Now showing items 68-87 of 223

  • Identifikace kamery z parametrů snímku 

   Author: Radomír Švihel; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Koten Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Se stále vetší popularitou digitálních fotoaparátu, snadným, dostupným a uživatelsky prívetivým užíváním programu a aplikací na úpravu snímku, roste také kvalita snímku a rychlost mezi jeho porízením a publikováním at už ...
  • Identifikace obrazového senzoru 

   Author: Moravec Jiří; Supervisor: Klíma Miloš; Opponent: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Identifikace parametrů nelineárního modelu elektretového mikrofonu 

   Author: Kolář Jakub; Supervisor: Honzík Petr; Opponent: Novák Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato práce se zabývá implementací metody identifikace nelineárního zkreslení jednoho nelineárního systému při sériovém zapojení dvou nelineárních systémů - reproduktor a mikrofon. Identifikovaným nelineárním systémem je ...
  • Implementace externích periferií uP systému obvodem FPGA 

   Author: Apolenář Roman; Supervisor: Skalický Petr; Opponent: Podlešák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Implementace jednoduchého WPNC systému v experimentální síti laboratorních transceiverů 

   Author: Jozef Lukáč; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Hynek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   V této práci vyvíjíme simulaci bezdrátové sítě, konkrétně sítě využívající principy WPNC. Na začátku jsou odvozeny estimátory pro H-MAC a H-BC kanály. Následuje implementace odvozených estimátorů v MATLABu společně s ...
  • Implementace rozpoznávače na bázi GMM-HMM v programovém systému MATLAB 

   Author: Kristýna Žáková; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Rajnoha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Hlavním cílem této práce bylo vytvořit demonstrační implementaci rozpoznávače izolovaných slov na bázi GMM-HMM v programovém prostředí MATLAB. Praktické využití takové realizace tkví zejména v možnosti představení materiálu ...
  • Implementace virtuálního akustického zdroje na DSP 

   Author: Švejda Martin; Supervisor: Rund František; Opponent: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Indikátor frekvenčního spektra 

   Author: Svoboda Martin; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Kšír Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Interpolace pohybových dat při syntéze znakového jazyka 

   Author: Alexander Cherepanov; Supervisor: Bernas Martin; Opponent: Zatloukal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-19)
   Tento projekt začal jako nápad vytvořit automatický překladač pro znakový jazyk. V této práci pokrýváme základy znakového jazyka a počítačově generované animace. Navrhovaná myšlenka je zaznamenat části ZJ pomocí systému ...
  • Jazykové modely pro multilingvální rozpoznávání spojité řeči 

   Author: Valíček Jiří; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Rajnoha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Tato práce se zabývá jazykovým modelováním v multilingválním systému rozpoznávání spojité řeči. Primárním úkolem je vytvoření n-gramových jazykových modelů z volně dostupných textových korpusů a návrh postupu pro vytvoření ...
  • Justovací modul kmitočtového filtru 

   Author: Král Václav; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Teplý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-23)
   Cílem práce bylo navrhnout a realizovat justovací modul pro kmitočtový filtr. Justovací modul byl rozdělen na dvě části. Část ovládání justovacího modulu umožňuje vyhodnocení vstupu z periferií a PC a zajišťuje požadované ...
  • Kalibrace sondy pro měření otoakustických emisí 

   Author: David Šlegl; Supervisor: Vencovský Václav; Opponent: Bureš Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
   Otoakustická emise (OAE) je slabý signál, který vzniká ve vnitřním uchu, a který lze měřit uvnitř zevního zvukovodu. To lze provést pomocí otoakustické sondy, která má jeden mikrofon a minimálně jeden reproduktor pro ...
  • Kamerový systém pro monitorování uzavřeného prostoru 

   Author: Hruška Vlastimil; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Jindra Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Kamery a elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) 

   Author: Josífek Petr; Supervisor: Chod Jiří; Opponent: Malík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kompenzace vlivu sluchátek na binaurální vjem 

   Author: Strachota Martin; Supervisor: Rund František; Opponent: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Komprese 3D videosekvencí 

   Author: Gruber Bohuslav; Supervisor: Klíma Miloš; Opponent: Kufa Jan
   Hlavní příčina zvýšených nároků spojených s přenosem a skladováním 3D videí je jejich vysoký bitový tok. Proto jsou stále vyvíjeny nové metody kódování umožňující redukci dat. Tato diplomová práce se z uvedených důvodů ...
  • Komprese astronomických snímků 

   Author: Kudr Miloslav; Supervisor: Bernas Martin; Opponent: Blažek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kompresní standard H.264 

   Author: Bláha Pavel; Supervisor: Bernas Martin; Opponent: Trpák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
   Prostudujte metody komprese obrazu obsažené ve standardu H.264. Pomocí simulace optimalizujte parametry kodéru pro zadané typy vstupních obrazových sekvencí, přičemž hodnocení výsledků provádějte pomocí subjektivních ...
  • Komunikace v bezdrátové síťi ZigBee 

   Author: Staněk Pavel; Supervisor: Skalický Petr; Opponent: Podlešák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Komunikace zařízení v systémech Internet of Musical Things 

   Author: Tomáš Vyšinský; Supervisor: Zeman Tomáš; Opponent: Šaroch Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Práce se zabývá průnikem oblastí internetu věcí (IoT) a elektronických hudebních nástrojů, a to konkrétně systémem Internet Of Musical Things (IoMusT). Vychází se z analýzy současných technologií sloužících pro další vývoj ...