Now showing items 1-20 of 238

  • Nové metody zabezpečení komunikace v IoT 

   Author: David Juřík; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Veřtát Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
   Diplomová práce se zaměřuje na výzkum a vývoj nových metod pro zabezpečení komunikace v sítích IoT. Hlavní důraz je kladen na Distributed Ledger Technologies (DLT), které pro svůj ledger používají strukturu Directed Acyclic ...
  • Sledování objektů pomocí radaru s frekvenčně modulovanou kontinuální nosnou vlnou 

   Author: Jakub Velich; Supervisor: Krška Josef; Opponent: Adler Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
   Aplikace radaru s frekvenčně modulovanou kontinuální vlnou je rozšířená v mnoha odvětvích průmyslu, zejména pak v automobilovém. Tato práce se zabývá sledováním objektů, kde jako radar byla použita radarová deska AWR1642 ...
  • Optimalizace mobilních sítí pro vzdáleného řízení robotické jednotky 

   Author: Marek Hulec; Supervisor: Plachý Jan; Opponent: Kukrál Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
   Mobilné siete piatej generácie poskytujú pripojenie s veľmi nízkym komunikačným oneskorením. Vďaka tomu je možné 5G sieť použiť na prenos s požiadavkami URLLC. Jedna zo služieb URLLC je takzvaný Taktilný Internet, ktorý ...
  • Návrh HW pro mikrofonní pole s MEMS mikrofony 

   Author: David Vagner; Supervisor: Honzík Petr; Opponent: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Práce plynule navazuje na předchozí autorovu práci - viz přílohu B, která přešla od vývoje sférického mikrofonního pole pro univerzální použití k vývoji modulárního systému pro rychlou výrobu mikrofonních polí pomocí 3D ...
  • Nekonvenční techniky pro výpočetní holografii 

   Author: Arda Ozdogru; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Krasula Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Holografie se zabývá záznamem a reprodukcí trojrozměrných objektů pomocí světla. Teoreticky se vyvíjí od roku 1948, kdy byl tento termín zaveden. Počítačová holografie je obor, který zpracovává a rekonstruuje počítačově ...
  • Odhad polohy chodce založený na detekci kroku z inerciálních měření 

   Author: David Tupý; Supervisor: Krška Josef; Opponent: Šipoš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Tato práce představuje a implementuje metody detekce kroku a odhadu vzdálenosti, založené na měřeních akcelerometru. Dále popisuje způsoby odhadu směru kroku, ke kterým je využito dalších inerciálních měření z gyroskopu a ...
  • Inteligentní kamera pro kontrolu parkoviště s časovým omezením 

   Author: David Roubal; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Kratochvíl Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Cílem diplomové práce je vyvinout prototyp kamerového modulu pro monitorování obsazenosti parkovišť v reálném čase. Kamerový modul zpracovává data z kamery pomocí mikropočítače Raspberry Pi Zero a odesílá je do webového ...
  • Senzorový modul s bezkontaktním měřením teploty pro zabezpečovací systémy 

   Author: Matěj Šťastna; Supervisor: Bouřa Adam; Opponent: Pelant Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Práce se věnuje infračervené kameře Lepton 2.5 výrobce FLIR využívající mikrobolometrický snímač pro bezkontaktní měření teploty. Cílem práce je vytvořit kompaktní zařízení pro účely zabezpečovacího systému. K tomuto účelu ...
  • Hardwarová akcelerace kanálového dekódování v softwarově definované základnové stanici 5G 

   Author: Jaroslava Fiedlerová; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Mezzavilla Marco
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Diplomová práce je zeměřena na využití akcelerace kanálového dekódování v soft-warově definované 5G základnové stanici. Praktická část práce spočívá v implementaci a testování hardwarového akcelerátou, T2 Xilinx Telco ...
  • Psilobeats: Lokalizace efektů psilocybinu na lidský mozek ve vztahu k vnímání hudby 

