Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 155

  • Moderní metody rozpoznávání mluvčího na bázi GMM a DNN 

   Autor: Záruba Michael; Vedoucí práce: Pollák Petr; Oponent práce: Rajnoha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-12-22)
   Tato práce sModerní metody rozpoznávání mluvčího na bázi GMM a DNNe zabývá úlohou hlasové identifikace a verifikace mluvčího. Jejím hlavním cílem je popsat v současné době nejpoužívanější postupy a vybrané metody experimentálně ...
  • Monitorování městských aglomerací pomocí satelitních obrazových dat 

   Autor: Hlinovský Martin; Vedoucí práce: Vítek Stanislav; Oponent práce: Veřtát Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Tato práce nejprve zmiňuje obecný princip dálkového průzkumu Země a dále popisuje dva volně dostupné zdroje satelitních dat družice řady Landsat a Sentinel. Následně podává přehled metod pro vylepšení prostorového rozlišení ...
  • Využití strojového učení pro modelování binaurálního slyšení 

   Autor: Koshkina Ekaterina; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Bureš Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá problematikou binaurálního slyšení se zaměřením na lokalizaci zdroje zvuku pomocí strojového učení. Obsahem práce jsou čtyři experimenty s algoritmy detekce úhlu příchozího zvuku. V prvním experimentu ...
  • Distribuovaný kamerový systém pro správu parkovacích míst 

   Autor: Melničuk Petr; Vedoucí práce: Vítek Stanislav; Oponent práce: Šopov Boril
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá distribuovaným kamerovým systémem pro správu parkovacích míst. Cílem práce je návrh a implementace všech částí systému počínaje inteligentními kamerovými moduly a konče algoritmy, které jsou ...
  • Bezkontaktní snímání dechové a tepové frekvence 

   Autor: Adolf Jindřich; Vedoucí práce: Havlík Jan; Oponent práce: Prášek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Práce se zabývá možnostmi měření dechové a tepové frekvence. Popisuje jak konvenční metody používané ve zdravotnictví jako jsou EKG či impedanční pneumografie, tak netradiční způsoby měření jako využití Dopplerovského ...
  • Akustická analýza slovního důrazu s využitím čtených promluv u pacientů s poruchou CNS 

   Autor: Kohoutová Lada; Vedoucí práce: Tykalová Tereza; Oponent práce: Bořil Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Narušená schopnost vyjadřovat důraz v řeči je charakteristická pro hypokinetickou a ataxickou dysartrii spojenou s Parkinsonovou nemocí (PN) a roztroušenou sklerózou (RS). V této studii jsme se zaměřili na kvantifikování ...
  • Modelování jednoosých optických krystalů 

   Autor: Jílek Jan; Vedoucí práce: Páta Petr; Oponent práce: Švihlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se věnuje problematice jednoosých krystalů a problematice výřezu z nich. Teoretická část shrnuje vlastnosti světla, jeho změny při průchodu krystalem samotným, a taktéž podává přehled metod pěstování ...
  • Monitorovací jednotka pro historické vozy 

   Autor: Fabián Petr; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce shrnuje způsoby monitorování provozních parametrů současných vozidel, zejména podle standardu OBD II. Náplní praktické části je návrh malé monitorovací jednotky na platformě Arduino, která bude umístěna ve voze ...
  • Optická kontrola měděných originálů mechanického záznamu zvuku 

   Autor: Mohl Martin; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Boleček Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Tato práce se zabývá problematikou měděných originálů mechanického záznamu zvuku, jakožto i stručným popisem samotné technologie mechanického záznamu a postupu jeho výroby. Hlavní část práce pak je věnována výzkumu možností ...
  • Jazykové modely pro multilingvální rozpoznávání spojité řeči 

   Autor: Valíček Jiří; Vedoucí práce: Pollák Petr; Oponent práce: Rajnoha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Tato práce se zabývá jazykovým modelováním v multilingválním systému rozpoznávání spojité řeči. Primárním úkolem je vytvoření n-gramových jazykových modelů z volně dostupných textových korpusů a návrh postupu pro vytvoření ...
  • Optická soustava ovládaná pomocí EAP 

