
  • Rozpoznávání řeči s malým slovníkem s nástroji KALDI 

   Author: Forman Miroslav; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Rajnoha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
   Tato práce se zabývá návrhem rozpoznávače řeči s malým slovníkem pro použití ovládání různých uživatelských zařízení, zejména ovládání navigace a funkcí v automobilu. Pro tyto účely bylo vytvořeno více jednotlivých ...
  • Rozpoznávání spojité řeči s pokročilými strukturami hlubokých neuronových sítí 

   Author: Martin Šubert; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Mizera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato diplomová práce prezentuje systémy automatického rozpoznávánı́ řeči založené na hlubokých neuronových sı́tı́ch (DNN) s pokročilými strukturami a jejich implementace pro anglický a český jazyk s použitı́m Kaldi nástrojů. ...
  • Senzory plynů s nanostrukturními tenkými vrstvami 

   Author: Ládyš Martin; Supervisor: Laposa Alexandr; Opponent: Myslík Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Snímání a reprodukce panoramatického videa 

   Author: Křehnáč Karel; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Snímání a reprodukce stereoskopického obrazu 

   Author: Kahl Jan; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Snímání a zpracování obrazu s vysokým dynamickým rozsahem 

   Author: Grillová Eva; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Bernas Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Softwarová pobočková ústředna Asterisk v prostředí zdravotnického zařízení 

   Author: Horáček Jakub; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Studie aktivního-reaktivního absorbéru 

   Author: Krejčů Lukáš; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Bednařík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Studie možnosti potlačení akustické zpětné vazby 

   Author: Šmíd Dominik; Supervisor: Sovka Pavel; Opponent: Turoň Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Diplomová práce se zabývá automatickým potlačováním akustické zpětné vazby v ozvučovací technice. Věnuje se vývoji algoritmu schopného rozpoznat tento nežádoucí jev a automaticky ho omezit pomocí nastavitelných úzkopásmových ...
  • Subjektivní hodnocení kvality obrazu 

   Author: Haščák Slavomír; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Dostál Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Syntéza HRTF s využitím strukturálního modelu 

   Author: Saturka Filip; Supervisor: Rund František; Opponent: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Syntéza periodického průběhu z harmonických složek 

   Author: Bufka Václav; Supervisor: Pokorný Martin; Opponent: Skalický Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Syntéza periodického signálu z harmonických složek 

   Author: Tuláček Jiří; Supervisor: Pokorný Martin; Opponent: Skalický Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Syntéza směrového zvukového pole v poslechové místnosti 

   Author: Voldán Michal; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Červenka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Systém akustické navigace pro zrakově postižené 

   Author: Kudláček Jan; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Lavergne Thomas
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)