   Author: Matěj Hužvár; Supervisor: Koudelka Vlastimil; Opponent: Lamoš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   As a part of a study into psilocybin's effect on the human brain, the Czech National Institute of Mental Health (NIMH) conducted a series of tests of psilocybin's influence on music perception. This thesis attempts to find ...
  • Analýza metod digitálního návrhu a softwarového vývoje systémů na čipu 

   Author: Emil Jiří Tywoniak; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Onderka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-01)
   Standardní praktiky návrhu digitální logiky jsou formalizovány v dostupné literatuře, ale principy fungování potřebných softwarových nástrojů jsou popsány jen v omezených, silně specializovaných publikacích. Cílem této ...
  • Manipulátor pro bezpilotní autonomní létající dron 

   Author: Tomáš Kestřánek; Supervisor: Heřt Daniel; Opponent: Himmel Bedřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-01)
   Po krátkém úvodu práce popisuje proces designu a sestavení lehkého stabilizovaného robotického manipulátoru pro bezpilotní letoun. Ve své první části je práce zaměřená na návrh hardwaru. Ukazuje jak mechanický design ...
  • Hodnocení účinnosti kompresních metod obrazu založených na učení 

   Author: Jan Ošťádal; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-01)
   Tato diplomová práce se zabývá obrazovou kompresí a jak kompresní algoritmy ovlivňují detekci obličejů s ohledem na rozdíly mezi tradičními algoritmy a algoritmy založenými na strojovém učení. V prvé řadě je podán přehled ...
  • Indoor Bluetooth lokalizace 

   Author: Jakub Horáček; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Kašpárek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-01)
   Systémům umožňující lokalizaci ve vnitřních prostorách se v posledních letech dostává více pozornosti vzhledem k nárůstu počtu aplikací pro které jsou nezbytné jako je sledování objektů. Vzhledem k tomu, že tato zařízení ...
  • Nízkopříkonový systém pro monitoring prostředí s externí jednotkou a vzdálenou administrací 

   Author: Marek Vlasák; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Svatoň Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-01)
   Cílem této práce je navrhnout nízkoenergetickou monitorovací jednotku prostředí. Nejdříve se bylo třeba seznámit s principy měření jednotlivých parametrů prostředí a prozkoumat jaká řešení se již nachází na trhu. Z těchto ...
  • Návrh modulárního hudebního syntezátoru 

   Author: Jan König; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Urban Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Tato diplomová práce se zabývá realizací modulárního analogového syntezátoru. Jsou zde simulovány základní topologie obvodů, popsán jejich princip a následné vyhotovení zařízení za použití nejvhodnějších topologií. Do ...
  • Analýza nezávislých komponent pro řečové signály 

   Author: Ondřej Brunner; Supervisor: Bortel Radoslav; Opponent: Chaloupka Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Práce se zabývá slepou separací řečových signálů pomocí analýzy nezávislých komponent. Nejprve jsou letmo představeny její základní metody, které ale nejsou pro separování řeči přímo použitelné. Práce proto pokračuje ...
  • Vliv HRTF na polohu zdroje zvuku ve VR 

   Author: Martin Novotný; Supervisor: Rund František; Opponent: Oramus Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Diplomová práce se zabývá kvalitou prostorové lokalizace zdrojů zvuku ve VR systémech v závislosti na různých HRTF. Čtenář je v práci nejprve stručně seznámen se základní podstatou směrového slyšení, měření HRTF a využití ...
  • Naváděcí systém pro malý astronomický dalekohled na azimutální montáži 

   Author: Daniel Jirsa; Supervisor: Bortel Radoslav; Opponent: Chaloupka Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Tato práce se zabývá realizací naváděcího systému pro malý astronomický dalekohled na azimutální montáži. Pro odhad počáteční orientace dalekohledu je v této práci uveden fúzní algoritmus dat akcelerometru, gyroskopu a ...
  • Návrh řízení zdrojů elektrické energie zohledňující nová pravidla na trhu s energiemi 

   Author: Martin Henych; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Findura Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   Práce se zabývá řízením a optimalizací distribuovaných energetických systémů. Cílem práce je návrh algoritmu, pro optimální řízení distribuovaného systému v reálném čase. První část práce se zabývá obecným popisem trhu s ...