   Autor: Matějka Michal; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Myslík Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou ovládání optické mohutnosti čoček, zejména kapalinových. Jsou zde uvedeny nejpoužívanější způsoby ovládání optické mohutnosti kapalinových čoček. V praktické části je navrženo ...
  • Metody rekonstrukce obrazu pro prostorově variantní zobrazovací systémy 

   Autor: Melechovský Tomáš; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Tato diplomová práce se zabývá modelováním zkreslení prostorově variantním zobrazovacím systémem a následně rekonstrukcí takto zkresleného obrazu. Ke zkreslení a rekonstrukci jsou použity bodové rozptylové funkce vytvořené ...
  • Ověření účinnosti metod pro kompresi obrazu s vysokým dynamickým rozsahem 

   Autor: Krupička Martin; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Švihlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce se zabývá moderními metodami pro kompresi obrazu s vysokým dynamickým rozsahem (HDR). Teoretická část práce obsahuje úvod do problematiky zpracování HDR obrazu a souhrn teorie vztahující se k metodám ...
  • Programové vybavení pro autostereoskopický displej 

   Autor: Inneman David; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Boleček Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-10)
   Cílem této práce je vytvořit přehled principů lidského vnímání hloubky prostoru a jejich využití v technologiích pro stereoskopické "3D" zobrazování. Dalším cílem je vyvinutí softwaru, nebo vytvoření sady aplikací, které ...
  • Komprese 3D videosekvencí 

   Autor: Gruber Bohuslav; Vedoucí práce: Klíma Miloš; Oponent práce: Kufa Jan
   Hlavní příčina zvýšených nároků spojených s přenosem a skladováním 3D videí je jejich vysoký bitový tok. Proto jsou stále vyvíjeny nové metody kódování umožňující redukci dat. Tato diplomová práce se z uvedených důvodů ...
  • Rozpoznávání řeči s malým slovníkem s nástroji KALDI 

   Autor: Forman Miroslav; Vedoucí práce: Pollák Petr; Oponent práce: Rajnoha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
   Tato práce se zabývá návrhem rozpoznávače řeči s malým slovníkem pro použití ovládání různých uživatelských zařízení, zejména ovládání navigace a funkcí v automobilu. Pro tyto účely bylo vytvořeno více jednotlivých ...
  • Systém pro administraci a vyhodnocování subjektivních testů 

   Autor: Němeček Petr; Vedoucí práce: Husník Libor; Oponent práce: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Práce se zabývá metodologií subjektivních testů v oblasti zvuku. Cílem práce je vytvoření systému v prostředí MATLAB, který bude schopen tyto testy vytvářet, administrovat a vyhodnocovat. Vytvořený systém je v práci popsán ...
  • Modelování HRTF 

   Autor: Dyussekenova Saniya; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Baráth Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Cílem této práce je získáváni HRTF metodami, které nevyžaduji její přímé měření, a jejich porovnání z hlediska úspěšnosti lokalizace ve virtuálním akustickém prostoru. Teoretická část se věnuje popisu základních vlastností ...
  • Firemní řídící mikroprocesorová deska se SAM4 

   Autor: Melichar Jiří; Vedoucí práce: Skalický Petr; Oponent práce: Máša Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Procesory ARM jsou dnes jedny z nejpoužívanějších procesorů v oblasti číslicových systémů. Obsahem předložené diplomové práce je návrh univerzální řídicí jednotky pro použití v průmyslové automatizaci, která disponuje ...
  • Detekce vad u mechanického záznamu zvuku 

   Autor: Bolek Michal; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Rajmic Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Práce se zabývá mechanickým záznamem a jeho vadami, které vznikají při výrobním procesu. Konkrétně se jedná o impulsní vady. Práce dále seznamuje s algoritmy pro detekci těchto vad, jako jsou autoregresní modelování, vlnková ...