Now showing items 1-20 of 88

   Subject
   Acoustic feedback,suppression of the undesirable phenomenon,automatic feedback suppressor,sound system,loudspeaker,microphone,audio signal,equalization,adaptive algorithm,IIR notch filter,OLS,Fast Fourier Transform,spectrum,C,MATLAB,Digital Signal Processor,feedback system stability,MSG [1]
   Akustická zpětná vazba,potlačení nežádoucího jevu,automatický omezovač zpětné vazby,ozvučení,reproduktor,mikrofon,zvukový signál,ekvalizace,adaptivní algoritmus,IIR notch filtr,OLS,rychlá Fourierova transformace,spektrum,C,MATLAB,číslicový signálový procesor,stabilita zpětnovazebního systému,MSG [1]
   Analýza signálů,lidské akustické projevy,akustika,záznam zvuku,zpracování zvuku,korelace,vlnková transformace,Shannonova energie,srdeční ozvy,srdeční rytmus,pulz,nahrávací řetězec [1]
   Android, Android Studio, Senioři, Aplikace, Léky, Léky Chytře [1]
   Android, Bluetooth, hospital bed [1]
   Android, Bluetooth, nemocniční lůžko [1]
   ARM, Cortex-M4, ATSAM4E16E, control unit [1]
   ARM, Cortex-M4, ATSAM4E16E, řídicí jednotka [1]
   Automatic speech recognition; HMM; WFST; small vocabulary; language model; grammar; unigrams; lexicon; voice controll; automotive application; KALDI [1]
   autostereoscopy, multiscopy, stereoscopy, display, screen, lenticular, slanted, multiview, 3D, image, interlacing, stereo pair, 2D plus depth, depth map, DIBR, software, subpixel, matlab [1]
   autostereoskopie, multiskopie, stereoskopie, displej, obrazovka, lentikulární, šikmý, multiview, 3D, obraz, prokládání, stereo pár, hloubková mapa, DIBR, software, subpixel, matlab [1]
   Barevné prostory,klasifikace oblaků,meteorologie,RGB,CIELAB,CIEXYZ,lineární regrese,křížová validace,PCA,WILLIAM,K-means,DSLR,celooblohový systém,detekce oblaků [1]
   binaural auditory model, LSO, MSO, azimuth, elevation, localization, static sound source, dynamic sound source, feature extraction, RMS, classification, k NN, ANN, MATLAB [1]
   binaurální model slyšení, LSO, MSO, azimut, elevace, lokalizace, statický zdroj zvuku, pohyblivý zdroj zvuku, extrakce příznaků, RMS, klasifikace, k-NN, ANN,MATLAB [1]
   Boule; crystal; Sample; Birefringent; Anisotropy; C ++; OpenGL; Desktop application; Numerical solution; [1]
   Boule; krystal; Sample; dvojlom; anizotropie; C++; OpenGL; desktopová aplikace; numerické řešení; [1]
   Color spaces,cloud clasification,meteorology,RGB,CIELAB,CIEXYZ,linear regression,PCA,cross-validation,WILLIAM,K-means,DSLR,whole sky imaging system,cloud detection [1]
   compression of stereoscopic video, H.265/HEVC, stereoscopic objective quality assessment, stereoscopic subjective quality assessment [1]
   Compressive sensing,sparse signal representation,k-sparse solution,underdetermined linear system,single-pixel camera,simulation,image reconstruction,MATLAB [1]
   continuous speech recognition, multilanguage system, language model, ngram, text corpus, pronunciation dictionary, grapheme, phoneme [1]